resim

2. Gelen Maaş Haczi

Üyelik
8 Ara 2014
Mesajlar
5
Konum
Ankara
Çalışan elemanın gelen 2. maaş haczine nasıl cevap verilmeli ? Dilekçe örneği var mıdır?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,223
Konum
Manisa
İlk haciz ile ilgili evrak fotokopisi ve yazacağınız yazı ile durumu 2. haczi yapan yeri bilgilendirmelisiniz.
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Sayın eaybay

Aşağıdaki örneğe uygun bir yazı ile 2. Haczi uygulayan İcra Müdürlüğünü 7 gün içinde bilgilendirilmelisiniz

T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNEKONU : Maaş Haczi

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

TC ....…………. İra Müdürlüğü tarafından /....../201…. tarihinden itibaren adı geçen borçlunun almakta olduğu maaşına borç bitinceye kadar ¼ nün haczine karar verilmiştir.. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. ...../..../201…


… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyadı

(İmza)


EKLER:
1 Adet Yazı
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bir tuhaflık var.
2. Haciz ihbarnesi geldiği zaman zaten haciz kesinleşmiştir. Buna cevap yazılmasına gerek yoktur. Her ay icra müdürlüğünün belirttiği tutarı ilgili icra müdürlüğünün hesabınz dosya numarası belirterek yatırmak gerekir.
Ayrıca yukarda yazılan yazı da doğru değil"

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

TC ....…………. İra Müdürlüğü tarafından /....../201…. tarihinden itibaren adı geçen borçlunun almakta olduğu maaşına borç bitinceye kadar ¼ nün haczine karar verilmiştir.. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. ...../..../201…

İşlem yapacak olan artık İcra dairesi değil. Şirket olarak borçlunun maaşının 1/4 keserek icra dosyasına yatıracaksınız.
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Dilekçede, 2 Haczi koyan İcra Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve Bu bağlamda Şirketleri ile ilgili yapılan işlemde yapılması gerekenlerin düzeltilmesi istenilmiştir....
 
Üyelik
28 Kas 2014
Mesajlar
27
Konum
İstanbul
2. icra dairesine dilekçe yazarak maaş haczi için 2. sırada olduklarını bildirmelisiniz. Sonradan yine gelirse aynı şekilde 3. sırada 4. sıradasınız diye. Böylelikle biten haciz sonrası diğerine geçip ilgili icraya yatıracaksınız. Bizde 1 personelin 5 tane maaş haciz yazısı vardı, 4 yıldır kesiliyor :)
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,504
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Maaşın 1/4'ünden fazlası haczedilemez. Bu nedenle arkadaşımızın yazdığı gibi sıraya girilir. 2 ve sonrası talepler için her bir talebe yapılan ilk kesinti ile ilili bilgi verilir ve tercihan şu metin de eklenir; ".....talep edilen kesinti ile ilgili olarak ............tarih ve ........sayılı icra kesintisi tamamlandığında dairenizle ilgili borç kesintisi dosya devam ediyorsa yatırılmaya devam edilecektir."

İlk dosya borcu bittiğinde ikinci dosyadaki durum için derkenar alınır ve borç kapatılmamışsa kesinti yatırılmaya başlanır.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,805
Konum
izmir
Sayın Arkadaşlar,

Maaşın 1/4'ünden fazlası haczedilemez. Bu nedenle arkadaşımızın yazdığı gibi sıraya girilir. 2 ve sonrası talepler için her bir talebe yapılan ilk kesinti ile ilili bilgi verilir ve tercihan şu metin de eklenir; ".....talep edilen kesinti ile ilgili olarak ............tarih ve ........sayılı icra kesintisi tamamlandığında dairenizle ilgili borç kesintisi dosya devam ediyorsa yatırılmaya devam edilecektir."

İlk dosya borcu bittiğinde ikinci dosyadaki durum için derkenar alınır ve borç kapatılmamışsa kesinti yatırılmaya başlanır.
Sn.Kevork, maaş seviyesine göre ,üst sınırda icra müdürünün takdir yetkisi vardır. Ayrıca borcun sebebine göre , geriye nefes alabilecek kadar miktar kalmasa bile yüksek oranlı hacizler yapılabilir.( Nafaka borcu gibi)
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,504
Konum
İstanbul
Sayın keremcem,

