15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Merhaba,

Sıhhi tesisat faaliyeti yapacak bir işyerinde 15 yaşındaki bir çocuğun bu işle ilgili kendi adına mükellefiyet tesisi yaptırmasında bir sakınca varmı?

iyi çalışmalar.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
260
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

Sıhhi tesisat uzmanlık gerektirecek bir iş. 15 yaşındaki birinin bunu yapıyor olması mantıklı görünmüyor, ne idarenin ne de bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun kabul edeceğini sanmam.

16-18 yaş arasındakilerin ticaret yapabilmeleri, anne ve babalarının veya vasilerinin muvafakatnamesine bağlıdır diye biliyorum. Ancak yine de vergi mükellefiyeti için kanuni ehil şartı aranmıyor (GVK). Ancak olaya tahsil hükümleri v.s gibi diğer mevzuatlar açısından baktığınızda illa ki muvafakatname istenir.

Ahiret sorusu gibi mübarek :) Olur dersin olmaz, olmaz dersin olur.. Bende merak ettim.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

vergi dairesi uygulamaları aynen şöyle;
yaşının 18 yaşından küçük olmasından dolayı Kanuni temsilci tayin edilmesi gerekmektedir.Ödenmeyen vergilerden kanuni temsilci sorumludur.Fakat tersi durum yani yaşı 120 olan biri için üst sınır yoktur( sağlık raporu gibi) mükellef olabilir.


VUK 8 mükellef ve vergi sorumlusu
Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzelkişidir.
Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen "mükellef" tabiri vergi sorumlularına da şamildir.

(4108 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra) Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
VUK 9 Vergi Ehliyeti
Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.

VUK 10 Kanuni tesilcilerin Ödevi
Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.
(3505 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır.(*)

Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.

Tüzelkişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

Bir noktada katkıda bulunmak isterim.

Küçüklerin kanuni temsilcisi normal şartlar altında VELİ dir. Ancak velisi yoksa veya velisi ile menfaat çatıması gerektiren bir durum söz konusu ise (örneğin aynı şirkete hem küçüğün hem babasının ortak olması gibi) o zaman VASİ tayini gerekir.
Vasi de sulh hukuk makemesince atanır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

Ben de bir noktada katkıda bulunmak isterim.

Çocukla velisi arasında menfaat çatışması söz konusu olmaz. Mahkemece velayetin nez?i halinde çocuğun mallarının yönetimi vasiye değil kayyıma devredilir. Menfaat çatışması gibi bir iddia ile velayet nezedilemez. (Medeni kanun md: 346, 348, 352, 354, 355, 360, 361)
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/07/2003 - 2003/5960

Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/11/2001 - 4721

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 10/08/2003 - 25195
ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI

Madde 4 - Ana ve babadan birinin ölümü halinde nüfus memuru veya evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesi halinde kararı veren mahkeme, sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşin yerleşim yeri aile mahkemesine, yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun belirlediği mahkemeye durumu derhal bildirir. Mahkeme, belirleyeceği süre içinde, sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşten çocuğun varsa, mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermesini ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de bildirmesini ister.

Hakim, ana ve babanın, çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermemeleri halinde, Türk Medeni Kanununun 360 ve 361 inci maddelerinde öngörülen önlemleri alır ve gerekli işlemleri yapar
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

Bende bu soru üzerinden devam etmek istiyorum.
17 yaşındaki birisi üzerine şahıs işletmesi açarak vergi mükellefiyeti tesis ettireceğiz.
Vergi mükellefi olabilir bu çocuk, burada bir sıkıntı yok, peki açılış formuna, yoklama tutanağına kim imza atacak.? 17 yaşındaki çocuğun imzasının kabul edilmesi mantıklı değil.Onun yerine VELİ' si olarak babasının mı imza atması gerekir.?
Veli olduğunu kanıtlamak için hangi evrak bulundurulmalı, ayrıca banka vs. işlemlerinde hangi evrak kullanılabilir, vekalet değildir herhalde.Nüfus kayıt örneğimi.?

