turkcell

TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME

Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
14
Merhaba
Bakmakta olduğumuz ltd. şti. ortaklarından bir tanesi şahsi aracıyla giderken fren sorunu sebebiyle kontrolü kaybedip bir dükkana çarpar ve içeride bir kişi yaralanır. Mahkeme sonucu haksız ve kusurlu olduğu sebebiyle 20.000 TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Avukatın ısrarla mükellefimize söylediği gibi ödenecek bu 20.000 TL gider olarak gösterilebilirmiş. Ödeme bugün yapılacağı için avukatın dediği gibiyse şirket hesabından yapılacak ve resmiyet kazanıp gider konusu indirimi yapılacak. Yok eğer resmi bir gider niteliği taşımıyorsa şahsi ödeme yapılacak.
Sormak istediğim bu tazminat ödemesi gider olarak gösterilebilir mi?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME

kayadevrim71 ' Alıntı:
Merhaba
Bakmakta olduğumuz ltd. şti. ortaklarından bir tanesi şahsi aracıyla giderken fren sorunu sebebiyle kontrolü kaybedip bir dükkana çarpar ve içeride bir kişi yaralanır. Mahkeme sonucu haksız ve kusurlu olduğu sebebiyle 20.000 TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Avukatın ısrarla mükellefimize söylediği gibi ödenecek bu 20.000 TL gider olarak gösterilebilirmiş. Ödeme bugün yapılacağı için avukatın dediği gibiyse şirket hesabından yapılacak ve resmiyet kazanıp gider konusu indirimi yapılacak. Yok eğer resmi bir gider niteliği taşımıyorsa şahsi ödeme yapılacak.
Sormak istediğim bu tazminat ödemesi gider olarak gösterilebilir mi?Yanlış anlamadıysam araç şahsi, şirkete kiralama falan da yoksa nasıl gider olacak?. Neye dayanarak gider yazılacakmış.
Şahsi dir.
 
Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
14
Ynt: TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME

üstat avukatla daha görüşmedim görüşmekte istemiyorum o da ayrı bir mesele ya mükellefin yanında gelip akıl veriyor hoş olmuyor. ısrarla belirtmiş bunu veriyoruz ama bu aynı zamanda gider olacağı için aslında zarar değil firmaya gider görülecek diye...
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME

Avukatların vergi hukukuna çok güvenmemek lazım.
Nizam Bey'in dediği gibi araç şahsi, kiralama yok, işle ilgili bir şey yok.
Haydi araç şirketin olsa bile kusur kendisinde GVK 41/6'da orada öylece duruyor. Gider olarak gösterilebilir tabi ama sadece kanunen kabul edilmeyen gider olarak :)

Tabi kapıyı kapatmamak lazım. Belki bildiği başka bir şey vardır. Ama lütfen kendisine hangi kanunun hangi maddesine göre gider yazılabileceğini de sorup bizle paylaşırsanız çok sevinirim..
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME

Sözleşme ve ilama bağlı zarar ve ziyan tazminatlarının gider yazılabilmesi için işle ilgili ve ödenmiş olması esastır. Kazaya sebebiyet veren aracın şirkete veya şirket ortaklarından birine ait olmasının gider yazılması ile kısmen bağlantısı olabilir ancak şahsi araçta müşteriye teslim edilmek üzere ticari bir emtianın bulunması buna ait sevk irsaliyesi veya fatura ve benzer belgelerin bulunması mahkeme kararında buna benzer ifadelerin yer alması, tutanağa bağlanarak yargılama aşamasında kabul görmüş olması gibi benzer durumlarda gider yazılabileceğini öncelikle mahkeme kararınıda incelemek gerektiğini düşünüyorum.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME

Türk_bey in söyledikleri doğru ama uzak ve zorlama ihtimaller.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: TAZMİNAT ÖDEMESİ GİDERLEŞTİRME

Ticari işle ilgili olsa da burada GVK 41/6'ya gidilmesi gerekir. Ve yine bu tazminat indirim konusu yapılamaz diye düşünüyorum.
kayadevrim71 ' Alıntı:
Mahkeme sonucu haksız ve kusurlu olduğu sebebiyle 20.000 TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
Buna ilşkin bir mukteza.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)


SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/KVK-13014
KONU :

.................................................. LTD.ŞTİ.İLGİ : ........ tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçeniz ile, 23.11.1996 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucunda malül kalan işçinizin şirketiniz aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtığı ancak, maddi zararın tümünün kurum (S.S.K) tarafından karşılandığı için maddi tazminat talebinin reddedildiği, S.S.K. bilirkişi raporunda belirlenen orana göre (Bilirkişi raporuna göre %80 işveren %20 sigortalının kusurlu olduğu) şirketiniz aleyhine mâlül işçiye yapılan masraflar ve gelir bağlamaların onay tarihinden itibaren yasal faizleri ile birlikte ödenmesi talebiyle dava açıldığı, 11 inci İş Mahkemesi kararına göre kurumca (S.S.K.) karşılanan 3.422.130.250TL gelir bağlama 23.830.200TL masraflar, 153.995.861TL karar ilam harcı ve toplam ana para 3.599.956.361TL. olmak üzere şirketinizden tahsil edilerek davacı kurum SSK?ya ödenmesine karar verildiği belirtilerek SSK?ya ödenen toplam 8.780.212.308TL gider yazılıp yazılmayacağı konusunda görüş istenilmektedir

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde, kurumlar vergisinin, Kanunu 1 inci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri, safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, 14 üncü maddesinde ise safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun 40?ıncı maddesinde yer alan indirimlerin de yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 3 numaralı bendinde ?İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar? indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun 41. maddesinin 5 numaralı bendinde ?Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)?safi kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.


Diğer taraftan, dilekçeniz eklerinin tetkikinden; Bilirkişi raporu ve mahkeme kararında %80 işveren sıfatıyla şirketinizin kusurlu bulunduğu, %20 ise sigortalı işçinin kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, şirketiniz tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen miktarların şirketinizin kusurlu bulunduğu %80 oranına tekabül etmesi nedeniyle, bu miktarları safi kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirmeniz mümkün bulunmamaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst