Yurtdışına Verilen Mimarlık Hizmetinin Geçici Vergide Beyanı

bil_gin

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
1,028
Konum
İstanbul
Hayırlı geceler herkese. Öncelikle Somadaki madende göçük altında kalanlardan vefat edenlere Allahtan rahmet geride kalanlarına başsağlığı diler, halen göçük altında kurtarılmayı bekleyen işçi kardeşlerimize de acil şifalar dilerim. İnsanın böyle olaylarla karşılaşınca çalışası gelmese de mecburiyet :(

Mimarlık hizmetleri vermek üzere kurulmuş bir şirketimiz yurt dışında mukim bir firmaya, yurt dışında faydalanılmak üzere bir proje çizim işlemi gerçekleştirmiştir. Proje bedelinin geçici vergi beyannamesinde %50 sini vergiden indirirken(giderlerin tam olarak ayrıştırılamadığı varsayılırsa) genel giderlerden bu projeye isabet eden kısmı hasılattan düştükten sonra kalan kısmın %50 sini 115-Diğer hizmetlere ilişkin indirim bölümünde bildirmem yeterli midir? Değerli fikirlerinizi bekliyorum.
saygılar;
bil_gin
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,178
Konum
İSTANBUL
Kazancı istisna kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yapılan giderler ve maliyetler düşüldükten sonra bulunacak olan kazancın % 50 ‘si Kurumlar vergisi beyannamesinin “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecek, ayrıca faaliyet sonucunda zarar olması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır.Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama, eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilgili olarak indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi gerekmektedir.Şayet gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmesi suretiyle indirime esas kazanca ilişkin olup olmadıkları belirlenemiyorsa, indirim kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata olan oranı esas alınmalıdır.İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmekte olup, kullanım süresi belirlenemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortisman tutarlarının da cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata olan oranı esas alınarak belirlenmesi mümkün bulunmaktadır.Örneğin, Türkiye’de çağrı merkezi faaliyetinde bulunan A firması, tam mükellef kurumlara vermiş olduğu hizmetlerin yanı sıra, Almanya mukimi B firmasına da Almanya’daki faaliyetleri dolayısıyla Türkiye’den çağrı merkezi hizmeti vermektedir.A firmasının;- 4’ü tamamen B firmasıyla ilgilenmekte olan 10 personeli bulunmaktadır, B firması ile ilgilenen personellerine 1.500 TL, diğer personellerine 1.000 TL ücret ödemiştir.- Ofis kirası için 8.000 TL ödemiştir.- Elektrik, su ve doğalgaz giderleri için 1.000 TL ödemiştir.- Her bir personel aynı cihazları kullanmakta olup cihazlara ilişkin amortisman gideri 1.000 TL’dir.- Ofis binasına ilişkin yıllık özel maliyet amortisman gideri 500 TL’dir.- Yurtiçi müşterilere 30 Ekim itibariyle toplamda 50.000 TL tutarında fatura düzenlenmiştir.- Alman B firması için 30 Ekim tarihinde 20.000 Euro tutarında fatura düzenlenmiş, ilgili bedel 30 Aralıkta tahsil edilmiştir. ( 30 Ekim Euro Kuru: 2 TL / 30 Aralık Euro Kuru: 2,50 TL )Yukarıda açıklamalar doğrultusunda A firmasının indirime esas kazancı aşağıdaki gibi olacaktır:- Personel giderlerinin indirim kapsamında verilen hizmete ilişkin çalışan ve çalışmayan personele göre bölünerek gider kaydedilecektir. Firma, B firması ile ilgilenen personellerine 1.500 TL, diğer personellerine 1.000 TL ücret ödemiştir. Bu durumda indirime esas kazançta dikkate alınacak gider 1.500 x 4 = 6.000 TL olacaktır.- Elektrik, doğalgaz ve su gideri ile özel maliyet amortisman giderleri firmanın müşterek giderlerinden olduğundan indirime esas kazanca isabet eden gider tutarının bulunabilmesi için gider tutarı indirime esas kazancın hasılat içindeki payı doğrultusunda dağıtıma tabi tutulmalıdır. Bu durumda Elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin indirime esas kazanç doğrultusunda dikkate alınacak tutarı ( 1.000 x (40.000 / 90.000 ) olmalıdır. Aynı durum ofis kirası ve özel maliyetler amortisman gideri içinde geçerli olacaktır.- Personelin kullanmış olduğu cihazlara ilişkin amortisman giderleri, indirime esas kazanç kapsamında çalışan personel sayısı belli olduğundan çalışan sayısının oranına göre dağıtılacak, dağıtım (500 x (4/10) şeklinde olacaktır.- B firmasından yapılan tahsilata ilişkin olarak meydana gelen 10.000 TL’lik kur farkı geliri, ilgili şirketlerin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden elde ettikleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin indirim kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından indirime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
İndirim Kapsamında Olmayan
İndirim Kapsamında Olan
Hasılat
50,000.00
40,000.00
Personel Giderleri (-)
6,000.00
6,000.00
Ofis Kirası (-)
4.444,45
3.555,55
Elektrik,Su,Doğalgaz giderleri (-)
555.56
444.44
Cihaz Amortisman Gideri (-)
600.00
400.00
Özel Maliyetler (-)
277.78
222.22
Kur Farkı Gelirleri
10,000.00

Toplam
48.122,21
29.377,80
İndirime Esas Tutar
0.00
14.688,90
Vergi Matrahı
62.811.11
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak eğitim veya sağlık alanında faaliyet gösteren ve yurt dışı yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının %50'sini indirim konusu yapan işletmelerin, hizmet verilen yurt dışı yerleşik gerçek kişilere ilişkin ad-soyad ya da unvan, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport numarası, düzenlenen faturanın tarih ve sayısı, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli gibi bilgileri içeren formun, her bir geçici vergi beyannamesi ile birlikte beyanname eki olarak verilmesi gerekmektedir.
 
Üst