Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Ortağa İmza Yetkisi Verilecek ?

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
171
Merhaba

A-B-C-D-E-F den kurulu 6 ortaklı bir anonim şirkette A-B- ve C yönetim kurulu üyesidir.

Yapılmak İstenen :
Tüm ortaklara belli işlemler için imza yetkileri vermek.

Nasıl bir yol izlenmeli? İlk Önce Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların yönetim kurulu üyeliklerine seçimi mi yapılmalı.
Bunun için genel kurul gerekli herhalde. Genel kurul karar örneği nasıl olmalı.

yardımcı olabilir misiniz.
teşekkürler
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
134
a.ş. imza yetkisi

anonim şirketlerde şirketi yönetim kurulu temsil eder. şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar yönetim kurulunca tespit ile tescil ve ilan ettirilir. Bunlar dışında kişilerin şirketi temsili ancak yönetim kuruşunca alınacak vekalet kararının da aynı şekilde tescil ve ilanı ile mümkündür.
ayrıntılar için TTK anonim şirketler bölümünü okuyunuz.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Evet Hüseyinölmez arkadaşın da belirttiği gibi Yöenetim Kurulu imza yetkilerini belirler.
Ancak anonim şirketlerde imza yetkilerinin mutlaka yönetim kurulu üyelerine verilmesi diye bir zorunluluk yoktur.
Genel Müdüre, muhasebe müdürüne vb istediği kişiye istediği yetkiyi verebilir.Önemli olan uygun kararın alınması ve daha sonra tescil edilerek, noterden imza sirkülerinin çıkartılmasıdır.
 
Üyelik
22 Tem 2006
Mesajlar
21
Re: Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Ortağa İmza Yetkisi Verilec

Ogrenci' Alıntı:
Merhaba

A-B-C-D-E-F den kurulu 6 ortaklı bir anonim şirkette A-B- ve C yönetim kurulu üyesidir.

Yapılmak İstenen :
Tüm ortaklara belli işlemler için imza yetkileri vermek.

Nasıl bir yol izlenmeli? İlk Önce Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların yönetim kurulu üyeliklerine seçimi mi yapılmalı.
Bunun için genel kurul gerekli herhalde. Genel kurul karar örneği nasıl olmalı.

yardımcı olabilir misiniz.
teşekkürler
Merhaba öncelikle olağan genel kurul yapacaksınız .Genel kurul yapılmadan yetki tayini yapamazsınız.

Genel kurul karar örneği nasıl olmalı. ? diye sormusunuz .

GÜNDEM
1- Açılış ve divan teşekkülü
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması ,müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
5- Yönetim kurulu ve denetçilerin ibra edilmeleri.
6- Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve yetki tayini .
7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış

diye alabilirsiniz.

Tüm ortaklara belli işlemler için imza yetkileri vermek. ? diye sormusunuz

Genel kurul yapıldıkdan ve toplantı tutanağı imzaladıkdan sonra ; yönetim kurulu tekrar kendi aralarında toplanacak ve VAZİFE TAKSİMİ KARARI alınacak , artık şirket ortaklarından kime veya kimlere yetki verilecek ise ;

.................................................................. ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ SURETİ


KARAR SIRA NO : .
KARAR TARİHİ :
TOPLANTI TARİHİ :
MEVZUUN MAHİYETİ VE HÜLASASI : YÖNETİM KURULU VAZİFE TAKSİMİ
BAŞKAN ADI SOYADI :
AZALARIN ADI VE SOYADI :Şirketimiz yönetim kurulu ......................... tarihinde saat ....... da şirket merkezi .......................... .............................. adresinde yapılan toplantısında ;

1- Yönetim kurulu başkanlığına ......................................... ın seçilmesine ;
2- Yönetim kurulu Başkan yardımcılığına .................................................... ın seçilmelerine oy birliği karar verildi.
3- ............... Ticaret Sicil Memurluğunun ................... numarasında kayıtlı olup şirket ana sözleşmesinde belirtilen işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş bulunan yukarıda ticari unvanı ve adresi yazılı şirketimizin tüm resmi ve hususi daireler, idareler, bankalar , kuruluşlar , firmalar , özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü veya yazılı borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müracaat , beyanname , sözleşme , taaffün , ve işlemler de KİRALAMAYA ,KİRAYA VERMEYE , ŞİRKET ve üçüncü kişi ve şahıslar lehine ipotek alıp vermeye fekke ve diğer ayni haklar tesisine ve bunlar ile ilgili olarak tapu dairelerinde işlemleri tanzim ve imzaya , marka tescil işlemlerini ifaya , yerli ve yabancı kuruluşlarla lisans teklif hakkı ve benzeri bilumum sözleşmeleri imza etmeye şirketi temsil etmek üzere vekil tayinine , bankalarla teminatlı teminatsız kredi mukaveleleri imza etmeye , AHZU KABZA SULH VE İBRAYA , şirket yetkilisi ................................................... münferit imzası ile şirketimizi her suretle temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmasına ;

Yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir.BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI


ÜYELER

Not : genel kurullar genelde mayıs haziran temmuz aylarında yapılmalıdır.

Diğer hususları arkadaşlar belirtmişler.

Biraz hızlı yazdım eksiklik olabilir kusuruma bakmayın.
 
Üst