turkcell

Yatırım Teşvik

Üyelik
15 Eki 2005
Mesajlar
7
2001 yılında aldığımız yatırım teşvik kapsamında 2002 yılında yatırımlarımızı tamamladık ve bitirme vizelerimizi yaptırdık:
1-2005 dönemi kurum kazancımızdan yatırım indirimi düşebilirmiyiz?
2-Eski teşvik kanunlarına tabi olduğu için,stopaj yükümlülüğümüz mevcut mu?
3-2001 ve sonrası kurum karı olmasına rağmen yatırım indirimi kullanılmamış olup bu durum 2005 dönemi Kurumlar vegisine etki edebilir mi?
4-2001 yatırım tutarı:100 milyar
2002 yatırım miktarı :300 milyar
 
Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Sn.hmaden,

GVK, Md.19:
"Yatırım indirimi istisnası uygulamasına, istisnaya konu iktisadî kıymete ilişkin harcamaların yapıldığı yılda başlanır ve indirilecek tutara ulaşılıncaya kadar devam olunur.

Yatırım harcamalarının yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde, bu dönemlerde Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen artış oranında artırılarak dikkate alınır."

2001 ve 2002 yılında yaptığınız yatırımlarla ilgili teşviği 2001 yılında karınız çıkmış ise bu kardan, kalan kısmı ise değerleyerek 2002 yılı karından düşmüş olmalıydınız.(2001'den kalan bakıyr+2002 yılı harcama tutarı) Eğer 2005 yılına kadar hiç karınız çıkmadı ise, yani mahsup yapılacak kar bulunamadı ise 2005 karında bu teşvikten faydalanabilirsiniz. Fakat burada aklımı kurcalayan şey; enflasyon düzeltmesi. Eğer enflasyon düzeltmesi kapsamında bir işletme iseniz bu yatırım tutarını endekslemiş olmalısınız. Yok değilse değerleme oranını kullanarak kulanacak olduğunuz tutarı tespit etmelisiniz.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,790
Konum
İSTANBUL
Sayın forumdaş H.Maden
Sorularına tek tek yanıt vermek uzun olacağından öze ve başlıklar altında anlatacağım.Sabırla okuduğun için teşekkürler.

01.01.1999 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yatırım indirim Oranı
---------------------------------------------------------------------------
4369 Sayılı Kanunun 30 mad. GVK'nın Ek 3/5 mad.yapılan değişiklikle yatırım indirim oranlarından genel oran,organize sanayi bölgelerinde ve kalkınmadada öncelikli yörelerde uygulanacak oranlar belirlendikten sonra özel önem taşıyan sektörlerle,vergi gelirlerini ve istihdamı arttıracak özelliliklerden en az ikisini içeren 250.000.000.-usd TL karşılığı sınai yatırımlar için yetki bakanlar Kuruluna bırakılmıştır.Buna göre söz konusu teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamalarına

- GENEL ORAN %40

-ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE %100

-KALIKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE %100

ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN SEKTERÖRLERDE %100

yatırım indirim oranları uygulanacaktır.

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN ENDEKSLENMESİ
-------------------------------------------------------------
24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine konu yatırımlarla ilgili yatırım indirimi istinası uygulamasında gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarınım İZLEYEN YILLARDA YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTTIRILMAK suretiyle dikkate alınmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.Teşvik belgesi düzenleme tarihi itibari ile yapılamsı gereken farklı uygulamalar şöyledir.

01/01/1998 tarihinden sonra teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak indirim konusu yapılamayan yatırım indirimi tutarları izleyen yıllarda yeniden değeğrleme oranında artırılmak suretiyle dikkate alınabilecektir.ENDEKSLEMEDE HERHANGİ BİR SÜRE SINIRI BULUNMAMAKTADIR.

