zirve

Yurt Dışına Satılan Malın Montajı Ve Fatura Kesimi Hakkında

Üyelik
17 Ara 2014
Mesajlar
70
Konum
izmir
İyi akşamlar bir müşterimiz bir firmadan hazır ürünü satınlıp o ürünü yurt dışına satacak ve montajını yapacak,

yurt dışındaki firma yabancı bir firma ve Türkiyede şubesi vs yok

böyle bir durumda kesmemiz gereken fatura hakkında bilgi verebilir misiniz kdv hakkında vs
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
İyi akşamlar bir müşterimiz bir firmadan hazır ürünü satınlıp o ürünü yurt dışına satacak ve montajını yapacak,

yurt dışındaki firma yabancı bir firma ve Türkiyede şubesi vs yok

böyle bir durumda kesmemiz gereken fatura hakkında bilgi verebilir misiniz kdv hakkında vs


Sayın Stajyer-Arzu,

Sorunuzun cevabını öncelikle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne bakarak cevap verelim.Aslında sorunuzun cevabını şirketinizin tebliğ'de belirtilen kısımlara uyup/uymadığına göre sizler vereceksiniz.

KDVKGUT

II:İSTİSNALAR
A.İHRACAT İSTİSNASI

1.2.2. İstisnanın Şartları


İstisna izin belgesine sahip mükellefler, aşağıdaki şartların mevcudiyeti halinde KDV hesaplamadan işlem yapar:

a) Teslim, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair ilgili ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılara yapılmalıdır.

b) Satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL'nin üzerinde olması gerekir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için bu kapsamda işlem yapılamaz.
Bu kapsamdaki satışlarda, şekil ve muhtevası Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen Tebliğ ekinde yer alan (EK:4) "Özel Fatura" kullanılır.
Özel fatura beş nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası alıcıya verilir. İki, üç ve dördüncü nüshalar malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılır. Beşinci nüsha ise satıcıda kalır.
Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Maliye Bakanlığı'nca belirlenen gümrük kapılarından yurtdışına çıkarılması ve bu malların gümrük bölgesinden çıktığını gösteren bu gümrük kapılarında onaylatılmış özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekir.

Özel faturanın gümrükte satıcılar tarafından onaylatılması mümkün olduğu gibi, alıcılar tarafından veya kargo ile yapılan ihracatta taşıyıcı firma tarafından onaylatılması da mümkündür. Dolayısıyla Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar nedeniyle ihraç edilen malların bizzat alıcı beraberinde Türkiye'den çıkış zorunluluğu bulunmamaktadır.

İstisna izin belgesine sahip satıcıların, Türkiye'de ikamet etmeyenlere 3065 sayılı Kanunun (11/1-b)maddesi kapsamında vergi tahsil ederek satış yapmaları da mümkündür.

Gördüğünüz gibi KDV İSTİSNASINDAN yararlanabilmeniz için öncelikle yukarıda belirtilen şartlara haiz'misiniz öncelikle buna bakmanız gerekir.
Öyle hemen her fatura için KDV hariç uygulaması yapılamaz.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,570
Konum
İstanbul
İyi akşamlar bir müşterimiz bir firmadan hazır ürünü satınlıp o ürünü yurt dışına satacak ve montajını yapacak,

yurt dışındaki firma yabancı bir firma ve Türkiyede şubesi vs yok

böyle bir durumda kesmemiz gereken fatura hakkında bilgi verebilir misiniz kdv hakkında vs

Sayın Stajyer-Arzu,

Doğrudan ihracat yapıyorsunuz. İhracat işlemleri KDV'nden istisnadır. Ancak gümrük işlemleri ve belgeler için bir de gümrük müşaviriyle temas kurmanız gerekir.
 
Üst