zirve

Ticari Alacak Sigortası

Üyelik
2 Eki 2020
Mesajlar
9
Konum
İstanbul
Sigorta en genel tanımıyla, maddi varlıkların ileride meydana gelmesi muhtemel herhangi bir olumsuzluğa veya zarara karşı güvence altına alınması yöntemidir. Hayatın her alanında işlevsel olan sigorta ürünü, risklerin gerçekleşmesi halinde ilgili sigorta poliçesinin sunduğu şartlar paralelinde oluşan zararı karşılar ve sigortalıyı korur. Bir sigorta ürününün geçerli olabilmesi için sigorta hizmeti sağlayan kuruluş ile sigorta hizmetinden faydalanmak isteyen kişi veya kurum arasında yazılı bir anlaşma yapılır. Poliçe olarak bilinen bu anlaşma çerçevesinde sigortacı ilgili risklere karşı sigortalıyı korumayı; sigortalı da poliçe kapsamındaki primleri ödemeyi taahhüt eder.

Ticari Alacak Sigortası Nedir?

Ekonomilerin her geçen gün daha fazla küreselleşmesi ve risklerin artması sigortacılık işlemlerine duyulan gereksinimin artmasını da beraberinde getirmiştir. Bu durum, sigortacılığın farklı pek çok yeni işlevinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ticari alacak sigortası da bu doğrultuda ortaya çıkan en yeni türlerden biridir. Son yıllarda adı giderek daha fazla duyulan bu sigorta türü, ticari alacakları koruma altına alır. Ticari alacak sigortası, işletmelerin satışlarından doğan vadeli ticari alacaklarını, ödenmeme durumuna karşı koruyan bir risk yönetim sistemi ve sigortadır.

Bir işletmenin sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmesi için en kritik konulardan biri de ticari alacaklarını zamanında ve eksiksiz tahsil edebilme performansıdır. Makroekonomik dalgalanma ve belirsizliklerin yüksek olduğu günümüz piyasalarında ticari kredi yönetimi, işletmelerin başarısı için her zamankinden daha önemlidir. Bu sebeple, Ticari Alacak Sigortası’“Şirketlerin hayat sigortası” olarak da tanımlamak mümkündür. “Ticari Alacak Sigortası”, şirketlerin ihracat ve yurt içi satışlarından kaynaklanan vadeli alacaklarını sigortalayarak işletmelerin ticari risklerini yönetilebilir kılar.

Ticari Alacak Sigortası’nı Kimler Kullanır?

Müşterileriyle açık hesap çalışan her işletme, Ticari Alacak Sigortası’ndan faydalanabilir. Çok uluslu şirketler kadar küçük ve orta ölçekli şirketler de ticari alacak sigortasını devreye alarak ticari alacaklarını güvence altına alarak işletmelerini büyük ölçekli kayıplara karşı korurlar.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra ekonominin farklı sektörlerinde emtia ticareti yapan şirketler de ticari kredi sigortası kullanabilirler.

Ticari Alacak Sigortası’nın Avantajları Nelerdir?

Sigortacılık alaninda faaliyet gösteren ve Ticari Alacak Sigortası alanında hizmet veren kurumlarla çalışıldıgında işletmelerin elde edeceği sayısız fayda bulunmaktadır;

  • İflas ve geç ödemeye karşı koruma,
  • Sağlıklı ticari kredi yönetimi,
  • Sigorta şirketinin sunduğu hizmetler kapsamında işletmelerin müşterileri ile ilgili risk analizi, güçlü ve erken uyarı sistemi,
  • Bilinmeyen risklerin ortadan kaldırılmasıyla daha sağlıklı bir iş ve nakit akım planlaması,
  • Ticari alacak sigortası alacakların kalitesini arttırır. Bu durum, bankalar, finansal kurumlar, derecelendirme kuruluşları ve tedarikçiler nezdinde işletmelerin kredibilitesini olumlu yönde etkiler.
 
Üst