Yılık İzin Kullanımı

Üyelik
9 Nis 2009
Mesajlar
12
ben yılık izinimi kulamamıyorum parasını alabilirmiyim yada izinlerimi biriktirebilirmiyim şu an 2 yıl oldu izin hakım kulanmasam kaybolurmu teşekürrler ilginiz için :D
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: yılık izin kulanımı

kullanılmamış olna izinlerin parasını alabilirsiniz işveren bunu belgelemek zorunda ya işveren izin kullnadıracak yada karşılığında en son ücret üzerinden karşılığını ödeyecek .
 
Üyelik
19 Eyl 2008
Mesajlar
46
Konum
Istanbul
Ynt: yılık izin kulanımı

ancak işten çıktığında kullanmadığın izinlerin parasını alabiliyosun şeklinde değilmi yıllık ücretli izni kullanmak zorunludur
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: yılık izin kulanımı

tabiki kullandırılmayan izinlerin ücreti mutlaka işçiye iş sözleşmesinin bittiği anda hesaplanmak zorunda
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: yılık izin kulanımı

Yanlış bilgi vermeyeleim. İzin parası iş akdi fesih edilince ödenir. zaman aşımı 10 yıldır.
 
Üyelik
17 May 2009
Mesajlar
10
Ynt: yılık izin kulanımı

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti Kanun?un 59. maddesinde hüküm altına alınmıştır. İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçinin ölümü halinde bu hak sahipleri, mirasçıları da içermektedir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Yani 2004 senesinde iş sözleşmesi sona erdirilen bir işçinin 1985 yılından kalan izin alacağının zaman aşımına uğramamıştır. Kanun?un 32. maddesinde zaman aşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.

İşçinin hizmet sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebeplerle derhal ve tazminatsız olarak sona erdirilmesi de işverene kullanılmamış izinlerin ücretini ödememe hakkını vermez. Ancak, kullanılmayan yıllık ücretli izin süresine ait ücret ödenirken hafta tatili günleri dahil edilmez.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ynt: yılık izin kulanımı

nguroy ' Alıntı:
Yanlış bilgi vermeyeleim. İzin parası iş akdi fesih edilince ödenir. zaman aşımı 10 yıldır.
Sn.nguroy, kıdem tazminatı hariç diğer tüm işçilik alacaklarında zaman aşımı 5 yıldır.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: yılık izin kulanımı

Sevgili Keremcem;

5 yıllık zaman aşımı iş akdinin feshinden sonra talep etmek için işleyen zaman aşımı süresidir. KUllanılmamış izin hakkının talep edilme zaman aşımı ise 10 yıldır. Yani bu şu demektir. İş akdinin feshi sırasında kullanmadığın eski izinler için 10 yıl geriye gidebilirsin.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ynt: yılık izin kulanımı

nguroy ' Alıntı:
Yani bu şu demektir. İş akdinin feshi sırasında kullanmadığın eski izinler için 10 yıl geriye gidebilirsin.
Bildiğim , ücretli izin çalışan için bir hak, işveren için ise kullandırılması zorunlu olan, ne zaman kullanılabileceğinin belirlenmesi ise işverenin yönetim haklarından sayılarak işverene bırakılmışmış bir zorunluluktur.İşverenin izin kullandırmaması durumunda da belirlenmiş bir yaptırım yok.Ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği de iş kanununda belirtilmiştir.
Kullanılmayan izin ücretinin sözleşme feshinden başka şartlarda ödenmesi de tanımlanmamıştır.
Bu durumda ,işverenin kararıyla kullanılamayan izinlerin sözleşme feshi sırasında ücretinin ödenmesi gerekir.
Çalışanın kontrolu dışında kalan bu hak ,sözleşme devam ettiği sürece kullanılmaya hazır bir hak olarak sürkli günceldir.İşverenin programı dahilinde, 2-3 yıllık kullanılmamış izin hakkının kullandırılabilmesi de mümkün, pratikte de uygulanmakta.
Dolayısıyla sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi durumunda ücretinin talep edilebilmesi hakkı ,doğmuş ilk izin hakkı için de , son izin hakkı için de, fesih tarihinden itibaren 5 yıldır diye biliyorum.
Bu bahsettiğiniz durumun yasal dayanağını açıklayabilirseniz, bir yanlışımızı düzeltme imkanı sunmuş olursunuz bizlere.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yılık İzin Kullanımı

Yıllık Ücretli izin uygulamasında amaç; İzin kullanmak ve kullandırmaktır. 4857 sayılı İş Kanunu?nun,59.maddesine göre iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kullandırılmayan izin süreleri ?ücrete? dönüşmektedir.?Emeklilik? işçiye iş sözleşmesini sona erdirmek için verilmiş yasal bir haktır.Emeklilik gerekçesiyle işçi veya işveren tarafından iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde,işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerinin ücreti İş Kanunu?nun 59.maddesine göre sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenecektir.

