Anonim Şirketlerde Birleşme

Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
116
Merhabalar; İki adet anonim şirketi devir yoluyla birleştirmek istiyorum. Bu konuyla ilgili araştırma yaptım. Ancak birleşme yapılırken gereken bilirkişi raporu, birleşme sözleşmesi, birleşme kararı, birleşme sonrası ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili dökümanlar hakkında bilgi toplayamadım. Anonim şirket birleşmesi yapan arkadaşlardan sözünü ettiğim evrakların birer örneklerini istiyorum mümkünse, yardımcı olurlarsa çok sevinirim. İyi çalışmalar....
 
Üyelik
9 Tem 2005
Mesajlar
147
sayın idbilek: A.Ş.lerde birleşme(devralma)

1- Birleşecek şirketlerin yönetim kurullarınca birleşme sözleşmesinin hazırlanması, yönetim kurulunca hazırlanan birleşme sözleşmesinin onaylanması ve birleşme kararının alınması hakkında karar almak üzere şirket genel kurullarının toplantıya davet olunması,

2- Her şirketin genel kurullarınca ayrı ayrı birleşme sözleşmesinin onaylanması ve birleşme kararının alınması,

3- Birleşme kararlarının tescil ve ilanı,

4- İnfisah eden şirketlerin borçlarının ne suretle ödeneceğine dair beyanname ile birleşen şirketlerin her birinin müşterek esasa göre hazırlanmış bilançolarının T.Tic.Sic.Gazetesinde birlikte ilan olunması,

5- İnfisah eden(devralan) şirketlerin öz varlıklarının ilgili mahkeme tarafından atanacak bilirkişilerce tesbit ettirilmesi,

6- Devralan şirketin yönetim kurulunca birleşme suretiyle sermaye artırımı yapılmasına dair karar alınması,

7- Devralan şirketin bu suretle sermaye artırımı yapabilmesi için düzenlenmiş sermaye maddesinin eski ve yeni şeklini içeren 6 adet tadil tasarısının ve diğer belgelerin hazırlanması,

8- Bakanlık(İl san.Tic.Müd) sermaye artırımı ve madde tadili için izin alınması,

9- Devir alan şirketin sermaye artırım için genel kurul daveti ve karar alınması,

10- Tescil ve ilan

selamlar
 
Üst