zirve

Yılda 270 saati aşmayan fazla mesai

Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Merhaba

Aşğıdaki takılmış olduğum hususlar için yardımcı olursanız memnun olurum.

1- İş kanununda yılda 270 saate kadar fazla mesai var. Bu oran yılda 270 saate kadar ücret verilmeden fazla mesai yaptırılabilir anlamındamıdır?

2-İş kanuna ilişkin çalışma süreleri yönetmeliğinin 4. maddesindeki günde 11 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma olarak değerlendirilecek yazıyor. Bu durumda yine iş kanunda olan haftalık 45 günlük 7.5 saat çalışma süresi ile 11 saat arasındaki fazla çalışma ücret verilmeden yaptırılabilecek azami fazla çalışmayı mı ifade eder.

3-İş sözleşmesine aşağıdaki madde ilave edilirse yılda 270 saati aşan fazla mesai ve pazar çalışmalarında ücret ödenmemesi gerekir mi? Aşağıdaki sözleşmeye istinaden yılda 600 saat fazla çalışmada olursa fazla çalışma ücreti verilmezsede olabilir mi? Yoksa 270 saatten sonrası mı verilmesi gerekir.
*****
- İŞGÖREN, İŞVEREN veya vekillerini ya da hizmet verilen müşterilerinin, yöneticilerinin uygun göreceği zaman ve sürelerde fazla çalışma yapmayı kabul ettiği gibi kendini görev verilmesi halinde resmi tatil ya da bayram günlerinde çalışmayı ve bu sürelere ilişkin fazla mesai istememeyi kabul ve taahhüt eder.
*****

Teşekkür ederim.
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Yılda 270 saati aşmayan fazla mesai

stajer311 ' Alıntı:
Merhaba

Aşğıdaki takılmış olduğum hususlar için yardımcı olursanız memnun olurum.

1- İş kanununda yılda 270 saate kadar fazla mesai var. Bu oran yılda 270 saate kadar ücret verilmeden fazla mesai yaptırılabilir anlamındamıdır?

2-İş kanuna ilişkin çalışma süreleri yönetmeliğinin 4. maddesindeki günde 11 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma olarak değerlendirilecek yazıyor. Bu durumda yine iş kanunda olan haftalık 45 günlük 7.5 saat çalışma süresi ile 11 saat arasındaki fazla çalışma ücret verilmeden yaptırılabilecek azami fazla çalışmayı mı ifade eder.

3-İş sözleşmesine aşağıdaki madde ilave edilirse yılda 270 saati aşan fazla mesai ve pazar çalışmalarında ücret ödenmemesi gerekir mi? Aşağıdaki sözleşmeye istinaden yılda 600 saat fazla çalışmada olursa fazla çalışma ücreti verilmezsede olabilir mi? Yoksa 270 saatten sonrası mı verilmesi gerekir.
*****
- İŞGÖREN, İŞVEREN veya vekillerini ya da hizmet verilen müşterilerinin, yöneticilerinin uygun göreceği zaman ve sürelerde fazla çalışma yapmayı kabul ettiği gibi kendini görev verilmesi halinde resmi tatil ya da bayram günlerinde çalışmayı ve bu sürelere ilişkin fazla mesai istememeyi kabul ve taahhüt eder.
*****

Teşekkür ederim.

1) Fazla mesai normal ücretin üstünde, ücrete tabidir. buradaki sınır yılda 270 saatin üstünde fazla mesai yapılamayacağını belirtiyor
3) Fazla mesai 270 saati aşarsa da ücreti ödenir
İlgili kararlar
T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/9638

K. 2004/25610

T. 10.11.2004

? FAZLA ÇALIŞMA ( 90 Günden Fazla Mesai Yapılması Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Fazla Fazla Çalışma Ücretinin Kabul Edilmemesi - İş Kanunundaki Sınırlamaya Rağmen İşçi 90 Günden Fazla Fazla Mesai Yapmış İse Bu Fazla Çalışma Ücretini İsteyebileceği )

? FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRLANMASI ( Fazla Çalışma Yaptırılmaması ile İlgili Olduğu - İşçinin Fiilen Yaptığı Fazla Çalışma Süresinin Dikkate Alınması Gereği )

