Ürün sattım müşteri fatura yok diyor nasıl para iadesi olcak fatra iptal olmadan

Üyelik
4 Nis 2012
Mesajlar
3
merhabalar
internet üzerinden ürün satıyoruz ve bütün ürünlerimiz faturalı müşterilere kargoyla yollarken kargo firması verilerinde ürünün faturalı yollandığı gözüküyor irsaliye numaraları kayıtlı.

müşterimiz faturasını kaybetmiş fakat para ticari hesabımıza düştüğünden faturanın iptal edilmesi gerekiyor para iadesi yapılabilmesi için. Bizde müşteriye söylüyoruz para iadesi yapabilmemiz için fatura iptali gerekli faturayı yollayın fakat faturayı kaybetmiş.

Benim gönderdiğim kargo firmasında kayıtlı şimdi ben para iadesi bu yüzden yapamıyorum. Ben haksızmıyım haklıysam eğer kanun yada yönerge kopyası varmıdır bunun için müşteriye sunabileceğim

bilgi verirseniz teşekkür ederim
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Ürün sattım müşteri fatura yok diyor nasıl para iadesi olcak fatra iptal olmadan

Gider pusulası ile iade alabilirsiniz. Bununla ilgili forumun arama özelliğini kullanın bu konu daha önce tartışıldı.
 
Üyelik
4 Nis 2012
Mesajlar
3
Ynt: Ürün sattım müşteri fatura yok diyor nasıl para iadesi olcak fatra iptal olmadan

efendim bizde 1 nüsha var aslı diğer 2 nüsha müşteri kaybetti ve bize hiç bir yoldan fatura yollamadı müşteri gider pusulası düzenleyebilmemiz için diğer nüshalar gerekiyor. Yani bu şekilde olsa herkez müşteride fatura dururken yada kaybetmişken iade aldına dair gider pusulası düzenler
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Ürün sattım müşteri fatura yok diyor nasıl para iadesi olcak fatra iptal olmadan

MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 13.01.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5408-122/01364
KONU : Tüketiciler tarafından satıcılarına iade edilen veya değiştirilen mallar için düzenlenecek
belgeler ve bu belgelerin düzenlenmesinde uyulması gereken hususlar hk.

İSTANBUL VALİLİĞİ
(Def:Katma Değer Vergisi Gel.Müdürlüğüne)

........ A.Ş. ile ........ şirketler Grubu Yeminli Mali Müşaviri ........ tarafından Bakanlığımıza verilen 09.08.I996 ve 09.01.1997 tarihli dilekçelerde, şirketlerince tüketiciye satılan mallara ait fatura veya benzeri belgenin kaybedilmesi, vergi iadesinde kullanılması, bayilik zinciri içerisinde bir bayiden alınıp diğer bayide değiştirilmesi, bir belgede birden fazla mal olup bir tanesinin iade edildiği ya da hediye yolu ile gelen ürünlerin değiştirilmesi durumlarında malı değiştiren tüketicinin fatura ve benzeri belgeyi ibraz edemediği belirtilerek karşılıklı olarak hakların zail olmaması için yapılacak uygulamanın bildirilmesi istenmektedir.

54 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B/1 bölümünde, tüketiciler tarafından satın alınan malların çeşitli nedenlerle iade edildiği durumlarda satıcılar tarafından iade edilen mal nedeniyle gider pusulası düzenleneceği ve tüketiciden iade edilen mala ait belgenin geri alınacağı açıklanmıştır.

Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olayların yeniden değerlendirilmesi sonucunda, yukarıda bahsedilen işlemlerde fiili imkansızlıklar nedeniyle satın alınan mallara ait belgelerin satıcılara geri verilemediği anlaşılmıştır.

Bu durumda da satıcılar, tüketicilerin iade ettikleri mallar için yine gider pusulası düzenleyecekler ve pusulada alış belgesinin ibraz edilemediğini açıkça belirteceklerdir.

Diğer taraftan, iade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verilmesi halinde ise, bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenlenecek ve söz konusu belgenin tüketici tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla "Bu belge gider belgesi olarak ücretlilere vergi iadesinde veya özel gider indiriminde kullanılamaz" şerhine yer verilecektir.

Bilgi edilmesini gereğini ve durumun adı geçen şirketlerin dilekçelerine cevaben duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı
 
Üyelik
4 Nis 2012
Mesajlar
3
Ynt: Ürün sattım müşteri fatura yok diyor nasıl para iadesi olcak fatra iptal olmadan

Çok teşekkürler
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Ürün sattım müşteri fatura yok diyor nasıl para iadesi olcak fatra iptal olmadan

Karşı taraf vergi mük. ise iade ft kesmeli nihai tük. ise gider pusulası ile iade alabilirsiniz.
 
Üst