turkcell

Transit Ticaret Hk.

Üyelik
8 May 2013
Mesajlar
3
Konum
İstanbul
Türkiye'deki müşterimizin Bahreyn'deki müşterisine Çin'den malzeme göndereceğiz. Çin bize fatura kesecek, biz Türkiye'deki müşteriye, Türkiye'deki müşteri ise Bahreyn'deki müşteriye fatura kesecek fakat ihracatı kim yapmış olacak ve bu işlem Transit ticaretin konusuna giriyor mu? Burda neye dikakt etmeliyiz?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
TRANSİT TİCARET NEDİR?MUHASEBESİ?KDV ,BA, BS BEYANI?

12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı resmi gazetede yayınlanan İhracat Yönetmeliğine göre,Transit Ticaret,Mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın, satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurtdışına satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasıdır. Veya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasıdır.
TRANSİT TİCARET
T.C.G.Antreposu
satıcı(almanya)----------------------------------------------alıcı(iran)
Transit taciri
(sayı artabilir)
Türkiye’de yerleşik herhangi bir firma tarafından ithal edilmek amacıyla yurda getirilerek, gümrük antrepolarına alınan bir malın aynı firma ya da malları gümrük antreposunda devir alan başka bir firma tarafından başka bir ülkeye (ya da malın getirildiği ülkedeki başka bir firmaya ) satılması da transit ticaret işlemidir

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.Söz konusu mallar ve ülkeler dışında kalan mallar ve ülkelere transit ticaret yapılmak istenilmesi halinde işlemlerin transit ticaret formu aranmaksızın transit rejimi çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Transit Ticarete İlişkin Tebliğ’in yürürlükten kaldırılması nedeniyle, bu Tebliğ gereğince doldurulması gereken transit ticaret formu uygulamasının da kaldırıldığı, transit ticaret işlemlerinin gümrük mevzuatında yer alan transit rejimi çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez.Gümrük idarelerince verilebile-

cek izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere fiktif depo veya antrepolara alınması "fiili ithal" hükmünde değildir.
Bu hususa uygun bir örnek oluşturalım;
X A.Ş. millileşmemiş iskele aksesuarlarını,yurt içinde mukim Y LTD.ŞTİ. den,ihracat yapmak amacı ile ,antrepo teslimi, ürünü almış ve aynı gün kuzey ırak a kar ını koyarak yurt dışı ederek satmıştır.X A.Ş. Malzeme alış kaydı;

-------------30.10.2009----------------------

153-T.MALLAR HS. *******
320-SATICILAR HS.******Y LTD.ŞTİ.Malzeme alış kaydı

------------------/-------------------------------

153-TİCARİ MAL HS. ********
320-SATICILAR HS.*******Y LTD.ŞTİ.Malzeme satış kaydı

------------/---------------------------

120-ALICILAR HS.*********
601-Y.DIŞI SATIŞLAR HS.*******X A.Ş Malzeme satış kaydı

-----------30.10.2009--------------------------

120-ALICILAR HS.***********
601-Y.DIŞI SATIŞLAR HS.************Kafanız karıştı gibi değilmi, Y LTD.ŞTİ. malı ithal eden ama gümrükten sokmadı,millileşmeyen malı,ihracat amacıyla gümrük antreposuna koymuştu,ama ilgili ürünü ihracat yapacak başka bir firmaya devrederek aradan çıkmıştı,üstelik mal sanki yurt içinde teslim gibi gözüküyor,hay Allah nasıl olacak,peki bu alışlar satışlar BA ve BS lere girecek mi?KDV beyanı açısından ne olacak?evet yukarda yapılan ticaretin her aşaması yasaldır aynı zamanda.Bazı arkadaşlar mal girişi bünyeye yok 153 olmaz diyor ancak,her aşamasında fatura mevcuttur bu işlemlerin ve mal girişleri de normal ticari mal alımıdır,diğer stokları kullanalım diyenler de mevcuttur.

Muhasebe bilgilerinin elde edilmesi ve açıklanması ile ilgili uygulamalarda, bu bilgilerle ilgilenen tarafların yararlarını dengeli şekilde göz önünde tutan, deneyim ve mantıktan doğan, yararlılıkları genellikle kabul edilen belli kurallara uyulur. Bu kurallar

"genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri" adıyla bilinir. Bu ilkelerin teorik dayanağı "muhasebenin temel kavramları" dır. Kavramlar, muhasebe problemlerinin çözümü için uygulanacak ilkelerin belirlenmesinde veya değişen durumlara göre yeni ilkelerin geliştirilmesinde temel olacak görüşleri yansıtır.
Muhasebe ilkelerinin dayanağını oluşturan ve muhasebe uygulamalarına yön veren, evrensel nitelikteki muhasebenin temel kavramları, aşağıda belirtildiği gibi 12 başlıkta toplanmıştır; Sosyal sorumluluk, Kişilik, İşletmenin sürekliliği, Dönemsellik, Parayla ölçme, Tarihi maliyet esası, İhtiyatlılık, Tam açıklama, Tutarlılık, Verilerin güvenilir olması, Önemlilik ve Özün önceliği kavramı. Çeşitli kesimlere bilgi üreten ve işletmenin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde değişmeler yaratan işlemlerin izlenmesine ve kontrolüne olanak sağlayan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden özün önceliği ve tam açıklama ilkesine göre düşündüğümde yorumladığım muhasebe kayıtları yukarda arz ettiğim şekildedir.
Transit ticarete dönersek, Kafalar karışmasın sevgili meslektaşlarım, yönetmelik ne diyordu,
Mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın, satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurtdışına satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasıdır.
bu amaçla antrepoya getirilmiş bir ürünün el değiştirilmesi ,yine bu malı millileştirmeden alan firmanın da transit taciri olması anlamına gelmektedir. KDV açısından ,KDV Kanununun 6/b maddesine göre Türkiye’de ifa edilmeyen veya Türkiye’de faydalanılmayan hizmetler Türkiye’de yapılmamış sayılır ve verginin konusuna girmez,bu nedenle yukarda ki teslimler, KDV beyanına dahil edilmez.
Transit ticarete konu ürün ile ilgili düzenlenen GÇB farklı kod ile düzenlenir,firma şifresi ile vedop tan baktığınızda diğer ihracatlarla alakalı düzenlenmiş GÇB ler gibi transit ticarete ait GÇB leri ,vedop sisteminde göremezsiniz.
Transit ticarete konu mallar şirketin mal varlığına girip çıkmasına ve satışın fatura ile belgelenmesine rağmen, millileştirilmeksizin satışa konu olduğu için katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, katma değer vergisinin konusuna girmeyen işlemler “Katma Değer Vergisi Beyannamesinde”, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Ba)” ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" de hiçbir şekilde yer almayacaktır.

 

Benzer konular

Üst