İş Kanunun 59.maddesine göre ?emeklilik? gerekçesiyle sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine kullandırılmayan izin ücreti ödenmeyen işçi,sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıllık süre içinde alacağını dava konusu yapabilir.Zamanaşımı süresi 5 yıldır ve 5 yıllık süre yasa hükmü gereği sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Bunun dışında hak kaybı süresi diğer personel alacaklarında olduğu gibi genel zaman aşımına bağlıdır. Ücret, kıdem, ssk vb.

Yıllık ücretli izin işçinin bir yıl çalışması sonucunda dinlenmesi ve veriminin yükselmesi için verilmektedir.Yıllık izin hakkı anayasal bir hak olup,işçi tarafından da tek taraflı feragat edilemez.İşyeri ortamında işyeri barışının sağlanması,iş kazalarının azalması ve iş veriminin yükselmesi için işçilere yıllık izinlerinin düzenli olarak kullandırılması işletmelere fayda sağlayacaktır.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ynt: Yılık İzin Kullanımı

Bu durumda 20 yıl işyerinde çalışmış olan bir işçi , bu 20 yıl boyunca, her yıl için 10gün izin kullandı ise, kalan süreleri sadece son 10 yıl için kalan miktarları mı talep edebilecek?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yılık İzin Kullanımı

T.C.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

E: 2000/9-1079

K: 2000/1103

T: 5.7.2000· YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ SÖZLEŞMENİN FESHİ TARİHİNDEN İTİBAREN ALACAĞA DÖNÜŞMESİ

· ÜCRETİN SON ÜCRET ESAS ALINARAK ÖDENMESİ

· ZAMANAŞIMI

ÖZET: Yıllık ücret izin hakkının işçi tarafından istenmemesi veya işverence kullandırılmaması bunun alacağa dönüşmesine neden olamayacağı gibi, dinlenme hakkından vazgeçilerek ücretin istenmesi olanağı da yoktur. Sadece yıllık ücretli iznini kullanan işçiye izin dönemine ilişkin ücretli izine başlamadan önce peşin olarak ödenmesi veya avans verilmesi öngörülmüştür.

Öte yandan yıllık ücretli izin hakkı, hizmet aklinin işçi veya işveren tarafından feshi veya işçinin ölümü ile izin ücretine dönüşmektedir, işçinin hizmet akti devam ederken kullanamadığı yıllık izinlerinin ücretini dava yoluyla alamaması nedeniyle alacak muaccel hale gelmediğinden zamanaşımı süresi de başlamaz.

O halde; hizmet aktinin fesih tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açıldığına göre; davacının , kullanmadığı yıllık izinlerin tümünün karşılığı alacağın son ücret esas alınarak ödenmesine karar verilmesi gerekir.

(1475 s. İş K. m. 49/son, 54, 56)

(2822 s. TSK. m. 61)

(818 s. BK. m. 128)

Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Adana Birinci iş Mahkemesi)nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.8.1999 gün ve 1999/259-679 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi'nin 30.11.1999 gün ve 1999/15166-18132 sayılı Hamiyle; (... 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Hizmet sözleşmesinin feshinden sonra beş yıl içinde dava açılmış olup dairemizin öğretide de benimsenen oluşan içtihatlarına göre yıllık ücretli izin alacağı yönünden somut olayda zamanaşımı süresinin geçmediğinin kabulü gerekir. Bu durumda davacı işçinin kullanmadığı ve karşılığının ödenmediği anlaşılan yıllık ücretli izin sürelerine göre gerçekleşen daha fazla bir hakkı varsa onunda hüküm altına alınması gerekir.

3- Davacı işçi dava tarihine kadar işlemiş olan kıdem tazminatı faizini de talep etmiş ve mahkemece kabul edilmiş olduğuna göre hüküm altına alınan bu tazminat için fesih tarihinden faiz yürütülmesi mükerrer ödeme ve yararlanmaya yol açar. Bu nedenle kıdem tazminatı için somut olayın özelliği dikkate alınarak dava tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir.

4- Ücret farkı alacağı yasadan değil yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu niteliği dikkate alınarak 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 61. maddesi uyarınca bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi yürütülmelidir. Gerçi bu faizde yasal niteliktedir. Ancak uygulamada tereddüde yer vermemek için bunun açıklığa kavuşturulması doğru olur...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz eden: Taraf vekilleri

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara bozma kararında açıklanan nedenlere göre, mahkemenin kabulünün aksine, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi 1475 sayılı iş Kanunu'nun 49/son maddesi uyarınca sözkonusu olamayacağı gibi, muaccel olmayan bir alacak için zamanaşımının başlaması da mümkün değildir.

