zirve

Yapım İşleri KDV Tevkifatı

Üyelik
23 Nis 2012
Mesajlar
7
Konum
İstanbul
Bir kamu kurumuna yapılan yapım işinde ana yüklenici firmanın alt-yükleniciden aldığı yapım işleri ile ilgili hizmetler de kdv tevkifatına tabi.

Buna göre ana yüklenici firmanın satın aldığı aşağıdaki hizmetlerin ikisi de kdv tevkifatına tabidir?

Bu firmalarla herhangi bir taşeronluk sözleşmesi yok. Hizmetler sadece 1 sefer alındı.

1) İnşaatta kullanılacak bir ekipmanın/cihazın inşaat sahasına nakliyesi için bir firmadan bir seferlik alınan nakliye hizmeti
2) İnşaatta kullanılacak betonun (X) Hazır Beton A.Ş.'den alınması ve yine (X) Hazır Beton A.Ş. tarafından inşaat sahasına nakliyesi hizmeti.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Yapım İşleri KDV Tevkifatı

Öncelikle 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin 3.2.1.2.3 maddesine göre alt yüklenici ile yazılı sözleşme olup olmaması önemli değildir.
 
Üyelik
23 Nis 2012
Mesajlar
7
Konum
İstanbul
Ynt: Yapım İşleri KDV Tevkifatı

Koray Bey teşekkür ederim. Araştırırken internette Yaklaşım dergisinde yayımlanmış bir makale buldum. Bağımsız nakliye hizmetinde de tevkifat yapılmalı diyor. Ne dersiniz?

IV- TAŞERONLARA VE ALT TAŞERONLARA YAPTIRILAN HAFRİYAT VE NAKLİYE İŞLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile, Tebliğ?in yayımını izleyen ay başından yani 1 Mart 2003 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan ve yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir.

Bu bağlamda, tevkifat yapmak zorunda olan kurum ve kuruluşlara karşı üstlenilen yapım işinin bir unsuru olan nakliye işlerinin tamamının alt yüklenicilere (kamyonculara) yaptırılması halinde, nakliye işine ait KDV?nin de tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı daha önce, bağımsız olarak yapılan nakliye işlerinin KDV tevkifatına tabi olmadığı görüşündeyken (4), daha sonra bu görüşünden vazgeçmiştir.

Üstlenilen yapım işiyle ilgili olarak, alt yükleniciye yaptırılan kazı işine ait toprağın, daha alt yükleniciye taşıttırılması halinde, daha alt yükleniciye ilgili olarak da KDV tevkifatı yapılacağı yönünde görüş bildirmiştir (5).

Yine, asfalt nakliyle ilgili olarak, üstlenilen asfalt kaplama işiyle ilgili nakliye işlerinin tamamının alt yüklenicilere (kamyonculara) yaptırılması durumunda KDV?nin tevkifata tabi tutulacağına ilişkin görüş (6) bildirmiştir.

Yapım işi olan hafriyat işinin bağımsız olarak yapılması halinde de KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir (7).
 
Üyelik
23 Nis 2012
Mesajlar
7
Konum
İstanbul
Ynt: Yapım İşleri KDV Tevkifatı

117 no'lu tebliğ:

Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.)
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Yapım İşleri KDV Tevkifatı

Öncelikle görüşümü değiştirmek istiyorum. Biliyorsunuz tevkifatla ilgili en son genel tebliğ No 117, o tebliğde bir cümleyi atladım. Madde 3.2.1.2.1

" Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.)"

Buna göre her iki durumda da tevkifat yapmak zorundasınız gibi görünüyor.
 
Üyelik
6 Haz 2007
Mesajlar
17
Ynt: Yapım İşleri KDV Tevkifatı

şirketimiz inşaat malzemeleri satışı yapmaktadır. hazır beton üreticisi
firmalardan hazır beton alışı yapmaktadır,
şirketimizin talimatı üzerine hazır
beton üreticisi firma, özel taşıma araçları ve beton dökme ekipmanlarıyla hazır
beton satışını yaptığımız firmalara teslim etmektedir.
kamu kurumlarından ihale
usulüyle bina, yol, baraj gibi yapım işi alan ana yüklenicilere yukarıda
belirttiğimiz şekilde hazır beton satışı yapmaktayız.
sadece alım satımını
yaptığımız hazır beton malzemesinin
; ana yüklenici firmaya yaptığımız
satışlarımızdan dolayı faturalarımızda tevkifat yapıp yapmıyacağımız hususunda terettüdde kaldık....
 

Benzer konular

Üst