YATIRIM İNDİRİMİNDE VERGİ TEVKİFATI
--------------------------------------------------

GVK'nın 19 mad.çerçevesi içinde yararlanılan yatırım indirimi tutarları üzerinden kurumlarca 94 mad.uyarınca herhangi bir tevkifat yapılaması söz konusu değildir . Ancak kar dağıtımı halinde kazanca yatırım indirimi uygulanmış olsa bile tevkifat yapılacaktır.GVK.Geçici 61 mad.çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanılması durumunda yararlanılan yatırım indirimi tutarı ile 2002 ve daha önceki yıllardan devreden ve kurum kazancından indirim konusu yapılan yatırım indirim tutarları üzerinden bu kazançlar dağıtılsın veya dağıtılmasın %19.8 oranında GELİR VERGİSİ TEVKİFATI yapılacaktır..Gelir vergisi mükellefleri açısından böyle bir tevkifat yapılamsı söz konusu değildir.

Örnek :
 
Üyelik
1 Mar 2006
Mesajlar
96
Sn. hmaden sorularınıza kısaca yanıt vereyim.
Öncelik görüyorum ki yatırım harcamalarınız Gelir vergisi kanununun 4842 sayılı kanunla kaldırılmadan önceki Ek 1-6 maddeleri hükmüne tabi yani geçici 61. madde kapsamında yatırım indirimi istisnasından yararlanıyorsunuz.

1-2005 dönemi kurum kazancımızdan yatırım indirimi düşebilirmiyiz?
Eğer yatırım harcamasını yaptığınız yıldan itibaren kazancınız yetersiz olması nedeniyle indiremediğiniz tutar bulunmaktaysa bu kısımlar dolayısıyla 2005 yılında yatırım indirimi istisnasından yararlabilirsiniz.
Ancak öncesi yıllarda kazancınız yeterli olmasına rağmen yatırım indirimi istisnasından yararlanmadıysanız bu tutarları 2005 yılında yatırım indirimi istisnası olarak dikkate alamazsınız.
Burada yapmanız gereken o yılllara ilişkin yatırım indirimi tutarlarınızın da gösterildiği bir düzeltme beyanname verilmesidir.

2-Eski teşvik kanunlarına tabi olduğu için,stopaj yükümlülüğümüz mevcut mu?

Kurumlar vergisi mükellefi iseniz yararlandığınız tutarlar üzerinden Geçici 61. madde kapsamında %19,8 oranında tevkifata tabi olacaksınız.

3-2001 ve sonrası kurum karı olmasına rağmen yatırım indirimi kullanılmamış olup bu durum 2005 dönemi Kurumlar vegisine etki edebilir mi?
Kazancın yeterli olmasına rağmen indirilmeyen yatırım indirimleri sonraki yıllarda dikkate alınamaz. Bunlar için yapabileceğiniz o yıllara ilişkin düzeltme beyannamesi vermektir.

4-2001 yatırım tutarı:100 milyar
2002 yatırım miktarı :300 milyar


Öncelikle kazancınız olmasına yatırım indirimi istisnasını dikkate almadığınız yıllara ilişkin düzeltme beyannamesi verin. Sonra da kazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyen tutarları yıllar itibariyle yeniden değerleme oranında endeksleyerek sonraki yıllara aktarın.

Umarım faydalı olmuştur.

Not: Yatırım indirimi istisnasında kullanacağınız oran ilgili yatırım teşvik belgenizde yer alan orandır.
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
145
Burada önemli olan şu :

Sn. İtibar' ın dediği gibi daha önceki yıllarda kazanç olmasına rağmen yatırım indiriminden faydalanmadıysanız, daha sonraki yılların kazançları dolayısıyla yatırım indiriminden faydalanmanız mümkün değildir.

187 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin IV-C Bölümü :

"Yatırım indirimi, kazancın elverişli olduğu ilk yılda gerçekleştirilir. İlgili yıl kazancı elverişli olduğu halde yatırım indiriminden yararlanmayan mükellefler, yararlanmadıkları bu indirim tutarlarını daha sonraki yıllara ait kazançlardan indiremezler. Ancak bu tutarlar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzeltme konusu yapılabilir.” açıklaması yer almıştır.

Düzeltme Beyannamesi verme hakkınız mahfuzdur.
 
Üyelik
18 Nis 2014
Mesajlar
72
Konum
ANKARA
Üstadlarım,
Yurt yatırımında arsa emlak vergisi muafiyetinden faydalanır mı, değerli birikimlerinizi paylaştığınız için teşekkürler.
 
Üst