1475/m. 35


ÖZET : 1475 sayılı yasanın 35. maddesindeki sınırlamalar daha fazla fazla çalışma yaptırılmaması ile ilgilidir. Bu yasağa rağmen işçi 90 günden fazla fazla mesai yapmış ise bu fazla çalışmaların ücretini isteyebilir. Bu nedenle davacının bu sınırlamayı nazara almadan fiilen yaptığı fazla mesai çalışma süresi ve alacakları belirlenmeli ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
DAVA : Davacı, fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Davacının temyizine gelince, taraf tanıkları davacının işyerinde çalıştığı günlerde fazla mesai yaptığını açıkça bildirmişlerdir.
Mahkemece karara esas alınan bilirkişi raporunda yılda 90 günden fazla fazla mesai yapılması mümkün olmadığı gerekçesi ile her yıl için 90 gün fazla mesai yapıldığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.
1475 sayılı yasanın 35. maddesindeki sınırlamalar daha fazla fazla çalışma yaptırılmaması ile ilgilidir. Bu yasağa rağmen işçi 90 günden fazla fazla mesai yapmış ise bu fazla çalışmaların ücretini isteyebilir. Bu nedenle davacının bu sınırlamayı nazara almadan fiilen yaptığı fazla mesai çalışma süresi ve alacakları belirlenmeli ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.11.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.


T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/20001

K. 2006/1763

T. 30.1.2006

? ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜCRETİ ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olması ve Hizmet Sözleşmesinin Niteliği Gereği Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışmanın Üzerinde Kalan Çalışmaları Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği )

? FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının Üst Düzey Yönetici Olması ve Hizmet Sözleşmesinin Niteliği Gereği Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışmanın Üzerinde Kalan Çalışmaları Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği )

? YILDA 270 SAATİN ÜZERİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMA ( Belirlenerek Fazla Mesai Ücret Alacağına Karar Verilmesi Gereği - Üst Düzey Yöneticinin Ücreti )

4857/m.41


ÖZET : Davacının üst düzey yönetici olması ve hizmet sözleşmesinin niteliği gereği, yılda 270 saatlik fazla çalışmanın üzerinde kalan çalışmaları belirlenerek, fazla mesai ücret alacağına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bozmadan önceki rapora göre hüküm kurulması hatalıdır.
DAVA : Davacı, fazla çalışma parası ile hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1. Mahkemece bozma Hamına uyularak 10.7.2003 tarihli bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuşsa da, bozma ilamında açıkça yer aldığı şekilde, davacının üst düzey yönetici olması ve hizmet sözleşmesinin niteliği gereği, yılda 270 saatlik fazla çalışmanın üzerinde kalan çalışmaları belirlenerek, fazla mesai ücret alacağına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde bozmadan önceki rapora göre hüküm kurulması hatalıdır.
2. Davacının hafta tatillerinde çalıştığı davacı tarafça kanıtlanamadığı gibi, davalı tanıklarınca da hafta tatillerinde çalışmadığı açıklandığından iş sözleşmesi uyarınca ayda iki hafta tatili dışında çalışma için hak edilecek hafta tatili ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.1.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/38226

K. 2006/6560

T. 14.3.2006

? FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Yılda 90 Gün ve 270 Saate Kadar Yasal Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Sabit Ücretin İçinde Ödenebileceği - İş Sözleşmesindeki Bu Hükme Değer Verilmesi Gereği )

? İŞ AKDİNDE AYLIK BRÜT ÜCRETİN İÇİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN DE BULUNDUĞU KURALI ( Bu Hükme Değer Verilmesi Gereği - Yılda 90 Gün ve 270 Saate Kadar Yasal Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Sabit Ücretin İçinde Ödenebileceği )

? AYLIK BRÜT ÜCRETİN İÇİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN DE BULUNDUĞU KURALI ( Yılda 90 Gün ve 270 Saate Kadar Yasal Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Sabit Ücretin İçinde Ödenebileceği - Bu Hükme Değer Verilmesi Gereği )

? KARŞI DAVA ( Her İki İstek de Ayrı Ayrı Davalara Konu Olduğuna Göre Takas Mahsup İşlemi Yapılarak Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

