Varlık Barışından Faydalandım Özel Fonda Biriken Paranın Kullanılması

Üyelik
2 Eki 2006
Mesajlar
8
Konum
ANKARA
Merhaba biz varlık barışından zamanında faydalandım. Ancak şuanda da ortaklara borcum var, bu fondaki para ile ortaklara borcumu kapatabilirmiyim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,192
Konum
İSTANBUL
Sayın Bintang

7186 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 90. maddesinde yapılan düzenlemeler kapsamında, yurtiçinde ve/veya yurtdışında sahip olunan bazı varlıkların 31.12.2019 tarihine kadar bildirimi ve tahakkuk edecek %1 oranında verginin ödenmesi halinde bu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf etme imkânı getirilmişti.

30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2019 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre;


Yurtdışındaki Varlıklar ile ilgili olarak

Yurt dışında bulunan;
  • Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,
  • 30.06.2020 tarihine kadar,
  • Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve bildirim tutarı üzerinden hesaplanacak %1 oranında vergiyi ödeyen,
  • Gerçek ve tüzel kişiler,
söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.Yurtiçindeki Varlıklarla ilgili olarak


Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.06.2020 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilebilecektir.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30.06.2020 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu şekilde defterlere kaydedilen söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Bu kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir.

Düzenleme kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar ise, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
 
Üst