Terkin Hesaplama

pascal

Katkı Sunan Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
501
Konum
istanbul
bu konuda kimseden yardım alamadım . yardımcı olur musunuz sayın moderatör

Kolay gelsin bir konuda acil yardımlarınızı bekliyorum. 1 fazla çalışan için teşvik hakedişi kazandık. gelir vergisi terkin i nasıl hesaplarız

15 günlük gelir vergisi 155.42tl
agi ödemesi 133.31tl
15 günlük asgari ücret gv 113.31tl(226.63/30*15 gün)

terkin ne kadar olacaktır?​


 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,683
Konum
İSTANBUL
SGK Primlerine destek ödemesi

687 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17 nci madde ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için SGK prim desteği verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Buna göre; 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;
 • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve
 • 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla
işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır.

Örneğin:

yeni işe alınan bir kişinin aylık prim ödeme gün sayısı 30 ise işveren 666,66 TL (30x22,22) prim desteği alacaktır.
Öte yandan, bu destek unsurundan yararlanacak olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

İşverenlerin;
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
 • Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,
 • Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması
hallerinde bu destekten faydalanmaları mümkün olmayacaktır.Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılacaktır.Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Gelir vergisi desteği

687 sayılı KHK'nin yine 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için gelir vergisi desteği verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Buna göre; 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;
 • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve
 • 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla
işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.Ayrıca bu düzenleme kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.Bu kapsamda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır.Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.
 
Son düzenleme:

pascal

Katkı Sunan Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
501
Konum
istanbul
sayın moderatör öncelikle ilginize teşekkür ederim.
ama 15 günlük asgari ücretin gelir vergisinden agi düşünce eksi çıkıyor 113.31-133.31=-20 tl.

bu durumda
hesaplanan vergi 155.42
terkin 20.00
agi 133.31
ödenecek 2.11 tl (155.42-(133.31+20)

mi olacak


SGK Primlerine destek ödemesi

687 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17 nci madde ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için SGK prim desteği verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Buna göre; 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;
 • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve
 • 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla
işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır.

Örneğin:

yeni işe alınan bir kişinin aylık prim ödeme gün sayısı 30 ise işveren 666,66 TL (30x22,22) prim desteği alacaktır.
Öte yandan, bu destek unsurundan yararlanacak olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

İşverenlerin;
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
 • Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,
 • Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması
hallerinde bu destekten faydalanmaları mümkün olmayacaktır.Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılacaktır.Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Gelir vergisi desteği

687 sayılı KHK'nin yine 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için gelir vergisi desteği verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Buna göre; 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;
 • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve
 • 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla
işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.Ayrıca bu düzenleme kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.Bu kapsamda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır.Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,216
Konum
Manisa
Hesaplanan GV agi çıkınca ki kesilen gv fazla olamaz terkin edilecek gelir vergisi kalmamaktadır.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,683
Konum
İSTANBUL
Hesaplanan GV agi çıkınca ki kesilen gv fazla olamaz terkin edilecek gelir vergisi kalmamaktadır.
Aynen Sayın merkürün dediği gibi ''Hesaplanan GV agi çıkınca ki kesilen gv fazla olamaz terkin edilecek gelir vergisi kalmaz.'' yani eksi değil sıfırdır
 

pascal

Katkı Sunan Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
501
Konum
istanbul
bu durumda
hesaplanan vergi 155.42
terkin 20.00
agi 133.31
ödenecek 2.11 tl (155.42-(133.31+20)

mi olacak

yoksa

bu durumda
hesaplanan vergi 155.42
terkin 00.00
agi 133.31
ödenecek 22.11 tl (155.42-133.31)

mi olacak

Aynen Sayın merkürün dediği gibi ''Hesaplanan GV agi çıkınca ki kesilen gv fazla olamaz terkin edilecek gelir vergisi kalmaz.'' yani eksi değil sıfırdır
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,683
Konum
İSTANBUL
bu durumda
hesaplanan vergi 155.42
terkin 20.00
agi 133.31
ödenecek 2.11 tl (155.42-(133.31+20)

olacak
 
Üst