Araç Kiralama

Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
14
Gerçek usulde vergi mükellefi olan bir kişi yapmış olduğu okul servis işinde yine gerçek usulde vergi mükellefi olan başka bir kişinin aracını kiralayarak işini idame ettiriyor.Yapılacak araç kiralama sözleşmesinin vergi dairesine bildirilmesi gereklimidir.Kiralayan şahsın aylık olarak kiracıya düzenleyeceği fatura tutarı ne kadar olmalıdır?(Aracın Kasko Değeri:64.000-tl)
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,056
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: araç kiralama

Merhaba ;

VD ne bildirimde bulunmaya gerek yok ama okul servisi olduğuna göre okul ya da okul aile birliğine bilgi vermenizi ,hatta kiralayan ve kiracı olarak aranızda bir sözleşme tanzim etmenizi öneririm.

Kira tutarının kasko değeri ile ne ilgisi var anlayamadım ?

Aranızdaki anlaşma gereği meblağ ne ise o miktar fatura edilmelidir.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
14
Ynt: araç kiralama

sayın muhasebe V.U.K'nun 70.maddesine istinaden aracın kasko değerinin % 10 tutarında kira fatura kesilmesi gerekir diye düşünüyorum.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,056
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Araç Kiralama

Merhaba ;

VUK 70.madde
Madde 0070: Yüz ölçümü fazla veya noksan tesbit edilen arazi

Genel tahrir veya mevzii tadilatta arazinin yüz ölçümü noksan veya fazla tahrir edilmiş olduğu sonradan meydana çıkarsa noksan yazıldığı anlaşılan miktar kayıtlı yüz ölçümüne ilave, fazla yazıldığı anlaşılan miktar kayıtlı yüz ölçümünden tenzil edilir ve arazinin kayıtlı kıymetinden beher metre kareye isabet eden kıymet esas tutularak noksan veya fazlaya ait kıymetler tesbit ve kayıtlı kıymete ilave veya mezkür kıymetten tenzil olunur.

Bu ilave ve tenziller dolayısiyle noksan veya fazla alındığı anlaşılan vergiler mükelleften tahsil veya kendisine iade edilir.
Kusura bakmayın ama inanın ilgi kuramadım. Ya da gözden kaçırdığım bir yer var.
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Araç Kiralama

muhasebe ' Alıntı:
Merhaba ;

VUK 70.madde
Madde 0070: Yüz ölçümü fazla veya noksan tesbit edilen arazi

Genel tahrir veya mevzii tadilatta arazinin yüz ölçümü noksan veya fazla tahrir edilmiş olduğu sonradan meydana çıkarsa noksan yazıldığı anlaşılan miktar kayıtlı yüz ölçümüne ilave, fazla yazıldığı anlaşılan miktar kayıtlı yüz ölçümünden tenzil edilir ve arazinin kayıtlı kıymetinden beher metre kareye isabet eden kıymet esas tutularak noksan veya fazlaya ait kıymetler tesbit ve kayıtlı kıymete ilave veya mezkür kıymetten tenzil olunur.

Bu ilave ve tenziller dolayısiyle noksan veya fazla alındığı anlaşılan vergiler mükelleften tahsil veya kendisine iade edilir.
Kusura bakmayın ama inanın ilgi kuramadım. Ya da gözden kaçırdığım bir yer var.

193 Sayılı GVK Md.73'e atıf yapılırsa konu açığa çıkacak :)

Madde 0073: Emsal kira bedeli esası

(1. Fıkranın: 3239 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle değişen ve 1.1.1986 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin %5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedeli bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerin %10'udur.

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz:


Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması;

(3239 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle değişen ve 01.01.1986 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru veya kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.);

Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi;

(3239 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle değişen ve 01.01.1986 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,056
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Araç Kiralama

Merhaba ;

Şimdi oldu.Her zaman söylediğim gibi göndermeden önce ÖNİZLEME yapmak ve hatta bir dayanakdan bahsediyorsak kontrol etmek gerekir.

Teşekkürler sayın CER.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
14
Ynt: Araç Kiralama

sayın muhasebe kanun ve madde numarasını yanlış belirttiğim için özür dilerim.Kiralayan ve kiracı arasında bir sözleşme tahsis edip vergi dairesine durumu bildirdiğimiz takdirde aracını kiralayan kişinin (g.v.k.70/8.maddesine istinaden)elde ettiği kazanç gayrimenkul sermaye iradı olacağından dolayı g.m.s. mükellefiyeti gerektirecektir diye düşünüyorum.Bu sorunu sözleşmede araç tamir bakım,akaryakıt vs.giderlerin yine kiralayan kişi adına olduğu ibaresi konulursa bir çözüm olabilirmi.Diğer türlü düşündüğümüzde kiralayan kişi kiracıya fatura kesecek fakat buna mukabil bir gider işleyemeyecektir.
 
Üst