Uygulamasını yapan varmı arkadaşlar.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

sn.zindan,

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 9 uncu maddesinde; "Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir" deniliyor.

buna göre, 17 yaşındaki kişinin VUK 9.maddeye göre vergi mükellefi olması engel teşkil etmiyor. Ancak 18 yaşına kadar mükelefiyet ile ilgili ödevleri kanuni temsilci olarak anne yada babası tarafından yerine getirimesi gerekir.

yoklama fişine kendisi değil, kanuni temsilcisi imza atacak, beyannameleride kanuni temsilci sıfatıyla verilecek.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

Vergi mükellefiyeti açılmasında sorun yok.İmza aşamasında bir karmaşa yaşadım, onu da notere sordum.
Annesi ve babası birlikte notere gidip, çocuk adına muvafakatname çıkarması gerekiyormuş.Bu belgeye istinaden de çocuk üzerine olan vergisel evraklara (Açılış Formu, dilekçeler, yoklama tutanağı vs.) imza atmaları mümkün hale gelirmiş.

Yinede teşekkürler, beyannamelerini kanuni temsilci sıfatıyla verilmesi gerektiğini bilmiyordum.

Bunlar haricinde bilmemiz gereken başka birşey varmı acaba.?


Teşekküler.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

noter, anne ve babanın vereceği muvafakatname ile 17 yaşındaki şahısa imza sirküsü çıkartabilir, ancak 18 yaşını dolduruncaya kadar bu belge resmi daire ve kurumlarda kullanılamaz.

18 yaşını doldurduğu vakit, anne yada babasının kanuni temsilciliği de sona erecek, şahsın imza sirküsünün kullanımıda başlamış olacaktır.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

İrem35 ' Alıntı:
noter, anne ve babanın vereceği muvafakatname ile 17 yaşındaki şahısa imza sirküsü çıkartabilir, ancak 18 yaşını dolduruncaya kadar bu belge resmi daire ve kurumlarda kullanılamaz.

18 yaşını doldurduğu vakit, anne yada babasının kanuni temsilciliği de sona erecek, şahsın imza sirküsünün kullanımıda başlamış olacaktır.

İmza beyannamesi sanırım.!
Bu belge resmi daire ve kurumlarda kullanılamaz ise, ne işe yararki, niyeki çıkarılsın.?
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: 15 Yaşındaki Çocuk Vergi Mükellefi Olabilir mi?

bende zaten çıkartabilir dedim, çıkarır demedim ;) yani kesinlik yok o konuda.

ama şu var, tabiki 18 yaşını doldurduktan sonra mecbur çıkarılacak. Kanuni temsilcisinin görevi sona erip, gerçek kişi mükellefiyeti başlamış olacak.
 
Üyelik
15 Şub 2008
Mesajlar
107
Konum
Bursa
Vergi mükellefiyeti açılmasında sorun yok.İmza aşamasında bir karmaşa yaşadım, onu da notere sordum.
Annesi ve babası birlikte notere gidip, çocuk adına muvafakatname çıkarması gerekiyormuş.Bu belgeye istinaden de çocuk üzerine olan vergisel evraklara (Açılış Formu, dilekçeler, yoklama tutanağı vs.) imza atmaları mümkün hale gelirmiş.

Yinede teşekkürler, beyannamelerini kanuni temsilci sıfatıyla verilmesi gerektiğini bilmiyordum.

Bunlar haricinde bilmemiz gereken başka birşey varmı acaba.?


Teşekküler.

Merhaba. Baya eski konu ama :) Benim de 18 yaş altı bir açılışım olacak.. Normal açılış evraklarına ek olarak neler verdiniz acaba?
Kızımın işyeri açmasına ve evimi home ofis olarak kullanmasına izin veriyorum.. şeklinde normal bir dilekçe hazırladım ama.. Baba noterden ayrıca bir muvafakatname mi çıkartmalı?
Ayrıca aslında bu işletmeyi abi açıyor ama malum bağkur desteği vs için kardeşinin üstüne açıyorlar. Kardeşi banka vs her yere koşturmamak adına abi, noterden vekalet almayı düşünüyor. Fakat kardeşi 18 yaşından kücük olduğu için böyle bir vekalet olabilir mi?

Bunun dışında dikkat etmemiz gereken özellikli noktalar nelerdir? Teşekkür ederim
 
Üst