Varlık Barışı Hk.

Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Merhaba Arkadaşlar,

Varlık barışı il ilgili bir kaç sorum olacak.

Gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazların beyan edilmesi halinde, değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergilendirilecek.
-Buradaki 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle derken 15 nisan ve sonrasını mı anlıyorsunuz yoksa 15 nisan ve öncesindeki paralar mı ?
-Diyelim ki 15 nisan 2013 öncesi.Eğer yurt dışında bu tarihte altın varsa bunu bozdurup Döviz olarak TR'te gönderdiğinde yararlanmamış mı olacak ?


Şu an yurtdışında kasada para var diyelim.Bankadan yapmak istediğimizde yeni hesap açtıracağız ama tarihi bugün tarihli oalcak.O zaman yaptığımız işlem geçersiz mi olacak?


Varlık barışını uygulayan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

İyi Çalışmalar.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,636
Konum
İSTANBUL
Sayın formdaşım

--Gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazların beyan edilmesi halinde, değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergilendirilecek.

**Evet doğru--Buradaki 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle derken 15 nisan ve sonrasını mı anlıyorsunuz yoksa 15 nisan ve öncesindeki paralar mı ?

** 15.04.2013'ten öncesindeki varlıklar-Diyelim ki 15 nisan 2013 öncesi.Eğer yurt dışında bu tarihte altın varsa bunu bozdurup Döviz olarak TR'te gönderdiğinde yararlanmamış mı olacak ?

**Hayır bu şekilde yararlanamazsın.15.04.2013 tarihinden önce Kanunda belirtilen evraklarla tevsik edilebilecek bir şekilde hesapta bulunması gerekiyor.Yani bunların banka,banker yani 6486 sayılı Kanunda belirtilen Kurumlarda bulunduğu kanaat verici belge ile belgelenecek.


--Şu an yurtdışında kasada para var diyelim.Bankadan yapmak istediğimizde yeni hesap açtıracağız ama tarihi bugün tarihli oalcak.O zaman yaptığımız işlem geçersiz mi olacak?

**Yurtdışındaki Kasadaki para maalesef olmuyor.Bu paranın 15.04.2013'ten önce kanaat verecek belgeyle tevsik edilebilecek bir şekilde hesapta olması gerekiyor.


Ayrıca diğer bir yolda şirket ortaklarının veya onun adına hareket edenlerinde şirket paralarını (15.04.2013'ten önce ise) beyan ederek aftan faydalanılabiliniyor.Önemli nokta adına hareket edenlerin adlarına düzenlenen vekaletnameninde 15.04.2013'ten önce olması gerekiyor.Saygılarımla FERHAT


Saygılarımla FERHAT
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Ferhat Bey,

Öncelikle ilginize teşekkür ederim.Evet tüm işlemler 15/04/2013 sonrasını oluşturuyor.Alo maliye'yi aradığımda da çözüm bulamadılar zaten.Benim şahsi görüşüm çok yanlış bir kanun metni olmuş.

Bir çok mükellefinde parası yastık altında duruyor.Bu şekilde çoğu insan yararlanamaz diye düşünüyorum.

Özelge ile vergi dairesine başvursam zaten sonuçlanması çok uzun bir süreç alıyor.

Süre uzatımından bahseliyor bununla birlikte belki bu tarihte değişebilir diye düşünüyorum.Artık bundan sonrası beklemek.

İyi Çalışmalar.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,636
Konum
İSTANBUL
Sayın Formdaşım

Süre uzatımında, zaten kanunda bakanlar kuruluna 3 ay uzatma yetkisi vermiş.Yani yeterli miktar toplanamazsa bakanlar kurulu süreyi 3 ay daha uzatacak.Ben bu kanuna-deyim yerindeyse-hatim indirdim.Ayrıca bu kanunun arkası AF.Adıda Rızaen Matrah Arttırımı.!!!


