zirve

Vergi İadeleri İşçilere Ne Zaman Ödenir?

Üyelik
3 Ocak 2006
Mesajlar
53
normal özel şirketde çalışan işçilere vergi iadesini işveren Şubat maaşlarındamı ? Şubat 26 muhtasar ödemelerindemi ? Mart ayı maaşındamı Mart 26 Muhtasar ödemelerindemi öder ? Bu konu hakkında çelişki içindeyim cevap verebilirseniz memmun olurum.
 
Üyelik
15 Eyl 2005
Mesajlar
39
Konum
istanbul
Sevgili Fatih 2006,

Konuyla ilgili pek okumayıp işin kolayına kaçtığınız hissine kapılmamak mümkün değil,

Yine de yardımcı olmaya çalışayım ben,

İşçilere şubattan itibaren bordrolarındaki ücretlerine isabet eden vergi tutarını geçmemek üzere taksit taksit ödeme yapacaksınız, bu ödemeleri de muhtasar beyannamesini vermek için son gün olan 20'sine kadar yapacaksınız,

Şöyle ki ; mesela işçi asgari ücretli olsun diyelim (maaşı brüt 531,00-YTL,
vergi tutarı da dolayısıyla 67,70-YTL dir), vergi iadesine hak kazandığı tutar da 300,00-YTL olsun,

Siz bunu şubat 20'de 67,70
mart 20 - 67,70
nisan 20 - 67,70
mayıs 20 - 67,70
haziran 20 - 29,20

şeklinde ödeyeceksiniz, tabii bu bir asgari ücretli işçi için örnektir. Bazı işverenler bunu tek defada (avans gibi) ödeyip beyannemelerde bu şekilde taksitli olarak düşüyorlar, bazıları da bire bir bu şekilde ödüyor.

Bunun için tebliğde yer alan bir bordro düzenliyorsunuz, alomaliye.com anasayfa sol taraftan vergi iadesi bölümünü tıklayarak 255 no'lu GV Tebliğini inceleyip ona göre hareket edin.

Saygılar.
 
N

nane

Ziyaretçi
sayın koenig;

şubat ayı bordrosu belli olmadan nasıl şubat 20 de ödeme yapabiliriz?
 
Üyelik
15 Eyl 2005
Mesajlar
39
Konum
istanbul
nane' Alıntı:
sayın koenig;

şubat ayı bordrosu belli olmadan nasıl şubat 20 de ödeme yapabiliriz?


Sayın nane,

şubat ayı'nda ocak ayı bordrosu üzerinden ocak ayı vergisinden
mahsupla ödeme yapılmaya başlanıyor.
 
N

nane

Ziyaretçi
"...
8. Vergi İndiriminin Gerçekleştirilmesi

İşverenler, Ocak ayı sonuna kadar düzenleyecekleri vergi indirimine ait bordroda her bir ücretli için hesaplayacakları vergi indirimi tutarını, Şubat ayından itibaren ödeyecekleri ücretlerin gelir vergisinden mahsup edeceklerdir. Mahsup işlemi her bir ücretli için ayrı ayrı yapılacaktır. Bir ücretliye ait mahsup edilecek vergi indirimi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir.
...
8.2. Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yapacağı İşlemler
...
Örnek: (C) Anonim Şirketinde çalışan ücretli (D)’nin 2004 yılı gelir vergisi matrahı 10.000.000.000 TL (10.000 YTL) olup, ücretli vergi matrahının tamamı kadar işverenine harcama belgesi ibraz etmiştir. Ücretlinin Şubat ayında aldığı ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi 150 YTL’dir.

Bu ücretlinin vergi indirimi bordrosunda görülecek tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

- Ücretlinin 2004 Yılı Vergi Matrahı Toplamı : 10.000 YTL
- Vergi İndirimine Konu Harcama Tutarı : 10.000 YTL
- Vergi İndirimine Konu Olacak Tutar
- Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı
(6.000 X %7 = 420 YTL)
(4.000 X %4 = 160 YTL) : 10.000 YTL
580 YTL- Ücretlinin 2005 Şubat Ayı Hesaplanan Gelir Vergisi : 150 YTL
- Şubat Ayında Mahsup Edilecek Vergi İndirimi Tutarı : 150 YTL
- Müteakip Aylarda Mahsup Edilecek Vergi İndirimi Tutarı
(580-150 = 430 YTL) : 430 YTL


Muhtasar beyanname vermek zorunda olan işveren, 580 YTL olarak hesap edilen vergi indirimi tutarını, 1/2/2005 tarihinden itibaren ücretli (D)’nin aylık ücretleri üzerinden kesilen vergiye mahsup edecektir. Diğer bir ifade ile işveren, Şubat ayında mahsup edilecek vergi indirimi tutarı kadar ücretli (D)’ye ödeme yapacaktır.

