Uzlaşma Konusu Olan Vergiler İçerisinde KDV...?

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın AZMAN,

İlk önce teşekkür ederim.

Uzlaşma, V.U.K.'nun III. bölümünde Ek-1 ile Ek-13. maddelerinde düzenlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nun 344/3. maddesine göre, kaçakçılık suçları nedeniyle vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergiler ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma konusu olamaz (V.U.K. Ek Md. 1, 11)

Tarhiyat öncesi uzlaşmadan yararlanılabilmesi için salınacak vergi ve kesilecek cezaların bir vergi incelemesine dayanması gerekmektedir.

Vergi incelemesine dayanılarak yapılan tarhiyatlar Vergi Usul Kanunu’nun 29 ve 30. maddelerine istinaden yapılır. Takdir Komisyonları tarafından takdir edilen matrahlar üzerinden yapılan tarhiyatlar bir vergi incelemesine dayanmadığı sadece tespit özelliği taşıdığı) için tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışındadır.

Saygılar.
NOT: Daha geniş bilgi almak isterseniz, sorunuzu açmanız gerekmektedir.
 
Üyelik
24 Haz 2005
Mesajlar
29
merhaba sayın arkadaşım

konu şu ki: hesap uzmanları banka kayıtlarını incelemesi sonucu mükellefe bankaya girdilerinin toplamı ile beyan ettiği geliri arasındaki rakamın gelir vergisini ve kdv sini istemektedir. burada verginin ve vergi ziyai cezasının tarhiyat öncesi uzlaşma yapılabildiğini ancak KDV olarak istenen rakamın tarhiyat özcesi uzlaşma konusu yapılıp yapılamadığını
bununla ilgili yayınlanan sirkiler olup olmağını öğrenmek istiyorum.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba,

Vergi Usul Kanunu'nun ek 11. maddesinin birinci fıkrası ile de Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda uzlaşma yapmasına izin vermekle yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği ile vergi incelemesine dayanılarak salınan ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerinin tarha yetkili bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına alınmıştır.

Ancak, Vergi Usul Kanunu'nun 344/3. maddesine göre, kaçakçılık suçları nedeniyle vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergiler ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma konusu olamaz.

Ayrıca UZLAŞMA konusunda diğer önemli bilgiler aşağıdadır.

Saygılar.UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ VE DAVA KONUSU EDİLEMEYECEĞİ
Uzlaşma Komisyonlarının, uzlaşma sonucunda düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. Üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açılamaz ve hiçbir merciye şikayette bulunulamaz. (V.U.K. Ek Md. 6)


GECİKME FAİZİNİN HESABI

V.U.K. 112. maddesine göre hesaplanır.

Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden, uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır.

Uzlaşılamayan ve dava konusu da yapılmayan bir vergi için kendi kanununda belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi hesaplanır.

Uzlaşılamayan ve dava konusu yapılan vergiler için kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden, yargı organı kararının vergi dairesine tebliğ tarihine kadar geçen süreler için gecikme faizi hesaplanır.

Üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın süresinde ödenmemesi durumunda uzlaşmayı geçersiz kılmaz.


TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMANIN SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda, kendilerine vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine mükellefler, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde vergi mahkemesine dava açabilirler. Burada dikkat edilecek husus dava açma süresinin başlangıcı, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihidir. Tarhiyat öncesi uzlaşmaya varılmadığını gösterir tutanağın tebliğ tarihi dava açma süresinin başlangıcı değildir.
 
Üyelik
24 Eyl 2008
Mesajlar
1
Ynt: Uzlaşma Konusu Olan Vergiler İçerisinde KDV...?

POS cihazları ile yapılan çekimlerle ilgili yapılan inceleme sonrasında tarh edilen vergi, ceza vs ile ilgili olarak limited şirket müdürü uzlaşma yapmışsa ve ortaklar (sadece ortak, yetkisi yok) bu uzlaşmayı kabul etmiyorsa ortaklar ne yapabilirler?
Uzlaşma hangi şartlarda geçersiz olur?

İyi günler.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Uzlaşma Konusu Olan Vergiler İçerisinde KDV...?

Şirket yetkilisi kimse (mdürü usulüne uygun atanmış ise) Şirketi o temsil eder. Gerisi birşey yapamaz.
 

Benzer konular

Üst