Saygılar
 
Üyelik
30 Eyl 2016
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Epey olmuş bu konu başlatıları.
En son okuduğum yazıyı buraya ekleyip sizin de başka kaynaklardan bilgilerinizi paylaşır ve de yazımın sonunda anlayamadığım bir noktaya açıklık getirirseniz çok memnun olacağım
-----
Varlık barışı kapsamına giren varlıklar ve bildirim

Aşağıdaki varlık unsurları düzenleme kapsamında olup bildirime konudur.

a) Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara,

b) Alacaklar ve rayiç bedeliyle taşınmazlar, 31/12/2016 tarihine kadar, Türk Lirası cinsinden vergi dairelerine beyan edilir.

Gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıkları, diğer kişilerin nam veya hesabına bildirim veya beyanda bulunabilirler.

Beyan edilen varlıkların defterlere kaydı

Geçici maddenin birinci fıkrasında sayılan yukarıda belirtilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından, bildirim ve beyan edildiği ayın sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilebilir.

Maddenin gerekçesinde yurt dışından getirilen bu varlıkların defterlere kaydedilmesinde sınırlayıcı bir düzenleme öngörülmemiş, sermayeye ilave etme, özel fon hesabında tutma veya işletme borçlarının ödenmesinde kullanma konusunda ihtiyarilik sağlanmaktadır, denilmiştir. Önceki vergi barışı uygulamalarının sonuçlarının dikkate alındığı belirtilmiştir.

Beyan edilen varlıkların kredi kapatmada kullanılabilmesi

Kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin, en geç 31/12/2016 tarihine kadar, kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, borcun defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, ödemede kullanılan varlıkların Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Bildirilen varlıklar ve vergi istisnası

Bildirilen ve kayda alınan varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Kanuni defterlere kaydedilen varlıkların, sermayeye ilave edilmemiş olması kaydıyla, işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmaz ve bu nedenle gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmaz.

Ayrıca, nam ve hesabına bildirim veya beyanda bulunulanlara bu madde kapsamında yapılan intikaller, ivazsız intikal olarak değerlendirilmez ve veraset ve intikal vergisine konu edilmez.

Araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamaması

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle, bildirim veya beyanda bulunan kişiler ile varlıkların nam veya hesabına getirildiği diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez.

Bu madde çerçevesinde bildirim veya beyanda bulunanlar ile bunların kanuni temsilcileri hakkında, sırf bu beyanın yapılmış olmasından dolayı ve bu beyandan hareket edilerek, aşağıdaki alt bentlerde yer alan ilgili kanun ve kanun hükümleri dahil olmak üzere, hiçbir şekilde herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamaz ve idari para cezaları uygulanamaz.

1) 1567 sayılı Türk Parası’nın Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,

2) 106, 107, 108, 109 ve 110’uncu maddeleri hariç olmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,

3) 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

4) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

5) 213 sayılı Kanunda düzenlenen suçlar ile bu suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi.

Beyan edilen varlıklarla ilgili gider yazılamaması

Bildirim ve beyana konu edilen varlıklarla ilgili olarak 213 Vergi Usul Kanunu’nun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

Varlıkların transferinde süre ve müeyyide

Yurt dışında bulunan ve bu madde kapsamında bildirilen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, 31/12/2016 tarihini geçmemek şartıyla, bildirim tarihini takip eden bir ay içerisinde, beyan edilen alacak ve taşınmazların ise beyan edilen değerlerinin karşılığının Türk Lirası veya döviz olarak, beyan tarihini takip, eden bir yıl içinde Türkiye’ye getirilmemesi veya Türkiye’deki bankalar veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmemesi halinde vergi incelemesi ve inceleme sonucunda yapılacak tarhiyat yapılmaması ,kovuşturma, soruşturma cezalandırmama hükmünden yararlanılamaz.

Yetkiler-sürelerin uzaması

Bu maddede yer alan bildirim ve beyan süreleri ile varlıkların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süreleri, bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu madde kapsamındaki bildirim ve beyanların şekli, içeriği eklerini, yapılacağı yeri ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yeni varlık barışı önerilmesinin gerekçesi olarak, gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan para, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin banka ve aracı kurumlara bildirilmesi, alacak ve taşınmazların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle milli ekonomiye kazandırılması, ifade edilmiştir.

