Transit Ticaret

kdryksk83

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Nis 2014
Mesajlar
152
Konum
izmir
merhabalar biz ağustos ayında transit ticaret yaptık ve fatura kestik ama bir yerde okudum transit ticaret kdv beyanında kümülatife eklenmez diye bu konuyla ilgili görüşlerinizi rica ediyorum. Gerçekten bu şekilde midir peki böyleyse gelir tablom da ki cirom ile kdv beyanımda ki kümülatif tutmayacak ve herhangi bir inceleme olduğunda göze batacak ne yapmalıyım sizce şimdiden tşkler.
 

kdryksk83

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Nis 2014
Mesajlar
152
Konum
izmir
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
:
39044742-KDV.06.-1099
25/07/2013
Konu
:
Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlemlerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği ile kur farkı, fiyat farkı ve vade farkının KDV ye tabi olup olmayacağı

İlgi özelge talep formunuzda, firmanızın faaliyetinin tamamına yakınının gümrük hattımıza girmeden yurt dışına yapılan satışlardan (transit ticaret) oluştuğu belirtilmekte olup, bu satışlarınızın katma değer vergisi (KDV) beyannamesine ve Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği ile bu ticaretlere ait kur farkı, fiyat farkı ve vade farklarının KDV ye tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.
1- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanmıştır.

396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin, 1.2.1 bölümünde "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir" ile 1.2.2. bölümünde de "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, 'Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)' ile; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise 'Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)'nun Tablo II alanında bildirilecektir" hükmü yer almaktadır.

Aynı tebliğin, 1.2.3 bölümünde ise " Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir." açıklaması bulunmaktadır.

Diğer taraftan, transit ticaret kapsamında yapılan işlemlerde faturalandırma işleminde, yabancı ülke firmasınca adınıza fatura düzenlenmesi gerekmekte olup diğer taraftan da başka bir ülke veya serbest bölgede faaliyette bulunan firmaya mal satıldığında firmanızca da fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Genel olarak bu mal alım satım işlemi sonucunda satışınız ile alışınız arasında müspet kâr oluşacağı tabidir.

Bu nedenle, transit ticaret kapsamında yapılan mal alım satımlarında fatura düzenlenmesi gerektiğinden, 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 1.2.2. bölümüne göre KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satış bilgileri ile yapılan bu işlemler sırasında adınıza sigorta poliçesi düzenlenmesi halinde poliçe bilgilerinin de Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,

4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının hizmetin Türkiye'de yapılmasını ve hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,

hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketinizce Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında mal satışı yapılması KDV nin konusuna girmediğinden, bu işleme ait kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı gibi unsurlar da KDV ye tabi olmayacaktır. Dolayısıyla bu işlemler Şirketiniz tarafından verilen 1 No.lu KDV Beyannamesine dahil edilmeyecektir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.”
 

kdryksk83

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Nis 2014
Mesajlar
152
Konum
izmir
Merhabalar istanbul vergi dairesi başkanlığı bu şekilde bir mükteza vermiştir. Bende transit ticareti kümülatife eklemeyeceğim. Yanlış yorumlama yapmamışımdır umarım saygılar
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,768
Konum
İstanbul
Merhabalar istanbul vergi dairesi başkanlığı bu şekilde bir mükteza vermiştir. Bende transit ticareti kümülatife eklemeyeceğim. Yanlış yorumlama yapmamışımdır umarım saygılar

Çok yanlış yorumlamışsınız. Transit ticaretin temeli sadece malın gümrükte işleme tabi tutulmasıdır. Muktezada belirtildiği üzere alış - satış faturaları kesilmiştir. Siz bu aşamada malın ithal ve ihraç işlemlerini de yapmış ve KDV de ödemişsinizdir. Satış faturanız "İhracat Faturasıdır". Tek fark intaç tarihinin ithal tarihi ile aynı olmasıdır. Çünkü ithalat beyannamesi ve İhracat beyannamesi aynı anda kapatılır. Muktezada bu mal 5.000,-- TL altındaysa BA/BS ye dahil edilmez diyor. Bu bilgilerle bir daha değerlendirin.
 

kdryksk83

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Nis 2014
Mesajlar
152
Konum
izmir
sayın kevork simkeşyan ithalat yaptığımda transit ticaret olduğu için ithalde gümrüğe kdv ödemedik. İhracat faturası kestik ve müktezada ba-bs formunda bildirmemiz gerektiğini söylüyor bende dahil ettim zaten ben kdv beyanında ihracat olarak beyan etmeyeceğim demiştim. kdv yönünden ithalde kdv ödenmedi antrepoda 1 hafta bekledi gümrük giriş beyannamesi yok doğal olarak çıkış da olmaması lazım değil mi antrepodan direk gönderildi.
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,768
Konum
İstanbul
Sayın kdryksk83,

Söylediğiniz şekliyle transit ticaret olmaz. Söylediğiniz tarzda bir işlem ancak mahrece iade ile olur. Yada bazı bilgileri eksik veriyorsunuz diyebilirim.
Yurtdışından size fatura gelmiştir;
Antrepoya bedel ödemişsinizdir;
İhracat için fatura kesmişsinizdir;

O zaman KDV beyanında hepsi de yer alır. Üstelik BA/BS ye de dahil ettinizse faturaların KDV beyanında yer almaması gerektiğini nasıl düşünelim. ( Her tür muafiyet dahi beyanda yer alır ve kümülatife dahil olur )
 

kdryksk83

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Nis 2014
Mesajlar
152
Konum
izmir
Ama bizim malı aldığımız firma farklı sattığımız firma farklı mahrece iade söz konusu değil ve faturalı geldi doğru antrepoda bekledi evet ve de bizde karımızı koyup fatura ettik müktezada ba bs ye faturalı olduğu için girer diyor fakat kdv yönünden dahil edilmez diyor kafam karıştı baya doğrusu dahil etmek banada mantıklı gelen fakat mükteza beni karma karışık etti. tşk ederim yardımlarınız için sanırım dahil edecem ::))))
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,768
Konum
İstanbul
Sayın kdryksk83,


"Buna göre, Şirketinizce Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında mal satışı yapılması KDV nin konusuna girmediğinden, bu işleme ait kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı gibi unsurlar da KDV ye tabi olmayacaktır. Dolayısıyla bu işlemler Şirketiniz tarafından verilen 1 No.lu KDV Beyannamesine dahil edilmeyecektir."


Bu bölüm sizi tereddüte götürüyor sanırım. Doğrusunu söylemek gerekirse burada söylenmek istenen yanlış ifade edilmiş. Doğrudan "İhracat İstisnası" deselerdi doğru olacaktı. KDV konusun girmemektedir anlamsız bir ifade. Önceki paragraflarda KDV temel tanımında şartlar sayılmış, siz mal satmışsınız ve bu KDV'ne tabidir ancak ihracat olduğu için istisnadır. Ancak bu fatura ile ilgili olarak meydana çıkacak kur farkı gibi işlemler KDV'ne tabi değildir ( Mal bedelinin değerlenmesi gibi ) işte bunlar KDV beyannamesinde yer almaz. Söylemek istedikleri aslında bu.

Çok eleştirdiğim konulardan biri bu maalesef. Yasa didaktiği çok hasar almış durumda, ve sonuç da bu. Yanlış anlamalara yol açan açıklamalar.
 

Benzer konular

Üst