117 Nolu Kdv Tebliği Serbest Meslek Faal.Çercevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmet

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
117 Nolu Kdv Tebliği Çercevesinde Serbest Meslek Faaliyeti Çercevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmetler

KDV Kanununun (1/1) maddesine göre, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Sözü edilen faaliyetleri mutad ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olacak, arızi serbest meslek faaliyetinde bulunanların ise KDV mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.

Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli olarak yapanların prensip olarak, KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV?nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için KDV mükellefiyetinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, sorumluluk uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemleri yapan kişilerin, bu şekilde işlem yapılmasını önceden vergi sorumlusuna (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlara) bildirmesi gerekmektedir.

İşlemlerine ait verginin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek mensupları (Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılanlar) ayrıca KDV beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaklardır. İşlemin belgelendirilmesi ise Vergi Usul Kanununun genel hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Bu uygulamaya göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi (GV) stopaj tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Hesaplanan KDV tutarı gelir vergisi stopaj matrahına dâhil edilmeyecektir.

Örnek:

Dergilere karikatür çizen bir serbest meslek mensubu karikatür başına 200 TL, net telif ücreti almaktadır. Karikatüristin her ay 1 karikatür verdiği (A) dergi işletmesi bu hizmetle ilgili GV ve KDV tevkifat tutarlarını aşağıdaki şekilde hesaplayacaktır.

- KDV hariç, GV stopajı dahil tutar: : 200 / 0,83 = 240,96

- GV Stopajı : 240,96 x 0,17 = 40,96

- KDV : 240,96 x 0,18 = 43,37

- GV stopajı ve KDV dahil toplam bedel: 200 + 40,96 + 43,37 = 284,33

Dergi işletmesi 40,96 TL tutarındaki GV stopajını, muhtasar beyannamesine dahil edecek, 43,37 TL tutarındaki KDV?yi ise 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edecektir. Bu tutarın 1 No.lu beyannamede genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği açıktır.

Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim veya hizmetleri aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar yanında bu maddede yer almayanlara da yapanlar yukarıda belirtilen uygulamadan faydalanamayacaktır.

Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile esasen bu kapsama girmesi mümkün olmayan mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlar dışındakilere yaptıkları işlemleri sebebiyle hesaplanan KDV, Tebliğin (3.) bölümü saklı kalmak kaydıyla, kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Bu mükellefler genel hükümler çerçevesinde defter tutacak, belge düzenleyecek ve KDV beyannamesi vereceklerdir. Bu durumda, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşların, Tebliğin (3.) bölümü saklı kalmak kaydıyla, bu işlemler sebebiyle vergi sorumlulukları söz konusu olmayacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar bu bölüm kapsamındaki alımlarında, satıcılardan bir yazı talep edeceklerdir. Bu yazıda işlemi yapanlar;

- Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV?ye tabi olmadığını veya

- Faaliyetlerinin KDV?ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV?nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya

- Faaliyetlerinin KDV?ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV?nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini,

belirteceklerdir. Bu yazı, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanacak ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilecektir.

Öte yandan, serbest meslek mensuplarından yapılan gelir vergisi kesintileri muhtasar beyanname ile beyan edilmekte, bunlardan Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına girenler, ?Ödemeler? kulakçığında ?021? kodu ile listelenmektedir. Listede ?021? kodu ile yer alan serbest meslek mensuplarından KDV tevkifatı yapılanlar ve yapılmayanlar ilgili satırlara giriş yapılmak suretiyle beyan edilecektir.
 
Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
Ynt: 117 Nolu Kdv Tebliği Serbest Meslek Faal.Çercevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmet

serbest meslekte örneğin avukatların ilgili kurumlara danışmanlık işinde 9/10 tevkifat var yazıyor.avukat serbest meslek makbuzunu keserken 2.200 tl net ücret alacağı olarak stopajlı ve tevkifatlı makbuzu nasıl kesecek.burada 9/10 kdv tevkifatının hesaplamasından dolay brüt hesaplamayı stopajı ve kdv yi karıştırdım..hesaplama şeklini ve formülünü anlatabilirseniz sevinirim teşekkürler..
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: 117 Nolu Kdv Tebliği Serbest Meslek Faal.Çercevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmet

Hesaplama şöyle olacak;

Net Ücret=2.200

Brüt Ücret=2.200/0,8=2.750

KDV Tutarı=2.750*0,18=495

KDV Tevkifat Tutarı=495*0,9=445,50
 

aşkınbulduk

Tanınmış Üye
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,376
Konum
istanbul
Ynt: 117 Nolu Kdv Tebliği Serbest Meslek Faal.Çercevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmet

brüt ; 2689,48
stoapj ; 537,89
kdv ; 484,10
tevkifat ; 435,69
net ;2.200
 
Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
Ynt: 117 Nolu Kdv Tebliği Serbest Meslek Faal.Çercevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmet

buradaki brüt rakamın hesaplanışının nasıl olduğunun açıklamasını yazabilirmisiniz..formülü var ise onu not alıp ona göre işlemleri yapayım..teşekkür ederim.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: 117 Nolu Kdv Tebliği Serbest Meslek Faal.Çercevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmet

Pardon net ücreti sehven 2.200.-TL yerine, 2.000.-TL olarak dikkate almışım, eski mesajdaki tutarları düzeltiyorum.
 
Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
Ynt: 117 Nolu Kdv Tebliği Serbest Meslek Faal.Çercevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmet

ilginize teşekkür ederim..2.689,48 tl brüte ulaşırken, kdv tevfkifatının 9/10 olması veya 5/10 olması durumunda neye göre hesaplama yapıp bürt rakama ulaşılıyor..bunun hesaplama şeklini ve mantığını açıklayabilirmisiniz..ezbere yapmak istemiyorum..teşekkür ederim.
 

Benzer konular

Üst