4857/m.41


ÖZET : 1- Taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinde aylık bürüt ücretin içinde fazla çalışma ücretlerinin de bulunduğuna dair kurala yer verilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda anılan hüküm değerlendirmeye alınmamıştır. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, yılda 90 gün ve 270 saate kadar yasal fazla çalışma ücretlerinin aylık sabit ücretin içinde ödenmesi olanaklıdır. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin anılan hükmüne değer verilmeli ve buna göre fazla çalışma alacağı yönünden hesaplama yapılmalıdır.
2- Davalı işveren işçiye karşı açmış olduğu karşı davada ihbar tazminatının fazla ödendiğinden bahisle fazla ödenen kısmın iadesini talep etmiştir. Bilirkişi raporunda işverenin 703.896.387.-TL?yi fazla ödemiş olduğu belirlenmiştir. Mahkemece söz konusu tutar, asıl davaya konu olan davacı işçinin hak kazandığı fazla çalışma ücretlerinden indirilmek suretiyle sonuca gidilmiştir. Bunun sonucu olarak da karşı davanın reddine karar verilmiştir. Belirtmek gerekir ki, her iki istek de ayrı ayrı davalara konu olduğuna göre takas mahsup işlemi yapılması doğru değildir. Buna göre karşı davanın reddine karar verilmesi de hatalıdır.
DAVA : Davacı, ihbar, kıdem, kötüniyet, maddi manevi tazminat, izin, fazla çalışma alacaklarının; karşı davacı ise fazla ödenen ihbar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK?nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinin 5. maddesinde aylık bürüt ücretin içinde fazla çalışma ücretlerinin de bulunduğuna dair kurala yer verilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda anılan hüküm değerlendirmeye alınmamıştır. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, yılda 90 gün ve 270 saate kadar yasal fazla çalışma ücretlerinin aylık sabit ücretin içinde ödenmesi olanaklıdır. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin anılan hükmüne değer verilmeli ve buna göre fazla çalışma alacağı yönünden hesaplama yapılmalıdır.
3. Davalı işveren işçiye karşı açmış olduğu karşı davada ihbar tazminatının fazla ödendiğinden bahisle fazla ödenen kısmın iadesini talep etmiştir. Bilirkişi raporunda işverenin 703.896.387.-TL?yi fazla ödemiş olduğu belirlenmiştir. Mahkemece söz konusu tutar, asıl davaya konu olan davacı işçinin hak kazandığı fazla çalışma ücretlerinden indirilmek suretiyle sonuca gidilmiştir. Bunun sonucu olarak da karşı davanın reddine karar verilmiştir. Belirtmek gerekir ki, her iki istek de ayrı ayrı davalara konu olduğuna göre takas mahsup işlemi yapılması doğru değildir. Buna göre karşı davanın reddine karar verilmesi de hatalı olup ayrı bir bozma nedenidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,765
Konum
ankara
Ynt: Yılda 270 saati aşmayan fazla mesai

Sn.İbrahim bey" ileti"sini başında ve devamında sunduğu Karar lar ile cevap vermiş katılıyorum.
Biraz açarak paylaşmak gerekir ise;
Fazla çalışma konusu,işcilerin şahsına ilişkindir.(burada işciyi koruma ilkesi düşünülmüş diyebiliriz.)
NOT.Ayrıca yapılacak işin mahiyeti(ağır ve tehlikeli iş,iş kazası,meslek hastalığı,işcinin sağlık durumu hususları)dikkate alınmalıdır.
Cevap:1.İşciye bir saat bile fazla çalışma yaptırılsa , ücreti %50 artırılmak suretiyle mutlak ödenmelidir.
" :2.Denkleştirme durumunda en fazla 11 saat çalışma uygulanabilir.Gece çalışmalarında haftalık 45 saat aşılmasada ,7.5 saat üzeri çalışmalar f.çalışma niteliğindedir.Tekrar söyleyim denkleştirme dışında haftalık 45 saati aşan çalışma süreleri f.çalışma kapsamındadır.
Cevap:3.Soru tam olarak anlaşılır değil,ancak üst düzey yöneticinin fazla çalışma karşılığı ücret alıp-alamayacağını soruyorsanız;üst düzey yöneticiye f.çalışma konusunda ,işveren,yönetim-ortaklar kurulu yada ortak gibi organın talimatı sözkonusu ve gerçekten f.çalışmada yapılmış ise ödenmelidir
 
Üst