İşveren, ücretlinin Şubat ayı ücretinden kesilen gelir vergisinden mahsup ettiği vergiyi, ücret bordrosunda ayrıca gösterecektir. Mahsuba rağmen arta kalan kısım müteakip ayların ücretinden kesilecek gelir vergisinden mahsup edilecektir.
..."

255 seri nolu GV genel tebliğinden benim anladığım şubat bordrosunda ilk indirimin gösterileceği ve 20 martta verilecek olan muhtasardan önce çalışana ödemenin yapılacağı.
 
Üyelik
15 Eyl 2005
Mesajlar
39
Konum
istanbul
sevgili nane,

tebliğde deniyor ki ;

II- ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN MEVZUATÜcretlilerde Vergi İndirimi:

Mükerrer Madde Madde-121-Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının;(2004/8295 sayılı Kararın 10. maddesiyle değişen tarife) (01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere)

-3.300-Yeni Türk Lirasına kadar % 8’i,

-6.600-Yeni Türk Lirasının 3.300-Yeni Türk Lirası için % 8’i, aşan kısmı için % 6’sı,

-6.600-Yeni Türk Lirasından fazlasının, 6.600-Yeni Türk Lirası için % 7’si, aşan kısmı için % 4’ü,Ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı ile kendisine nakden iade edilir.

ayrıca ;

Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce;Halen çalışmakta olan ücretlilerle ilgili olarak muhtasar beyanname veren kamu kurum ve kuruluşları ile diğer işverenler, ücretlileri için öteden beri uygulandığı şekliyle ücret bordrolarını tanzim edecekler ve bu bordro üzerinde tevkif edilecek gelir vergisini de göstereceklerdir. Bu işverenler ücretlilerinin ücretlerinden tevkif suretiyle kestikleri vergileri, eskiden olduğu gibi yine muhtasar beyanname ile beyan edeceklerdir.İşverenler, çalıştırmakta oldukları ücretlilerin ibraz ettikleri ücretlilerde vergi indirimine ait bildirime uygun olarak ücretlilerde vergi indirimine ait bordroyu düzenleyecekler, bu bordroda her bir ücretliye ait ücretlilerde vergi indiriminden doğan vergi farkını göstereceklerdir. Bu vergi farkı, ücretlilere 1 Şubat tarihinden itibaren ödenecek ücretlerden (bu ücretin ait olduğu döneme ve niteliğine bakılmaksızın) kesilecek gelir vergisinden fazla olmayacaktır. Aşması halinde ise aşan kısım, izleyen aylarda ödenecek ücretlerden tevkif edilecek gelir vergisinden mahsup edilecektir.Bu mahsup işlemleri her bir ücretli için ayrı ayrı yapılacaktır. Bir ücretliye ait mahsup edilecek vergi, diğer ücretlilerin vergileriyle ilgilendirilmeyecektir.şimdi benim de anladığım, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra (yani vergi iadesi ile ilgili bordro tamamlandıktan sonra, ki bu fişlerin kontrolü ve işverenin denetiminden geçmiş vergi iade tutarının ortaya çıktığı anlamına gelir ) verilecek ilk muhtasar beyanname ile bu süreç başlayabilir .
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Değerli Arkadaşlar,

Yapılan tüm alıntılardan çıkan sonuç şudur artık işveren Vergi İndirimini Tekkif ettiği döneme kadar değil indirimin yapıldığı aydaki maaşla birlikte ücretliye ödeyecek.Maaş bordrosunda Vergi İndiriminin gösterilmesinin mantığıda buradan geliyor.
Yani net maaş+vergi indirimi birlikte ödenecek.
 

Benzer konular

Üst