zirve

Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,986
Konum
İSTANBUL
Kurumlar Beyannamesinin hazırlanmasında karşılaşılan en önemli ve sıkça sorulan sorulardan biri olan Transfer
Fiyatlandırma formunun nasıl doldurulacağı konusu dolayısıyla aşağıdaki konu tüm arkadaşlara yardımcı olacaktır

Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması


Kurumlar Vergisi Beyannamesinin beyan dönemlerinde şirkete bağlı ve bağımsız muhasebecileri bekleyen önemli bir sıkıntı da Kurumlar Vergisi Beyannamesinin eklerinden biri olan Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye formunun nasıl sağlıklı bir şekilde doldurulacağı sorunudur.Bu çalışmada transfer fiyatlandırması ve örtülü sermayeyi teorik anlatmaktan ziyade formun nasıl doldurulacağı hususuna değinilmiştir.

I-TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER


Yurt İçinde Bul.İliş.Kişi Adı-Ünv.Vergi/T.C. Kim.No/Yurt Dış.Bul.İliş.Kişi Adı-Ünvanı /İlişkili Kişi. Bulunduğu Ülke

1.

2.

3.

4.

5.
Yukarıdaki tabloda şirket yetkilisi öncelikle ilişkili kişileri tespit etmelidir. İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Bunlar tespit edildikten sonra tabloya bu kişi ve firmaların adı ve unvanları istenilen şekilde yazılır.

II-İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERAlım Satım
(YTL)Varlıklar1. Hammadde-Yarı Mamul2. Mamul-Ticari Mallar3. Gayri Maddi Haklar/Varlıklar (Edinilen veya kullanılan)4. Kiralamalar5. Diğer (Belirtiniz)
Hizmetler6. İnşaat-Onarım-Teknik7. Araştırma ve Geliştirme8. Komisyon9. Diğer (Belirtiniz)
Mali İşlemler10.Ödünç Para/Kredi- Faiz

331 bakiye faiz
131 bakiye faiz

11. Gayri Nakdi Krediler

12. Mevduat/Repo-Faiz

13. Vadeli İşlemler (Türev ürünler)

14. Menkul Kıymetler

15. Sigorta16. Diğer (Belirtiniz)
Diğer İşlemler17. İkramiye ve Benzeri Ödemeler18. Grup İçi Hizmetler19. Diğer (Belirtiniz)
Yapılan İşlemlerin Toplamı


Yukarıdaki tabloda 1,2,3,4, ve 5 nolu satırların olduğu kısımların alım sütunu bölümüne ilişkili kişilerden alınan hammadde ?yarı mamul, mamul ticari mallari gayrimaddi haklar, kiralamalar ve 5 nolu satıra da bunların dışında kalan diğer alımlar KDV hariç tutarları ile yazılacaktır. Örneğin (A) şirketi ortağı olan (B) şirketinden KDV hariç 2010 yılı boyunca 125.000 TL?lik ticari mal aldıysa 2. satırın alım kısmına 125.000 TL (Tüm rakamlar KDV hariç olmalı) yazmalı. Bu mantığı diğer satırlara da aynı şekilde uygulayacağız.

Zira aynı şekilde ilişkili kişilere satılan hammadde-yarı mamul , mamul ticari malları gayrimaddi haklar, kiralamalar ve 5 nolu satıra da bunların dışında kalan diğer satımlar yazılacaktır. Örneğin (Z) firması ilişkili olduğu (K) firmasına 2010 yılı boyunca fabrika kiralamış ve bundan da (Z) firması KDV hariç 200.000 TL kira geliri elde etmiştir. (Z) firması burada 4. satır olan kiralamalar satırının satım sütununa 200.000 TL yazacaktır.

Tablonun ?Hizmetler? kısmına ait inşaat-onarım-teknik-araştırma ve geliştirme-komisyon ve diğer kısma ait yerler de yukarıdaki açıklamaların aynısı geçerli olacaktır. Örneğin (Z) firması ortağının ortağı olduğu (S) firmasından 2010 boyunca KDV hariç 20.000 TL komisyon faturası alsın. Burada (Z) firması tablodaki 8. satırın alım sütununa 20.000 TL yazacaktır.

