Vergi Muafiyeti Mevduat Kesintisi

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,956
Konum
İSTANBUL
Merhaba arkadaşlar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış bir vakfın bankadaki mevduat hesaplarına işlenecek faizde stopaj kesintisi yapılır mı, yapılmaz mı?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,798
Konum
İSTANBUL
Menkul sermaye iradında tahsil esası geçerlidir. Vakıflar tarafından elde edilen aşağıdaki
menkul sermaye iratlarından 01/01/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca %15 oranında vergi
tevkifatı yapılacaktır.

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci maddesinin (4) fıkrası hükmüne göre; Bankalar arası
mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına
yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı
bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca %15 oranında vergi tevkifatı
yapılır.

Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti
bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna
olup olmaması GVK Geçici 67/4 üncü fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez.7
Gelir Vergisi Kanunun 75 inci maddesinin (7), (12) ve (14) üncü maddelerinde düzenlenen
menkul sermaye iradı türleri aşağıda belirtilmiştir.
• Mevduat faizleri ( GVK 75/7)
• Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı
ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen
kâr payları. (GVK 75/12)
• Her nevi tahvil* ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerin** geri alım ve satım
taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.( GVK 75/14)
Bir vakfın nakit varlıklarının bir kısmının, vakfın amaçlarını gerçekleştirebilmek için ihtiyaç
duyduğu gelirleri sağlamak amacıyla menkul kıymet alımına tahsis edilmesi, daha sonra bu menkul
kıymetlerin yıl içinde farklı tarihlerde birkaç kez elden çıkarılması veya itfa tarihinde neması ile
birlikte tahsil edilmesi durumunda, devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai bir faaliyetten söz
edilemeyeceğinden vakfa bağlı bir iktisadi işletmenin varlığı söz konusu olmayacaktır. Bu durumda,
vakıfların elde ettiği menkul sermaye iradı üzerinden GVK Geçici 67 nci Madde hükmüne göre
tevkifat yolu ile nihai bir vergileme söz konusu olacaktır.

Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti
bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna
olup olmaması GVK Geçici 67/4 üncü fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemezS.M.M.M FERHAT SUCU
 
Üst