17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
SPK mevzuatı soruları tam bir ters köşeydi.Hediye soru 3 veya 4 tü ,
bu zamana kadar çıkmış sorular yoktu.
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Forfaiting, ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilen bir finansman tekniğidir.
Uzun vadeli ve kredili ihracat-ithalat işlemlerine yönelik bir finans enstrümanı olarak bilinen "forfaiting" dünyada genellikle yatırım malları için kullanılır.

Bir sorunun cevabı buydu .
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Borçluya ait icra takibi borçlu yurtdışında ise durmaz olacaktı,diğer hallerde durur.
 
Üyelik
21 Kas 2011
Mesajlar
41
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Arkadaşlar,
Standart ve Denetim de doğruluğundan emin olduğunuz soruları ve cevapları paylaşabilir misini?
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Mevzuat;Bir soruda hangi yatırım ortaklığı türü yoktur diyordu,Endeks yoktur olacaktı cevap.
Çünkü Endeks yatırım fonudur yatırım ortaklığı değildir..
 
Üyelik
21 Kas 2011
Mesajlar
41
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Standart: Soru:Yatırım A. G. Maddi D.V :120 Şerefiye Pozitif: 80
Soru:Finansal Tablolar/ Zamanında Sunum
Soru:Hareketli Ağırlıklı ortalama
Soru:Ara Dnm 6 hafta
 
Üyelik
21 Kas 2011
Mesajlar
41
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Standart: Soru:Yatırım Fonu: Sunulmaması gereken Mevduat Komisyonu A Şıkkı
 
Üyelik
21 Kas 2011
Mesajlar
41
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Standart: Borçlanma Maliyeti İlk I-II-III dedim.
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA ?L??K?N ESASLAR TEBL?Ğ?NDE DEĞ???KL?K YAPILMASINA DA?R TEBL?Ğ (SER?: VI, NO: 31) MADDE 1 ? 5/8/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: VI, No: 30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye sekizinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "
(1) Ortaklıklar, yeterli sayıda personel istihdam etmek kaydıyla kendi portföylerini yönetebilecekleri gibi, portföy yönetim hizmetini imzalanan bir sözleşme ve Kurulun portföy yöneticiliğine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kurumlardan da sağlayabilirler.
(2) Portföy yönetim hizmetinin imzalanan bir sözleşme ile dışarıdan sağlanmadığı durumda, ortaklıklar nezdinde Kurulun lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam edilmesi, portföy yönetimi karar alma sürecine ilişkin yazılı bir prosedür oluşturulması ve kararlara dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin ortaklıkların merkezinde en az 5 yıl süreyle saklanması gerekmektedir. Bu durumda Kuruldan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir kurumdan imzalanan bir sözleşme ve Kurulun yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı hizmeti sağlanabilir.
(4) Ortaklıkların bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen ve ortaklık dışından sağlanan hizmetler ve personel için ödedikleri yıllık komisyon ve ücretlerin toplamı, ortaklığın ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerinin %2'sini geçemez.
Mevzuat bir sorunun cevabı buydu.Şıklarda birde yılsonu portföy değerinini %2 si diyordu,yanlış cevap.
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Mevzuat:Asgari sermaye yeterliliği tabanına ulaşmada özsermayeden çıkarılcak kalemler:
-MDV
-MODV
-Finansal Duran varlıklar
-Teminatsız alacaklar
-Borsa ve diğer piyasalarda işlem görmeyen Sermaye Piyasası araçları

Alacak vardı ama teminatsız yazıyormuydu hatırlamıyorum,eğer yazıyorsa onun da indirilmesi gerekirdi.
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
367
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

personelden teminatsiz alacaklar yazıyordu şıkta
 
Üyelik
21 Kas 2011
Mesajlar
41
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Arkadaşlar Denetim de de soruları paylaşabilir miyiz?
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
367
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

mervuzat; - kurumsal yönetim kurmak zorunda olanlar
- iç kontorolün temelini oluşturur a-kontrol ortamı b- kontrol faaliyeti cavebı ne olcak?
- iç kontrol için tavsiyede bulunulur
- yönetimin bağımsızlığı ile soru vardı cevabını ben bunu yaptım 6 yıl yönetimden görev yapmış....
- oligapol monipol

B kitapçığına verdiğim cevaplar mevzuat
1 b
2d
3d
4c
5b
6b
7d
8c
9a
10c
11d
12a
13d
14c
15d
16a
17c
18b
19d
20c
21c
22a
23c
24a
25b
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
367
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

mevzuat - ? ben gümrük vergisi artışı yaptım mali risk stılan malın , parasının alınamaması, a-paranın ödenememesi b- gümrük vr artışı c- döviz ... oluşan
- birleşme ile ilgili soru varsı sola tabloların olduğu cevabı yaptım
- tasarruf sigorta fonu ile ilgili soru vardı
- a.şirketlerde hangisi yanlıştır , hisseler nama yazılı ise a- ciro ile devir edilir , d-hisseler nama yazılı olması halinde ödenmeden hamiline hisse sn olamaz ben bu şıkkı yaptım.
-
 
