Yeni Yasa Düzenlemesiyle Getirilen Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,823
Konum
İSTANBUL
Sevgili Formdaslarim

Hangi islerde Gider Pusulasi duzenlenecegi hususunda kafalar biraz karisikti. Ornegin kira odemesini bankadan yapan bir isletmenin ayrica Gider Pusulasi duzenlenip duzenlenmeyecegini SMMM arkadaslarimiz farkli iadere farkli yorumluyordu. Hatta bu konuda BA-BS formlarinda bile kafalar karisik. Simdi kisaca bunlara deginelim

Soyleki;

213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, bu Kanun kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir.”

“Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır.

İkinci fıkrada belirtilen bilgileri ihtiva etmeleri kaydıyla;

a) Malın veya hizmetin bedelinin, dördüncü fıkrada belirtilen süre dâhilinde satıcıya; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler,

b) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 sayılı Kanun uyarınca iade edilecek tutarların, (a) bendinde yer alan kurumlar aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca düzenlenen belgeler,

c) Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının, tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri belgeler,

gider pusulası yerine geçer.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

SONUC : Gider Pusulasi uygulamasina devam edilecek ancak;

1-6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları (Bankalar, Finans Kuruluslari vb)

2-6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler,

3-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 sayılı Kanun uyarınca iade edilecek tutarların, (a) bendinde yer alan kurumlar aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca düzenlenen belgeler,

4- Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının, tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri belgeler,

gider pusulası yerine geçeceginden ayrica Gider Pusulasi dezenlemeyecek ornegin Bankadan veya Postaneden yapilan kira odemesi icin alinan makbuz Gider Pusulasi yerine gececek ayrica bir Gider Pusulasi duzenlenmeyecek.


Kira odemelerinin BA-BS formunda bildirilesi ise 5.000.-TL'nin uzerinde ise kesinlikle bu formlara dahil edilerek bildirimi yapilacaktir, Buradaki konu 5.000,-TL'lik faturali mal alis veya satis degil. 5.000.-TL'lik butun Mal ve Hizmet Alislaridir

Bu kanun yayimi tarihini takip eden ay basindan itibaren baslayacaktir.
 
Son düzenleme:

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,806
Konum
İstanbul
Ferhat abi çok teşekkür ederim.

Bir firma gider pusulası ile grafiker fotoğrafçı gibi kişilere ödeme yapıyor. Bankadan ödediği için artık gider pusulası düzenlemeyecek miyiz ?

Bir de Ferhat abi biz bu yeni kanun kapsamında 2022 şubat ayında geçici vergi olmayacak mı ? yoksa 2023 de mi olmayacak ?

Saygılarımla
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,823
Konum
İSTANBUL
Ferhat abi çok teşekkür ederim.

Bir firma gider pusulası ile grafiker fotoğrafçı gibi kişilere ödeme yapıyor. Bankadan ödediği için artık gider pusulası düzenlemeyecek miyiz ?

Bir de Ferhat abi biz bu yeni kanun kapsamında 2022 şubat ayında geçici vergi olmayacak mı ? yoksa 2023 de mi olmayacak ?

Saygılarımla
Sevgili kardesim Daydream

Bir firma gider pusulası ile grafiker fotoğrafçı gibi kişilere ödeme yapıyor. Bankadan ödediği için artık gider pusulası düzenlemeyecek miyiz ?

Evet. Kanunla (7338 sayili kanun) duzenlendigi icin artik bu tip odemeler icin gider pusulasi duzenlenmeyecek. Burda ek bir bilgi yazayim aklinda kalsin. bu durum karsi taraf yani grafiker ve firma icin tehlikeli olacak. Soyleki:

1-Ileride idare grafikere bu isi duzenli yaptigi icin deftere tabi tutabilir
2- Firma icin bunu ucret addedip vergi ve sgk kesintileri yap diyebilir.

Dolayisiyla bu tip odemelerin yilda bir kez yapilamsina dikkat etmek lazim.

Bir de Ferhat abi biz bu yeni kanun kapsamında 2022 şubat ayında geçici vergi olmayacak mı ? yoksa 2023 de mi olmayacak ?

Bu uygulama 2022 yilindan itibaren baslayacak. Yani 2021 eski sistem 2022 beyannamelerini yeni sistemle verecegiz

Kanun Maddesi;

MADDE 9- 193 sayılı Kanunun mükerrer 120 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “üç” ve beşinci fıkrasında yer alan “altışar” ibaresi “üçer” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazançları üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Şu kadar ki; 42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar geçici vergi matrahına dâhil edilmez. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunda düzenlenen indirim ve istisnalar dikkate alınır. Dönem sonundaki mal mevcutları, istenirse sadece kayıtlar üzerinden de tespit edilerek, geçici vergi matrahının hesabında dikkate alınabilir.”

Bu maddenin yururluluk tarihi

9 uncu maddesi 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde
 

Benzer konular

Üst