a tipi acentelerin vergi mükellefiyetleri

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Merhabalar,
A Tipi Sigorta Acentelerinin Muhasebe işlemleri ile ilgili sorularım olacak,İlgililerin cevaplarını bekliyorum.
1-Sigorta Acenteliğinin vergi mükellefiyeti nezaman başlamaktadır?Ticaret tescil ilanı ile mi yoksa Acentelik sözleşmesinin imzalanmış olması mı mükellefiyeti doğurmaktadır?
2-KDV mükellefiyeti olmayacak,ancak gelir yada(Kişi-Tüzel)kurumlar mükellefiyeti ve BSMV mükellefiyeti,Geçici vergi mükellefiyeti,Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirelecek.Doğrumudur?Eksik yada yanlışmıdır?Yorumlarsanız sevinirim.
3-Zorunlu tutması gereken defterler nelerdir?Registro olduğunu biliyorum ancak işletme defteri,Serbest meslek kazanç defteri,Bilanço usulüne göre tutulması gereken defterler mi?
4-Acente,kurumsal mükellefler ile toplu komisyon sözleşmesi yaparsa karşı tarafa vereceği komisyona karşı komisyon,prim faturası isteyebilir mi?İsteyebilir ve alırsa bunu kazancın gösterilmesinde gider olarak işleyebilir mi?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Başdemir,

1-Sigorta acentelerinin işe başlaması Tüccarlarla aynıdır.(VUK.Md.154 de işe başlamanın belirtileri sayılmıştır.)Acentelik sözleşmesi tarihi itibariyle işe başlanmış olunmayabilir.

2-Saydığınız mükellefiyetler doğru ve tamdır.

3-Zorunlu tutması gereken defterler (vergi açısından) İşletme veya Bilanço esasına göre defterlerdir.İşletme ile başlayabilir.Acentelik S.Meslek değildir o nedenle S.Meslek defteri tutamazlar.

4-Toplu sözleşme komisyonu nasıl oluyor tam anlayamadım ama eğer yapılan işe ilgili bir komisyon ödemesi varsa "Fatura" istemek ve almak zorundadır.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
Özellikle sigorta acentesinde, işletme esasına göre muhasebe yapmak, işi kolaylaştırmaz, zora sokar. Ne borcunuzu, ne de alacağınızı bilirsiniz. Bunların izlenmesi için bir dolu yan defter tutmak durumunda kalırsınız. Astarı yüzünden pahalıya çıkar.

poliçe kayıt sistemi. A acente de poliçeler bazında kayıt esası standardı vardır. bunu işletmede yapamazsınız. Bilonço tutmanız gerekir.
Diğer taraftan VUK- 176-181 maddeleri gereği ve 7397 sayılı sigorta murakebe kanunu hükümlerine göre rejistrolar vs. zorunludur. defter esası zorunluluğu yoktur. Ticaret kanunu açısından ise ticaret şirketi değilse işletme tutabilir. Bütün bunlardan çıkan ise sizin işletme defterini hadleri geçmediğiniz sürece tutma hakkınız var Ama tavsiye etmem.
Sigorta şirketleri, ticaret sicile kayıtlı olmasını isterler. Sigorta şirketi ile, acenta arasında yapılan sözleşme, TTS Gazetesinde yayınlanmasını da isterler.
sigorta şirketlerinin, yıl sonlarında, acentalarına, topladıkları prim üzerinden verdikleri primleri takip etme özel önem vermelisiniz.
Acantaların, tüm gelirleri, Şirket tarafından verilen, komisyon gider belgesi ile, resmileştirilir, bu anlamda kira, işçi vb. giderlerini tam olarak gösterilemesine özel önem vermelisiniz.
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Sevgili arkadaşım,

1- Ticaret siciline tescil ve ilanla işe başlamış olacaksınız.

2- A Tipi Acentelik sözleşmesi imzalanıncaya kadar KDV, Stopaj, geçici vergi, Gelir/Kurumlar Vergileri mükellefiyeti devam edecek,

Ancak A Tipi Acentelik sözleşmesinin imzalanmasından sonra, BSMV mükellefiyetine geçilebilecek, KDV Mükellefiyeti silinecektir.

3- Tutulması zorunlu olan defterlerle ilgili, ayrıcalıklı bir durum yoktur.

Ancak, VUK'nun 204. Maddesinin, "(5228 sayılı Kanunun 59/1-a maddesiyle değiştirilen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Banka (vergi kanunları uygulamasında özel belirleme yapılmadığı sürece, özel finans kurumları banka olarak addolunur), banker ve sigorta şirketleri(*) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin mevzuuna giren işlemleri müfredatlı veya bordrolar üzerinden toplu olarak kendi muhasebe defterlerinde veyahut isterlerse ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi defterinde, diğer işlemlerinden ayırmak suretiyle gösterilir.

(2365 sayılı Kanunun 31. maddesiyle eklenen fıkra) Bankalar ile mevduat faizi ödeyen bankerler yukarıda belirtilen defter kayıtlarında bu hususlara ilişkin bilgileri müfredatlı olarak göstermeye mecburdurlar." hükmü gereği, BSMV ile ilgili işlemlerini bordrolar üzerinden toplu olarak kayıtlara intikal ettirebilme imkanı bulunmakta olup, size çok faydası olacağı kanaatindeyim.

4- Komisyon faturası isteyebilir, bunu da genel hükümler çerçevesinde gider olarak kaydedebilir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Merhaba,
Sayın Ekici,Sayın Sinangil,Sayın Gümüş,
Artık önümü daha iyi görebiliyorum.Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
 
Üst