1

11111

Ziyaretçi
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

MEVZUAT soruları önceki dönemlerle paralellikten uzaktı çok. sorular çok farklıydı.
A GRUBU CEVAPLARIM:

1.C ... şıklarda repo olan soru
2.D
3.A
4.A
5.B
6.B
7.A
8.D
9.A
10.B
11.B cevap verirken a seçeneğimi olmalı diye tereddüt ettim
12.D
13.B
14.C
15.A
16.A
17.B
18.C
19.B
20.A
21.D
22.C
23.C
24.D
25.A

İLK soru para piyasası... cevap repo olacaktı

bir diğer sorunun cevabı forfaiting

icra iflas ile ilgili soru cevabı borçlunun y.dışında olması... seçeneği

reel piyasa - finans piyasası etkileşimi ile ilgili soru : reel kesim kötü olursa finansal kesimde etkilenir olacaktı

bir soruda kaldıraçlı işlemler seçeneği vardı cevap buydu bence.

kurumsal yönetim ilkeleri bağımsız yönetim kurulu üyesinin teklif aşamasında bağımsızlığı ile ilgili bilgilendirmesi ..

iç kontrol ile ilgili soruyu... kontrol ortamı, diye cevapladım

banka kuruluş şartları ile ilgili soruyu a.ş. sermaye limiti olan seçeneği işaretledim

homojen... farklılaştırılmış.. seçeneklerde oligopol olan cevap doğruydu bence


şimdilik bu kadar teşekkürler
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

serhat durmus ' Alıntı:
mervuzat; - kurumsal yönetim kurmak zorunda olanlar
- iç kontorolün temelini oluşturur a-kontrol ortamı b- kontrol faaliyeti cavebı ne olcak?
- iç kontrol için tavsiyede bulunulur
- yönetimin bağımsızlığı ile soru vardı cevabını ben bunu yaptım 6 yıl yönetimden görev yapmış....
- oligapol monipol

B kitapçığına verdiğim cevaplar mevzuat
1 b
2d
3d
4c
5b
6b
7d
8c
9a
10c
11d
12a
13d
14c
15d
16a
17c
18b
19d
20c
21c
22a
23c
24a
25b
6 yıl değilde 7 yıl o
oligapol doğru
kontrol ortamı yaptım.
İMKB 100 endeksindekiler Kurumsal yönetim zorunlu
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

Kurumsal yönetim ilkesi olupta diğer şirketlere tavsiye edilen kriter:
YK üyesinin Bağımsızlıüğı ile ilgili bilgi vermesi olmamalı bence pek mantıklı gelmiyor
Tüm şirketlere tavsiye edebileceği kriter huzur hakkı ve maaşın bağımsızlığı bozmaması kadar verilmesi veya bağımsız üye sayısının 2 den az olmaması ve toplamın 1/3 ünü oluşturması iki seçenekten biri olmalı diye düşünüyorum
 
Üyelik
27 Ara 2005
Mesajlar
15
Konum
istanbul
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

altyapı yatırım ortaklığı var sanırım. bir de kurumsal yönetim ilkelerine uyma zorunluluğu imkb 30 (bankalar hariç) diye okudum.
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 17 Aralık 2011 SPK Bağımsız Denetim Sınavı

aero ' Alıntı:
altyapı yatırım ortaklığı var sanırım. bir de kurumsal yönetim ilkelerine uyma zorunluluğu imkb 30 (bankalar hariç) diye okudum.
PAYLARI İMKB?DE İŞLEM GÖREN VE ULUSAL 100 ENDEKSİNE DÂHİL OLAN
ŞİRKETLERİN KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRME
Payları İMKB?de işlem gören ve Ulusal 100 Endeksine dâhil olan şirketlerin kurumsal
yönetim uygulamalarının ve şirketleri hakkında pay sahiplerini etkin bir şekilde bilgilendirip
bilgilendirmediklerinin tespiti amacıyla, Kurulumuzca tamamıyla kamuya açıklanan ve
yatırımcıların kolaylıkla ulaşabilecekleri kaynaklarda (internet sitesi, özel durum açıklamaları,
mali tablolar, faaliyet raporu) yer alan bilgiler kullanılarak bir çalışma yapılmıştır.
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=461&fn=461.pdf
 
Üst