Yurtdışına Gönderilen Mallarda Kdv

didem*

Katkı Sunan Üye
Üyelik
23 Ocak 2007
Mesajlar
107
Konum
nevşehir
Herkese merhaba. Limited şirket mükellef yurtdışından acenta ile gelen turistlere seramik ürünler satıyor ürünler genelde ufak atölyelerde veya evlerde yapılıyor dolayısıyla basit usul KDV siz fatura veya gider pusulası ile alım yapılıyor. TC vatandaşı olmayan alıcılara da %18 kdv li fatura düzenleniyor. Gelen turistler bu eşyaları yanlarında götürüyor lar. KDV açısından iade yahut istisna durumu olur mu?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,374
Konum
İSTANBUL
Bavul Ticaretinde KDV İstisnası ve Uygulaması

Bavul Ticaretinde KDV İstisnası

Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulmuştur. İstisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Aşağıda ilgili Tebliği hükümlerine göre bavul ticaretinde KDV için istisna uygulaması, iade ve benzeri hususlara yer verilecektir.

İstisna İzin Belgesi
Bağlı olduğu vergi dairesinden Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak
Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi (İstisna İzin Belgesi) alan mükellefler, bu tür satışlarını KDV hesaplamadan yapar.

İstisna izin belgesi almak isteyenlerin;

Gerçek usulde KDV mükellefi olması,
Haklarında olumsuz rapor yazılmamış olması,
gerekir.
Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru vergi dairesince değerlendirilerek durumu uygun görülenlere, aşağıda örneği verilen istisna izin belgesi verilir. Haklarında yazılan olumsuz rapor nedeniyle istisna izin belgesi iptal edilenler, KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından genel esaslara dönmeleri halinde tekrar istisna izin belgesi alabilirler.

İstisna İzin Belgesi Örneği:

bavul ticareti Türkiyede ikamet etmeyenlere ihracat istisnası kapsamında yapılan satışlar için kdv istisna izin belgesi


Bavul Ticaretinde KDV İstisnasının Şartları

İstisna izin belgesine sahip mükellefler, aşağıdaki şartların mevcudiyeti halinde KDV hesaplamadan işlem yapar:

a) Teslim, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair ilgili ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılara yapılmalıdır.

b) Satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL'nin üzerinde olması gerekir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için bu kapsamda işlem yapılamaz.

Bu kapsamdaki satışlarda, şekil ve muhtevası Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen aşağıda örneği yer alan Özel Fatura kullanılır.

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere İhracat İstisnası Kapsamında Yapılan Satışlara (Bavul Ticareti) Ait ÖZEL FATURA Örneği:

bavul ticareti Türkiyede ikamet etmeyenlere ihracat istisnası kapsamında yapılan satışlara ait özel fatura örneği

Özel fatura beş nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası alıcıya verilir. İki, üç ve dördüncü nüshalar malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılır. Beşinci nüsha ise satıcıda kalır.

Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen gümrük kapılarından yurtdışına çıkarılması ve bu malların gümrük bölgesinden çıktığını gösteren bu gümrük kapılarında onaylatılmış özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekir.

Özel faturanın gümrükte satıcılar tarafından onaylatılması mümkün olduğu gibi, alıcılar tarafından veya kargo ile yapılan ihracatta taşıyıcı firma tarafından onaylatılması da mümkündür. Dolayısıyla Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar nedeniyle ihraç edilen malların bizzat alıcı beraberinde Türkiyeden çıkış zorunluluğu bulunmamaktadır. İstisna izin belgesine sahip satıcıların, Türkiyede ikamet etmeyenlere 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesi kapsamında vergi tahsil ederek satış yapmaları da mümkündür.

Bavul Ticaretinde Uygulanan KDV İstisnasının Beyanı

Bu kapsamda yapılan satışlar, onaylı özel faturanın satıcı firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilir. Söz konusu beyannameye onaylı özel faturanın bir nüshası veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste eklenir.

Beyan, ilgili dönem beyannamesinin İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosunda 322 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

Yüklenilen KDV sütununa ise istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) bölümündeki açıklamalar dikkate alınarak belirlenen KDV tutarı yazılır. İade talep edilmemesi halinde Yüklenilen KDV alanına '0' yazılır.

Bavul Ticaretinden Kaynaklı İşlemlerde KDV İadesi

Türkiyede ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan doğan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

Standart iade talep dilekçesi
Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste
İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
Yüklenilen KDV listesi
İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
Mahsuben İade
Mükelleflerin Türkiyede ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Nakden İade
Mükelleflerin Türkiyede ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan kaynaklanan ve 5.000 TL'yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

İade talebinin 5.000 TL'yi aşması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
 
Son düzenleme:
Üyelik
23 Eyl 2019
Mesajlar
1
Konum
Karabük
Merhaba, Türkiye'deki firmam tekstil toptancılarından yada direk üretim yapan firmadan tekstil malzemesi almaktadır. Daha sonra bu malzemeleri yurtdışındaki firmaya ihraç etmek istemektedir. Bu durumda fatura kdv li mi kdv siz mi kesilmelidir? Ayrıca ihracat kapsamına girip yurtdışı kira teşvikinden yararlanılabilir mi? Konu hakkında yardımcı olursanız memnun olurum.
Saygılarımla,
 
Üst