turkcell

Yeni Dönemde Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin SGK?ya Verilme Zaman ve Yöntemi

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Şevket TEZEL [email protected] SÖZCÜ

1 Ekim 2008?den başlayarak 4/a sigortalısı (SSK?lı) çalıştıran,

Özel nitelikteki işyeri işverenlerinin, Ayın 1?i ila 30?u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılarına ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23?ünde,
Resmi nitelikteki işyeri işverenlerinin ise, ayın 15?i ila müteakip ayın 14?ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılarına ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7?sinde,
saat 23.59?a kadar e-Sigorta kanalıyla SGK?ya göndermeleri gerekiyor.

Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesinin, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, SGK?ya e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi mümkün.

Örneğin özel sektör işverenlerince 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 23 Ekim 2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 24 Kasım 2008 Pazartesi gününe kadar, 2008 Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin ise en geç 23 Aralık 2008 Salı gününe kadar SGK?ya gönderilmesi gerekiyor.

Belge ayın 23?ünde para ay sonunda

Özel sektör işverenleri bir ay içinde çalıştırdıkları 4/a sigortalıları için sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç izleyen ay/dönemin sonuna kadar SGK?ya ödeyecekler.

Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise, prim tutarları, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde Kuruma ödenecek. Örneğin 2008/Aralık ayında çalıştırmış oldukları sigortalıların primlerini ise 31.01.2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 02.02.2009 Pazartesi günü ödeyecekler.

Resmi sektör işverenlerince 15.10.2008 - 14.11.2008 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 07.12.2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 08.12.2008 pazartesi gününe kadar, 15.11.2008 - 14.12.2008 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin ise en geç 07.01.2009 Salı gününe kadar SGK?ya gönderilmesi gerekiyor.
 
Üst