Gerçekten Borçlar Kanunu'nun 128. maddesi uyarınca yıllık ücretli izin alacağı hizmet akdinin işçi veya işveren tarafından haklı sebeple olsun veya olmasın feshedilmesi anında doğmaktadır. Öncelikle belirtelim ki yıllık ücretli izin hakkı ile yıllık ücretli izin alacağı birbirlerinden farklı kavramlardır. İşçinin yıllık izin süresi, işyerindeki kıdem ve yaşı esas alınmak suretiyle tesbit edilmektedir. Hizmet süresinin deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl olması halinde hak kazanılan yıllık ücretli izin hakkı, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan sürelere göre belirlenmektedir, işçinin her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanması gerekirse de işverenin yönetim hakkı sebebiyle işçilere yıllık izinlerini bir plan dahilinde vermesi gerektiğinden işveren, kimi zaman işçilerine yıllık ücretli izin kullandırmamaktadır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesi mümkün olmayan işçiye izninin ücretli olarak kullandırması zorunludur. Bu zorunluluk Anayasa'nın "çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50/lll-IV. maddesi uyarınca çalışanların yıllık ücretli izin ile her yıl dinlendirilmeleri gereğinin sonucudur. Bu bakımdan işçi yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmiş olsa da bu hukuken geçerli sayılamaz. İşçilerin izin kişilik haklarına ilişkin bulunmaktadır. (Bkz. Mustafa Çenberci İş Kanunu Şehri Ankara-1984, s. 645; T. Çöğenli, Türk İş Hukukunda Yıllık Ücretli izin, İstanbul 1983, s. 154 Prof. Dr. Kenan Tunçomağ- Prof. Dr. Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul 1999, s. 163). İşçinin paraya yıllık dinlenmeden daha çok önem vermiş olması, hatta yıllık iznini parayla satmış olması da Borçlar Kanunu'nun 65. maddesi karşısında geçerli değildir. Böyle bir durumda işçi aldığı parayı iade etmeksizin izin hakkını kullanma yetkisine sahiptir. (Tunçomağ- Centel, a.g.e. s. 164)

Yıllık ücretli izin hakkının işçi tarafından istenmemesi veya işverence kullandırılmaması bunun alacağa dönüşmesine neden olmayacağı gibi, dinlenme hakkından vazgeçilerek ücretinin istenmesi olanağı da bulunmamaktadır. Zira İş Kanunun 54. maddesinde sadece yıllık ücretli iznini kullanan işçiye izin dönemine ilişkin ücreti izne başlamadan önce peşin olarak ödenmesi veya avans verilmesi öngörülmüştür. Öte yandan yıllık ücretli izin hakkı, hizmet akdinin işçi veya işveren tarafından feshi veya işçinin ölümü ile izin ücretine dönüşmektedir. İşçinin hizmet akdi devam ederken kullanamadığı yıllık izinlerinin ücretini dava yoluyla alamaması karşısında, muaccel olmayan bir alacak için zamanaşımı süresinin başlamasından da söz edilemez.

Yine İş Kanunu'nun 56. maddesinde akdin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden yıllık izin süresi için ücretin hesaplanmasının öngörülmesi, önceki yıllarda kullandırılmamış yıllık izinlerin işvereni bir tür cezalandırmayla son ücret esas alınarak ödenmesi hükmü, bu düzenlemenin son yılın değil önceki yılların da izin ücretini içerdiğini göstermektedir.

O halde hizmet akdinin feshi ile doğan yıllık izin ücreti alacağının zamanaşımı süresinin fesih tarihinden başlatılması gerekir. Somut olayda fesih tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açıldığına göre davacının kullanmadığı yıllık izinlerin tümünün karşılığı alacağın hüküm altına alınmasını kabul eden Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince (BOZULMASINA), istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 5.7.2000 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yılık İzin Kullanımı

İşveren, işçinin yıllık ücretli izne çıkma talebinde bulunmadığı gerekçesi ile bu yükümlülüğünden kurtulamaz. 4857 sayılı İş Kanunu, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceğini belirtmekte (İş K. md. 53/2), izinde çalışma yasağı koyarak, bu izni kullanan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığının anlaşılması halinde, işverenin bu izin süresi içinde ödediği ücreti kendisinden geri alabileceğini ifade etmektedir (İş K. md. 58). Yıllık ücretli izin hakkı, bir dinlenme iznidir. Bunun için yıllık izin, belli zaman aralıkları ile ve düzenli olarak verilmeli, izin süresince işçi hiçbir ücret kaybına uğratılmamalıdır. Yıllık ücretli izin, bu yönüyle işverenin işçiyi gözetme borcunun da sonuçlarındandır. İşçinin de bu hakka ilişkin olarak yıllık ücretli iznini kullanmak yerine ücretinin ödenmesini işverenden talep hakkı bulunmamaktadır. Yukarıdaki örneğimizdeki işçi A, hak kazandığı yıllık ücretli izin hakkını kullanmak istemediğini, çalışmaya devam etmek istediğini, iznine karşılık gelen izin ücretinin kendisine ödenmesini talep edemez. İşverenin, böyle bir talebi kabul edip işçiye yıllık ücretli izin kullandırmak yerine izin ücretini ödemesi halinde bile yıllık izne ilişkin yükümlülüğü ortadan kalkmaz. İş sözleşmesi devam ettiği müddetçe işçinin yıllık ücretli iznini kullanma hakkı, işverenin de işçinin hak kazandığı bu izinleri kullandırma yükümlülüğü devam etmektedir. İşçinin hak kazanıp kullanamadığı izin, aralıksız çalışmakta olduğu işyerindeki 10 yıl öncesine ilişkin bir izin de olsa, bu izin hakkını kullanabilecektir.
 
Üst