Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

Üyelik
1 Şub 2007
Mesajlar
18
Merhaba,

Yabancı bayraklı gemilere mal ve hizmet satışında (bakım, onarım, parça değişimi ve cihaz satışı) Kdv. istisnası varmıdır?
Kdv istisinası varsa biz bu gemilere satacağımız cihaz parçaları ve cihazları piyasadan kdv'den muaf olarak temin edebilirmiyiz.
Şimdiden ilgilerinize teşekkür ederim
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Ynt: Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

Buna benzer bi konu anlatayım, örnek ve yardımcı olması açısından...

Yabancı firmaların Türkiye'den satın aldıkları mal ve hizmetlerde KDV istisnası olmuyor. Satıcı firma faturayı KDV li olarak düzenleyip parasını tahsil ediyor. Ancak, yurtdışı firma söz konuyu KDV'yi devletten iade alabiliyor, ( Karşılıklı anlaşma olması gerekiyor o ülke ile ).

Konu, başka bir istisna hükümleri altında incelenebilir mi ?, araştırmak lazım
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesine göre, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.

Bu çok basit bildiğimiz Taşımacılık istisnasıdır.


Konu ile ilgili olarak yayımlanan 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (B) bölümünde gerekli açıklamalar yapılmış olup, söz konusu istisna hükmünün seyrüsefere ilişkin olmak üzere liman ve hava meydanlarında araçlar için ifa edilen her türlü hizmeti kapsadığı belirtilmiştir.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

Sayın kemalbozkus,

Yabancı bayraklı gemilere mal ve hizmet satışı (bakım, onarım, parça değişimi ve cihaz satışı) KDV 11/1-a maddesince hizmet ihracatı kapsamındadır. Hizmet ihracına ilişkin aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

1 ? Hizmet Türkiye?de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
2? Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
3 ? Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye?ye getirilmelidir.
4 ? Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.

Hizmet ihracı kapsamında KDV? ne tabi olmayan satışlarınıza ilişkin mal ve hizmet alımları KDV' ne tabi olup, yüklendiğiniz vergileri ise iade talebinde bulunabilirsiniz.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

Yukarda açıklamasını yaptığım halde bazı arkadaşlar okumadan cevap yazıyorlar.
Limanlarda gemilere yapılan hizmetler, TAŞIMACILIK istisnasıdır.
HİZMET İHRACI istisnası başka bir kavramdır. Lütfen iyi okuyunuz
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

Sayın nguroy,

Yazınızı okudum. Kanuna da az çok vakıfımdır.

Ancak tebliğin ilgili bölümü aynen;

''a) Kabotaj hakkının düzenlendiği 20 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taşıma yapma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı bayraklı gemilere yapılan söz konusu teslimler "yurt dışındaki bir müşteriye" yapılan teslim niteliğinde olduğu ve gümrük hattı dışında bulunan araca yapıldığında Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir. ''

Konunun hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda mukteza aşağıdadır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH: 21.11.2000
Sayı : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.9.12.25-22271/6102
Konu : Yurtdışındaki firmanın yabancı bayraklı gemisine yapılan tadil, bakım ve onarım hizmetinin hizmet ihracı kapsamında KDV?ne tabi olup olmadığı hakkındaİlgi : 12.10.2000 tarihli dilekçeniz.

İlgi kayıtlı yazınızda firmanızın İngiliz bandıralı Londra?da mukim .............Firmasının ................ isimli yabancı bayraklı gemisinin tadil, bakım ve onarım işini üstlendiği, hizmetin yurt içinde yabancı bayraklı gemiye yapılacağı, faturanın yabancı firma adına kesilerek bedelinin döviz olarak yurda getirileceği yaptığınız tadil, bakım onarım hizmetinin kapsamında karşı firmanın istisna belgesi ibrazı gerekli olup olmadığı, ibrazı varsa nereden alınabileceği, böyle bir belge olmadan teslim yapılıp yapılamayacağı, hizmeti yaparken yurt içinden bazı malzemeler veya hizmet satın aldığınızı, bu alımlarınızdan KDV ödeyip ödemeyeceğiniz ve ödeyecekseniz iade alıp almayacağınız hakkında görüş sorulmaktadır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1.maddesine göre Türkiye?de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

Kanunun 4. maddesinde hizmet, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşeceği, 6/b maddesi, işlemlerin Türkiye?de yapılmasının; hizmetin Türkiye?de yapılmasını veya hizmetten Türkiye?de faydalanılmasını ifade edeceğini hükme bağlamıştır.

Yine aynı Kanunun 11/1-a maddesiyle, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerle yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

Kanunun 12. maddeleri uyarınca da bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için,

Hizmetler yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
Hizmetten yurtdışında faydalanılmalıdır.
Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalar 17.26 ve 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

Hizmet ihracında katma değer vergisi istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (K) bölümünde yer alan aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

1 ? Hizmet Türkiye?de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

2? Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3 ? Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye?ye getirilmelidir.

4 ? Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.

Bu maddede söz konusu edilen ?yurt dışındaki müşteri? tanımı Kanunun 12. maddesinde ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakil faaliyet gösteren şubeleri ifade etmektedir.

Diğer taraftan, Kanunun 32. maddesinde bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili yüklenilen verginin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanacak vergiden indirileceği, indirim konusu yapılamaması halinde iade edileceği açıklanmıştır.

Buna göre, yurt dışındaki firmanın yabancı bayraklı ................ isimli gemisine Türkiye?de yapılan tadil, bakım onarım hizmetleri verilen hizmetten yurt dışında faydalanılacağından yukarıdaki tüm şartların gerçekleşmesi halinde hizmet ihracı kapsamında KDV?ne tabi olmayacak, yüklendiğiniz vergi ise indirim konusu yapılacak, indirim konusu yapılamayan bir tutar kalması halinde iade talebinde bulunulabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

Bu arada sayın kemalbozkus' un yazısından olayı gümrük hattı dışında algıladığım için hizmet ihracı şeklinde değerlendirdim. Hizmet gümrük hattı içinde cereyan ediyor ise, zaten nguroy cevabı yazmış.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

Özelge özel durumlar için geçerli olup geneli bağlamaz.
Yabancı bayraklı gemiler Türk limanlarında mal ve hizmet alımı yaparlar.
Ben bir yasa maddesi ve M:B genel tebliğinden söz ediyorum. Özelgeler özeldir.
Hizmet ihracının koşulları geminin hizmet alımında her zaman gerçekleşmez.
İlgilenenler Sn. Mehmet Maç 'ın aşağıdaki linkini okusunlar.

http://www.bdodenet.com.tr/kdv/kdv13.pdf
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

Sayın nguroy,

KDV 13 md ve 15 nolu GT'' ne bir daha baktım. 15 seri nolu KDV Genel Tebliğin B-2-a bölümünde açıkça yabancı bayraklı gemileri 13 md kapsamı dışında bırakmaktadır. İlgili bölüm aşağıdadır.

a) Kabotaj hakkının düzenlendiği 20 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taşıma yapma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı bayraklı gemilere yapılan söz konusu teslimler "yurt dışındaki bir müşteriye" yapılan teslim niteliğinde olduğu ve gümrük hattı dışında bulunan araca yapıldığında Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir. ''

Ayrıca Sn Mehmet Maç' ın 13 madde kapsamında Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinin uygulamasına ilişkin açıklamalarda bu yöndedir.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yabancı Bayraklı Gemilere Mal Satışında Kdv.

Evet sonuç olarak istisna kapsamındadır. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. zamanımız kıymetli sonuçta değişen bişi yok.
 
Üst