Sn.Kevork, maaş seviyesine göre ,üst sınırda icra müdürünün takdir yetkisi vardır. Ayrıca borcun sebebine göre , geriye nefes alabilecek kadar miktar kalmasa bile yüksek oranlı hacizler yapılabilir.( Nafaka borcu gibi)
İİK 83. madde'den bahsediyoruz. Maddeyi yanlış yorumlamışsınız. Önce İcra Müdürünün takdir yetkisi yoktur, hesaplama zorunluluğu vardır. ( Ayrıca müdür değil Hakim'dir) 1/4 haciz oranı azami kesinti üst sınırıdır. (Aslında hesaplama şekli biraz karmaşıktır. Tüm ücret gelirleri incelenerek bakılır ve geçim için gerekli miktarlar ayrıldıktan sonra 1/4'den az olamaz der. Bu ise bu niteliği itibariyle sizin söylediğiniz gibi yanlış anlaşılmaya yol açar.) Ancak borçlunun rızası varsa tamamı dahi haczedilebilir.

Konu ile ilgili çok sayıda makale var incelemenizi tavsiye ederim.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,805
Konum
izmir
Sayın keremcem,İİK 83. madde'den bahsediyoruz. Maddeyi yanlış yorumlamışsınız. Önce İcra Müdürünün takdir yetkisi yoktur, hesaplama zorunluluğu vardır. ( Ayrıca müdür değil Hakim'dir) 1/4 haciz oranı azami kesinti üst sınırıdır. (Aslında hesaplama şekli biraz karmaşıktır. Tüm ücret gelirleri incelenerek bakılır ve geçim için gerekli miktarlar ayrıldıktan sonra 1/4'den az olamaz der. Bu ise bu niteliği itibariyle sizin söylediğiniz gibi yanlış anlaşılmaya yol açar.) Ancak borçlunun rızası varsa tamamı dahi haczedilebilir.

Konu ile ilgili çok sayıda makale var incelemenizi tavsiye ederim.
Yorumunuz doğru ama dayanağınız yanlış !

Sn. ksimkesyan;
eğer İİk 83. maddeden bahsediyorsanız, o maddeyi bir kez daha incelemenizi öneririm;
İİk 83. Maddeye göre maaş haczinde alt sınırdır 1/4, gene aynı maddeye göre takdir yetkisi icra müdürüne bırakılmıştır.
'' Kısmen haczi caiz olan şeyler

Madde 83.- (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müste*nit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandık*ları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
(Değişik: 12/4/1968 – 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.''

Bilerek herhangi bir kanun maddesine yer vermedim, sizin doğrudan İİK 83. maddeye bağlayacağınızdan emin olduğum için,
YANLIŞSINIZ; bahsettiğiniz sınırlama İİK tarafından getirilmemiştir, aksine İİK nın 83. maddesine karşı , İş kanunu 35 maddesi ile getirilmiştir sınırlama.
'' Madde35 - İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veyabaşkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğuaile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecekmiktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.''

İİK da icra müdürünün takdirine bırakılan kısım da , iş kanununda hakimin kararına bırakılmıştır.


Her 2 kanun maddesini ( gerek yok diyerek yapmayacağınızı da biliyorum ama ) tekrar incelemenizi nacizane öneririm.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,504
Konum
İstanbul
Sayın keremcem,

Hakkımda çok önyargılı davranmışsınız. Ancak gene madde hakkında yanlış yorumda bulunmuşsunuz. Kırmızıyla işaretlediğiniz bölümlerdeki takdir hakkı yorumunuz yanlış. İcra müdürünün takdiri "haciz oranı ile değil asgari geçim miktarı" ile ilgilidir. Yani ücretten önce geçim oranı düşülecek ve kalan miktar üzerinden 1/4 haciz yapılacaktır. İş yasasının ücret kavramı ise farklıdır. Yüksek yargının hem İİK 83 hemde İY 35 için ( ücret ve ücret sayılan haller ) farklı yorum ve uygulama şekilleri vardır, bunlara girmeyeceğim.

Bir kez daha her iki madde arasındaki farkları gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,805
Konum
izmir
Siz yorum yapıyorsunuz, ben doğrudan kanun maddesinin söylediğini söylüyorum.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,504
Konum
İstanbul
Sayım merkür2,

100 br için 20 birim geçim için dendi kalan 80 br 1/4 haciz edildi. Peki haciz edilen 20 br arta kalan 60 br ne oluyor?
Başka birşey kastedmediyseniz eğer 60 birim zaten işçinin ücreti.

Sayın keremcem,

Şu cümle için yoruma gerek varmı; "....borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir". Basit açık ve net bir Türkçe cümle, yapmayın.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,805
Konum
izmir
Ben değil, siz yapmayın ,
ücreti 8.000 TL olan birinin ücretinden haciz yoluyla en fazla 2.000TL kesilebilir, kalan 6.000TL na dokunulamaz mı???
 
Üst