zirve

Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye !!!

Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Bugün VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK de ?Tüccarların Gruplara Ayrılması ve İncelemelerin Yürütülmesi? başlığı altındaki yapılan değişiklik neyin habercisi

8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378
YÖNETMELİK
Maliye Bakanlığından:
VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 ? 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen ?Yıllık iş hacmi 21.500.000 TL, aktif büyüklüğü 20.000.000 TL veya öz sermaye büyüklüğü 8.000.000 TL?nin? ibaresi, ?Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye büyüklüğü 15.000.000 TL?nin? şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan ?%50?sine kadar artırmaya veya indirmeye? ibaresi, ?%300?üne kadar artırmaya veya %50?sine kadar indirmeye? şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye....

Değişiklik Yapılan Maddenin Eski Hali

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birinci Sınıf Tüccarların Gruplara Ayrılması ve İncelemelerin Yürütülmesi

Birinci sınıf tüccarların gruplara ayrılması

MADDE 24 - (1) Birinci sınıf tüccarlar, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak aşağıdaki şekilde gruplara ayrılır:

a) Birinci Grup: Yıllık iş hacmi 21.500.000 TL, aktif büyüklüğü 20.000.000 TL veya öz sermaye büyüklüğü 8.000.000 TL'nin üzerinde olanlar ile bu tutarlara bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring ve finansman şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ve finansal holding şirketleri.

b) İkinci Grup: (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanlar.

(2) Birinci fıkrada yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden tespit edilir. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlık, bu şekilde tespit edilen tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye....

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Tanımlar
MADDE 2 ?
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında;
???
ğ) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar: Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları,
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye !!!

Çıkacak yeni denetim kriterlerine uyumlaştırma olabilir.!
 
Üyelik
16 Kas 2011
Mesajlar
11
Ynt: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye !!!

Yönetmelik taslağındaki KAYİK olabilirler
 
Üyelik
24 Tem 2012
Mesajlar
10
Ynt: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye !!!

boyle asparagas seyler lutfen yayınlamayın..sanayi ve gümrük bakanlığı yayınlayacak
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye !!!

KGMDSK Kime Bağlı, Başbakana ve Başbakan bu kurumu kime bağladı Maliye Bakanlığına, KGMDSK Başında kim var bir Maliye Bürokratı, son düzenlemeler sonrası denetlenecek firmaları kim belirleyecek BK, neye göre, çalışan, ciro, sektör buraya kadar tamammı tamam.

Bugün MB yukarıdaki yönetmelikte Tüccarların Gruplara Ayrılması ile ilgili bir rakamsal belirleme yapıyor. Buna şöyle yorum getiriyorum bu rakamlar Bağımsız denetime tabi olacak firmalar içinde BK tarafından yayınlanacak kararda olabilir.

Bu bir yorumdur tandoku, asparagası bir ay önce foruma katılanlardan beklemeli değil mi?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye !!!

tandoku ' Alıntı:
boyle asparagas seyler lutfen yayınlamayın..sanayi ve gümrük bakanlığı yayınlayacak

Sayın "tandoku" siz önce türkçeyi düzgün kullanın, sonrada eleştiri yapmayı!

Türkçemize dikkat edelim.!
Lütfen Forum Kuralları' na uyunuz.!
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye !!!

son zamanlarda moda oldu hoyratça, taciz atışı gibi mesaj atıp insanları cevaba zorlamak tandoku gibi ,hayırlısı bakalım.
 
Üyelik
24 Tem 2012
Mesajlar
10
Ynt: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye !!!

burda aklı basında insanları gormek güzel..
 
Üst