Vergi Borçlusuna Yurt Dışı Kolaylığı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
Vergi borçlusuna yurtdışı kolaylığı

Vergi borçlusuna Maliye'ye teminat göstererek yurtdışına çıkabilmesinin önü açılıyor.
Vergi borçlularına konulan yurtdışı yasağında halen 25 bin YTL düzeyinde bulunan sınır 50 bin YTL'ye çıkarılıyor. Ayrıca vergi borçlusunun, 50 bin YTL'yi aşan borcu olduğu taktirde, aradaki fark kadar Maliye'ye teminat göstererek yurtdışına çıkabilmesinin önü açılıyor.
Anayasa Mahkemesi, Pasaport Kanunu'nun, vergi ve fon borcu olanların pasaport alamayacaklarına ilişkin hükümlerini geçen yıl ekim ayında iptal etmişti. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Pasaport Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrasında, "...vergiden borçlu olduğu pasaportvermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez" hükmünün iptaline karar verilmesi istemiyle, Anayasa Mahkemesi'ne üç ayrı başvuru yapmıştı. Mahkeme, Bankalar Kanunu'nun 15. maddesindeki, "5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22. maddesi hükümleri, Fonun talebi üzerine Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında da uygulanır" biçimindeki tümcesinin de iptalini istemişti. Anayasa Mahkemesi de Pasaport ve Bankalar Kanunu'ndaki bu düzenlemeleri Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti. İptal kararı Resmi Gazete'de 8 Aralık 2007 tarihinde yayımlandı ve iptal kararının mahkeme kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra 8 Haziran'da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin yeniden düzenlenmesi için 6 ay süre verdiği konu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun tasarısında yer aldı. Bu tasarı için oluşturulan alt komisyonda halen 25 bin YTL olan sınır yeniden belirlendi ve 50 bin YTL olarak kabul edildi. Ayrıca Mahkeme'nin iptal kararının gerekçelerine uyulması amacıyla vergi borçularına teminat göstererek yurtdışına çıkabilme imkanı tanınacak. Yani 50 bin YTL'lik sınırı aşan vergi borcu bulunan kişi, aradaki fark kadar teminat vererek yurtdışına rahatça çıkabilecek. Mükellefler vergi borçlusu gibi görünse de Maliye ile mahkemelik durumda olabiliyor. Şimdi bu anlaşmazlık durumlarında seyahat özgürlüğünü kısıtlamamak için bir ara formül geliştirilmiş olunacak. Örneğin bir kişinin 900 bin YTL vergi borcu varsa 850 bin YTL'lik teminat göstererek yurt dışına rahatça çıkabilecek. Ayrıca borçluya uygulanan yurtdışı çıkış yasağı hastalık, iş bağlantısı gibi zaruri hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılabilecek. Vergi borçlusu olarak yaklaşık 300 bin kişinin yurtdışı yasağı olduğu tahmin ediliyor.
 
Üst