Tablonun beklide en önemli kısmı olan mali işlemler bölümünde ise özellikli durumlar vardır. 10. satır olan ödünç para-kredi ve faiz satırının alım bölümü ortaklardan alınan nakit paraları ifade etmektedir. Yani 10. satırın alım sütununa 331 hesabın 31.12.2010 bakiyesi ve hemen yanına ortaklara ödenen faiz varsa söz konusu faiz tutarı yazılacaktır. Yine 10. satırın satım sütunu ise ortaklara verilen nakit varlıkları ifade etmektedir ki bu da 131 hesabın 31.12.2010 bakiyesini buraya yazmamız gerekecektir. Hemen belirtmek isterim ki 131 hesabın bakiyesi 0 (sıfır) olabilir ancak ortaklara yıl sonunda bir adat yapıldıysa yani ortağa yıl içinde verdiğimiz nakit para karşılığında yıl sonunda bir faiz hesaplaması yapıp ortağa faiz faturası kesmişsek bu faturanın KDV hariç tutarını 131 bakiyesinin hemen yanına yazarız. Örneğin şirket ortağına 2010 yılı boyunca 25.000 TL nakit para kullandırmış ve bu nakit parayı ortaktan tahsil etmemiştir. Yani 31.12.2010 yılı 131 hesabın bakiyesi 25.000 TL?dir. Yıl sonunda aynı şirket ortağına kullandırdığı bu para için 3.500 TL faiz hesaplamış ve bu tutarı ortağına fatura etmiştir. Böylece tablonun 10. satırının satım bölümüne 25.000 TL yazıp yanındaki kısma da 3.500 TL?yi yazmamız gerekecektir. Eğer ortaktan bu 25.000 TL tahsil edilseydi bu sefer tablonun satım sütunun ilk kısmına sıfır yazıp yanındaki kısma da 3.500 TL?yi yine belirtecektir.Tablonun 11,12,13,14,15 ve 16. satırlarını da yukarıdaki mantıkla yaparız.


Alım SatımKarşılaştırılabilir Fiyat YöntemiMaliyet Artı YöntemiYeniden Satış Fiyatı YöntemiKâr Bölüşüm Yöntemiİşleme Dayalı Net Kâr Marjı YöntemiMükellefçe Belirlenen YöntemToplam İşlem Tutarı
Tablonun yukarıdaki kısmına ise alım sütunlarının toplamı ve satım sütunlarının toplamı yazılacaktır. Burada tavsiyemiz imalat yapan firmaların Maliyet Artı Yöntemini, İmalat yapmayan alım-satım yapan firmaların Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemini seçmesidir. Ayrıca bazı firmalar var ki malın imalatını yapıp kardeş firma olan dış ticaret firmasına ihraç kayıtlı satışını yapmaktadır. Bu tür firmalarında Yeniden Satış Fiyatı Yöntemini benimsemelerini tavsiye ediyorum.Tablonun örtülü sermayeye ilişkin kısmında ise, 331 nolu hesabın bakiyesi sıfır ise ve yıl içinde herhangi bir tarihte öz kaynakların 3 katını aşmayacak kadar bir hareket yaşanmışsa tablonun bu kısmının doldurulması gerekmeyecektir . Eğer 331 nolu hesap bakiye veriyorsa tablo mutlaka doldurulmalıdır. Kimi yazarlar, ortaktan veya ortaklardan alınan borçların özkaynakların 3 katını aşması halinde bu tablonun doldurulması gerektiğini belirtmektedirler. Oysa kişisel kannatimce bu tablonun doldurulması için 331 nolu hesabın yıl sonu itibariyle bakiye vermesi kafidir. Tablonun Toplam Faiz Giderleri kısmına 2010 yılı boyunca ticari faaliyetlerden dolayı ödenen değil sadece ortakla ilişkili kişilerden alınan borçlara ödenen faizler yazılacaktır. Aynı şekilde kur farkı giderleri de ortak veya ortakla ilişkili kişilerden alınan borçlara ödenen kur farkı giderleri yazılacaktır.KAYNAK :KORAY ATEŞ E.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
 
Üst