zirve

Zeytinyağ Fabrika İşletmesi-Yerli Ürün Alım Satımı Ve Ayakkabı Yan Mamül Ürün Satış Ticareti İşlet

Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
6
Konum
AYDIN
2012 yılında 2.sınıf işletme defteri tutan zeytin yağ fabrikası işletmesi ve ayakkabı yan ürn satış ticaretinin 31/10/2012 tarih itibari ile alış ve satışları belirtilmiştir.belirtilen tabloya göre işletme 2013 yılında bilanço usulu deftermi tutacak yoksa işletme defterindemi kalacak.ivedelikle cevap verenlere teşekkürler.

Zeytin sıkma ücreti haslatı :70 025,62
ayakkabı yan mam.ürn.satışı:27 453,30
zeytin yağ satışı : 2 394,00

toplam :99 872,92
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
2012 yılı ve önceki yıllarda vergi mükellefiyeti bulunan ve 2013 yılında mükellefiyeti devam edecek olan işletmeler ertesi yıl tutacakları defterleri bulunduğu yılın aralık ayında tasdik ettirmek zorundalar. Mükellefler tasdik ettirecekleri defterleri belirlerken bulundukları yılda elde etmiş oldukları iş hasılatlarını, alış ve gider toplamlarını dikkate alırlar. İş hasılatı, alış ve giderleri her yıl açıklanan hadlerin üzerinde olan mükellefler eğer işletme defterine tabii iseler, yeni yılda bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Yine satışları, alış ve giderleri belli tutarların altında kalan mükellefler eğer bulundukları yılda bilanço usulüne göre defter tutuyorlar ise, yeni yılda işletme defterine tabii olarak hesaplarını takip edebilirler. İşletme defterine tabii mükellefler isteğe bağlı olarak bilanço defteri tutabilirler. Vergi usul kanunu sınıf değiştirme hadlerini aşağıda yer alan maddelerde açıklamaktadır.
VUK Md. 177 – I Sınıf (bilanço) Tüccarlar
VUK Md .178- II Sınıf (işletme) Tücarlar
VUK Md. 179- Sınıf değiştirme, I sınıftan II sınıfa geçiş şartları
VUK Md. 180 - Sınıf değiştirme, II sınıftan I sınıfa geçiş şartları
VUK Md. 181 – İhtiyari sınıf değiştirme
Her yıl yukarıda yer alan maddelerden faydalanarak sınıf değiştirme şartlarını tekrar hatırlayabilir ve yeni yılda tutulacak defterleri belirleyebilirsiniz.
2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak belirlenmiştir. Bizler de bu orana göre 2013 yılı verilerimizi güncelleyeceğiz.
2012 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı (419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 10/11/2012 – 28463 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir)
VUK’nda 2012 yılı için belirlenen hadlere yeniden değerleme oranlarını uygulamak sureti ile 2013 yılında dikkate alınacak hadleri belirleyelim.
II sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş ( Bilanço usulüne tabii olacaklar)


  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 150.920,00 ( %20 artırılarak güncellenmiş tutar : 181.000,00 TL’yi aşanlar)veya satışları tutarı 198.000,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 245.000,00 TL’yi aşanlar) lirayı aşanlar
  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 83.000,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 99.000.00 TL’yi) aşanlar
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.920,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 181.000,00 TL’yi) lirayı aşanlar

veya
Arka arkaya iki dönemin iş hacmi yukarıda açıklanan tutarlara göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse defterlerini Bilanço esasına göre tasdik ettirirler.
Ayrıca, ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutulabilmektedir.

Dolayısıyla 2013 yılında da şartları topluca göz önünde tutarak Bilanço usulüne göre defter tutabileceğiniz gibi İhtiyari olarak da Bilanço usulüne göre defter tutabilirsiniz.Bunun için bağlı olduğunuz Vergi Dairesine bir Dilekçe vererek 2013 Yılında Bilanço Usulüne göre defter tutacağınızı bildiren bir dilekçe verin.Defterlerinizide Bilanço Usülüne göre tasdik ettirin.

ÖNEMLİ NOT : Çoğu zaman II.Sınıftan I.Sınıfa geçen mükellefler Mükellefiyetlerini bu şekilde Bilançoya çevirdikten sonra BA-BS formunu vermeyi unutuyorlar.Dolayısıyla II.Sınıftan I.Sınıfa geçildiği zaman eğer ay içinde geçilmişse takip eden ayda,Yeni yılda geçildi ise ilk ayın ki takip eden ayda Kanuni Süresinde verilmelidir
 
Üst