Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller,

Üyelik
22 Haz 2009
Mesajlar
285
Konum
İzmir
merhaba,şirket arsa alacaktır şuanda arsanın ne yapılacağı tam olarak bilinmemekle beraber,1 yılı aşkın bir zaman sonra üzerine bina yapılıp satılabileceği düşünülmektedir.firmanın faaliyet konusu inşaat değildir, ve açılımında da bununla ilgili bir ibare bulunmamaktadır.firma bu arsayı yatırım amaçlı gayrimenkul olarak alıp,inşaat işlemlerini yaptıktan sonra satabilir mi? ( faaliyet konusunun dışında olmasına rağmen) tşk.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: yatırım amaçlı gayrimenkuller,

ŞİRKETLERİN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA VERGİ AVANTAJLARI
Anonim ve limited şirketler, aktifte kayıtlı gayrimenkullerini sattıklarında, satıştan doğan kazanç nedeniyle "kurumlar vergisi" öderler. Bu satış aynı zamanda KDV?ne tabi olup alıcı, gayrimenkul bedeli ile birlikte ayrıca %18 KDV ödemesi gerekir.
KURUMLAR VERGİSİ VE KDV?NE TABİ OLMADAN SATIŞ
Anonim ve limited şirketlerin, Kurumlar Vergisi ve KDV?ne tabi olmadan gayrimenkul satabilmeleri için, aşağıdaki koşulların oluşması gerekir.
Gayrimenkulün en az iki tam yıl aktifte kayıtlı olması gerekir.
İstisnadan, kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir. Anonim veya limited şirket, belirtilen istisnadan yararlanabilir.
Gayrimenkul ticareti yapanlar, istisnadan yararlanamaz.
Satış dışındaki devir ve teslimler istisnadan yararlanamaz. Örnek vermek gerekirse, bağışlama şeklinde teslim istisnadan yararlanamaz.
Kurumlar Vergisi istisnası, satışın yapıldığı dönemde uygulanır. Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar, pasifte ÖZEL BİR FON hesabında tutulmalıdır.
6- Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. İkinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler kayıp işlemine tabi olur. Bu vergiler cezası ve faizi ile birlikte idarece tahsil edilir.
İstisna edilen kazancın, "sermayeye ilave" dışında, BEŞ yıl süre ile işletmeden çekilmesi ya da başka bir hesaba aktarılması mümkün değildir. Bu koşulların sağlanması durumunda, gayrimenkulün satışından doğan kazancın, yüzde 75?i kurumlar vergisinden müstesna olur.

KANUN ADI: KURUMLAR VERGİSİ
MADDE NO: 5
İSTİSNALAR
e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı.
Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.
İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.
Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.
Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır.
Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.


KANUN ADI: KATMA DEĞER VERGİSİ
MADDE NO: 17
SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALAR DİĞER İSTİSNALAR

) (5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 04.04.2007)Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

karar sizin
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller,

hemen satmak yerine 2 yıl aktifte tutup kv ve kdv deki istisnadan yararlanmak
 
Üyelik
22 Haz 2009
Mesajlar
285
Konum
İzmir
Ynt: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller,

merhaba,konuyla ilgili yine bir sorum olacak....

daha sonra satılmak amacıyla arsa alınıyor : yatırım amaçlı gayrimenkul.
arsaya geliştrme amaçlı yatırım yapılacak : yatırım amaçlı gayrimenkul özelliğini kaybediyor,hangi hesaba alacağız?
inşaat tamamlandı,satılacak : yatırım amaçlı gayrimenkul.

doğru mudur? teşekkür ederim.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,913
Konum
ADANA
Ynt: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller,

Arsa alındığında 250 hesaba kaydedilir. Daha sonra o arsanın üzerine inşaat yapılıyorsa, inşaat maliyetini hangi hesapta takip ediyorsanız, 250 hesaptaki arsayı maliyet bedeli ile o hesaba aktarmanız gerekir. Sonuç olarak arsa bedeli de binanın maliyetini oluşturan kalemlerden biridir.
 
Üst