zirve

Ücret kesme cezası ve kuralları

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,878
Konum
İSTANBUL
Ücret kesme cezası ve kurallarıİşyerinde çalışma disiplinini ve çalışanların huzurunu sağlamak amacıyla, işveren tarafından belirlenen ve çalışanların uymaları gereken işyeri kuralları vardır... İşyeri kurallarına uyum da işveren tarafından uygulanan çeşitli disiplin cezalarıyla sağlanır.
Bunlar genel olarak uyarı, kınama, ihtar ve iş sözleşmenin feshi gibi yaptırımlar olabileceği gibi, ücret kesme cezası gibi parasal cezalar da olabilmekte...
Ücret kesme cezası, 4857 İş Kanunu'nun 38. maddesinde düzenlenmiş olup, uygulanması belli kurallara bağlanmıştır.

CEZAYI GEREKTİREN DAVRANIŞIN BELİRLENMİŞ OLMASI
Ücret kesme cezasının uygulanabilmesi için, ceza uygulanacak davranışlar ve ceza miktarları, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmelerinde açık olarak belirlenmiş olmalı.
Başka bir anlatımla, hangi davranışlarının ya da eylemlerinin ücret kesme cezası ile cezalandırılacağının işçi tarafından önceden bilinmesi gerekir. Önceden belirlenmeyen ve işçi tarafından bilinmeyen davranışlar nedeniyle ücret kesme cezası verilemez.
Ayrıca, ceza uygulaması için öncelikle yapılması gerekenler sıralaması oluşturulmuşsa bu sıralamaya uyulması gerekir. Örneğin, oluşturulan ceza cetvelinde belirlenen bir fiil için öncelikle yazılı ihtarda bulunulması, tekrarı halinde ücret kesme cezası öngörülmüş ise yazılı ihtarda bulunulmadan ve fiil tekerrür etmeden ücret kesme cezası uygulanamaz.

SEBEP BİLDİRME ŞARTI
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin, sebepleriyle birlikte işçiye derhal bildirilmesi gerekiyor. Böylece işçinin kesilecek ceza miktarını ve zamanını önceden öğrenmesi, uygulamanın haksız olması halinde itirazına imkan sağlanması amaçlanıyor.

CEZA ÜST SINIRI
Yüksek miktarlarda ücret kesintisi yapılması ve keyfi uygulamaları önlemek amacıyla, yasada ücret kesme cezasının üst sınırı belirlenmiştir.
İşçinin ücretinden yapılacak ceza kesintisi, bir ayda işçinin iki günlük ücretinden, parça başına ya da yapılan iş miktarına göre ücret alan işçilerde ise işçinin iki günlük kazancından fazla olamıyor.

CEZA BAKANLIK HESABINA
Ücret kesme cezası uygulanan işçinin ücretinden kesilen ceza tutarı işverene kalmıyor. Kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına açılan banka hesabına yatırılması gerekiyor. Ayrıca işveren, uyguladığı ücret kesme cezası tutarlarının ayrı bir hesabını tutmakla yükümlüdür.
Bankaya yatırılacak tutar, işçinin ücretinden vergi, sigorta vb gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra işçiye ödenmesi gereken net ücret tutarıdır. Ücret kesme cezası, işçinin sigorta prim ödeme gün sayısında ve prime esas kazanç tutarında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.
Bakanlık hesabına yatırılan bu paralar, işçilerin mesleki eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimleri ve sosyal hizmetleri için kullanılıyor.
Bakanlık hesabına yatırılan paraların nerelere ne miktarda verileceği ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından kararlaştırılıyor.

YASAYA AYKIRI CEZAYA CEZA VAR
Yasa hükmüne aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve miktarını işçiye bildirmeyen işveren veya vekiline 2012 yılı için 450 lira idari para cezası uygulanıyor.

METİN TAŞ - SEZGİN ÖZCAN / AKŞAM
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,765
Konum
ankara
Ynt: Ücret kesme cezası ve kuralları

Sn.Üstadım bilgilendirme için teşekkür ederiz.

Uygulamada karşılaşılan sorunlar yönünden açıklık getirmek isterim.
1.Ücret kesme cezası(M.38)dahil, genel de disiplin işlemlerine dair "fiil-davranış" ve "ceza miktarları"nın işcye önceden bildirilmesi durumu;
a-sözleşme kapsamında belirtilebilir,
b-işyeri personel/disiplin yönetmeliğinde belirtilebilir ...........(işciye tebliğ olunmak kaydıyle)
c-ayrıca düzenleme yapılarak uygulamaya konulabilir....... ( " " " " )
şeklinde uygulanabilir.
-Önemli olan işcinin yazılı olarak bilgilendirilmesi,haberdar edilmesidir.
-Diğer önemli husus,suç ve cezanın orantılı olmasıdır.
2.İK.38.madde de belirtildiği üzere"İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebebler dışında işciye ücret kesme cezası veremez"hükmüdür.Bu hükme ziyadesiyle riayet etmek gerekir.
Bu çerçevede gerek ücret kesme cezası, gerekse diğer disiplin cezaları(uyarı-kınama-ihtar)yönünden,her türlü fiil ve bu fiillerin karşılığı işcinin alacağı(işciye verilecek)ceza miktarı belirlenmemiş-düzenlenmemiş olabileceğinden,olaki işcinin sergilediği bir davranışı, belirtilenler dışında olabilir(yani işciye bildirilmemiş olabilir).
Bu takdirde,bu ve benzeri durumlara karşın,ihtilaf doğmaması açısından,örneğin disiplin ceza cetveline,işcinin söz,tutum ve davranışları ile ceza miktarlarına ilişkin olarak(ve ortada "bir suç var cezasız da kalmamalı" düşüncesinden hareketle)"İşci bu ceza cetvelinde kendisine bildirilen,(yada yazılı olarak tebliğ olunan) hükümlere uymak zorundadır,aksi takdirde, ilgisine göre gerekli fiilin karşılığı olan ceza uygulanır,hüküm bulunmayan hallerde ise (işci tarafından)işlenen fiilin ağırlık derecesine göre,bu ceza cetvelinde belirtilen en yakın yada benzer fiilin karşılığı ceza uygulanır,her halükarda(İK.25/II hükümleri saklı kalmak kaydıyle)daha üst(fazla)disiplin cezası verilmez"şeklinde ayrıca bir hüküm konulmasında fayda var.
Aksi takdirde,ceza cetvelinde,işcinin davranışına uyan hükmün yokluğuna rağmen,işveren işciye ceza uygular ise madde hükmüne riayet etmemiş olacak,diğer taraftan hüküm yokluğu sebebiyle işlenen fiil cezasız kalacak,dolayısıyle bu durum işletme-işyerinde olumsuzluklara yol açabilecek diye düşünüyorum.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,878
Konum
İSTANBUL
Ynt: Ücret kesme cezası ve kuralları

Asıl konuya esaslı katkınızdan dolayı ben teşekkür ederim
 

Benzer konular

Üst