Öte yandan, OECD ülkeleri arasında otomatik bilgi değişimine imkan verecek otomatik bilgi değişimi anlaşmasının 2017,2018de uygulamaya girecek olması ve Türkiye’nin de bu anlaşmayı imzalayacak olması da maddenin düzenlenmesinde rol oynamıştır. Ayrıca ,Türkiye ABD arasında geçen yıl imzalanmış olan vergi kayıp ve kaçağı ile etkin şekilde mücadele ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik otomatik bilgi değişimi anlaşması ve yakında yürürlüğe girecek olması da önemlidir.

Kara paranın aklanması, terörün finansmanını önleyici tedbirlerin alınması ve vergi kaçak ve kayıpları ile mücadele yukarıda belirtilen uluslararası iş birliğini ve bilgi değişimini gerektirmektedir. Bahsedilen anlaşmaların uygulamaya girmesinden önce varlık barışı düzenlemeleri yoluyla gerçek ve tüzel kişilere imkan sağlanması amaçlanmış olduğu söylenebilir.

Kaynak:
Varlık barışı kanunları ve fon uygulamaları - Dünya Gazetesi

---------------------

Daha önceleri varlık barışında yüzde 2 vergi ödeyip dövizi yurt dışında tutsak da oluyordu.
Yeni durumda ise bildirince vergi alınmıyor ama o dövizin türkiyeye getirilme şartı var gibi.

Siz ne düşünüyorsunuz?

İkinci ve de eniştemin gibileri ilgilendiren bir sorum ise:
Eniştem çifte vatandaş ve parası yurt dışındaki bankada duruyor. ve kendisi şimdilik Türkiyede yaşıyor.
Bu kapsamda eniştem de yurt dışındaki parasını Türkiye ye bildirmek zorunda mı?
Ve de bildirince Bu parasını Türkiye ye getirmek zorunda mı?

Önceden getrimesen de olur deniyordu. Yenisine göre getirmek çifte vatandaşlar için de geçerli mi?

Yardımcı olabilecek bilgileriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum
 
Son düzenleme:
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
329
Konum
ankara
Türkiye ye getirilme şartı her zaman vardı.
6736/7 m.de ise vergi yok ancak Türkiye'ye getirilme şartı yine var.

6736/7 ile kimse illa da getir diye zorlanmıyor. İsteyen getirir.
 
Üyelik
30 Eyl 2016
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Türkiye ye getirilme şartı her zaman vardı.
6736/7 m.de ise vergi yok ancak Türkiye'ye getirilme şartı yine var.

6736/7 ile kimse illa da getir diye zorlanmıyor. İsteyen getirir.
Yanıtınız için teşekkür ederim.
Sonuç olarak eniştemin parasını getirmesi için zorlama yoksa getirmezse bir yaptırım var mı?
Ne önerebileceğimi ne çözüm sunacağımı bilemedim.

Yurt dışında kazandıklarının vergilendirilmiş kazanç olması dolayısıyla ve de çifte vatandaş olması nedeniyle bir istisna söz konusu olabilir mi?
Yani getirmezse ne olur? onu merak ediyoruz
 
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
329
Konum
ankara
Yanıtınız için teşekkür ederim.
Sonuç olarak eniştemin parasını getirmesi için zorlama yoksa getirmezse bir yaptırım var mı?
Ne önerebileceğimi ne çözüm sunacağımı bilemedim.

Yurt dışında kazandıklarının vergilendirilmiş kazanç olması dolayısıyla ve de çifte vatandaş olması nedeniyle bir istisna söz konusu olabilir mi?
Yani getirmezse ne olur? onu merak ediyoruz

Bu 6736/7 nin sağladığı bir imkan getirmezse Kanundan yararlanamamış olur.
Çifte vatandaşların elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi ise ayrı bir konu.
 
Üst