zirve

Arsa sahibine ait daire maliyeti ?

Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
266
Konum
İZMİR
İyi Günler;

Kat karşılığı inşaat yapmaktayız.Arsa sahibine faturası kesilerek 15 daire verilecek.

Arsa sahibi bu daireleri satmak istemektedir.Satışta arsa sahibinin daire maliyeti ;

1-Arsayı aldığı tutarın sahip olduğu daire sayısına bölünmesinde bulunacak tutarmıdır?

2-Yoksa Müteahhidin arsa sahibine kestiği faturadaki tutarmıdır?

Saygılaımla..
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Arsa sahibine ait daire maliyeti ?

Müteahhidin arsa sahibine kestiği faturadaki tutaRINDAN olmalı
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
266
Konum
İZMİR
Ynt: Arsa sahibine ait daire maliyeti ?

Teşekkür ederim

Aslında önemli bir durum söz konusu.

Diyelim ki arsa sahibi arsasını 100.000.-TL aldı , ve kat karşılığı vererek 4 daire sahibi oldu.
Müteahhit arsa sahibine 4x60.000.TL=240.000.-TL fatura kesti.

Arsa sahibide dairelerin tamamını 400.000.TL sına sattı

1-Arsa maliyetine göre 100.000/4=25.000.TL/Daire olur
satış 100.000.TL-25.000TL =75.000.TL/daire kazanç doğar

2-Müteahhit faturasına göre ise;
satış 100.000.TL-60.000TL=40.000.TL/Daire kazanç doğar.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Arsa sahibine ait daire maliyeti ?

sen arsayı değil daireyi satıyorsun
ve dairenin sana maliyeti ne ise onun üstünden olmalı
normalde maliyet m2*brim maliyet ile bulunur
ama size maliyeti zaten fatura ile belirlenmiş
ama bunları yapmak istemiyorsan

birde soru cevap var inceleyin
bana sorarsanız m2*birim maliyet ile mütehaitin kestiği bedellere bakın hangisi düşükse ona göre hesaplayın ki vergi düşük çıkmasın

Daire satışında maliyet alma
Saygılarımı sunarım
Hocam bir kişi özel bina yapıyor 2007 yılında ve binadan bir daireyi 2009 da satacak
şahıs vergi mükellefi değil bu şahsın satışında ki gelirinin vergisi için satış ile maliyet bedeli esas alınacak
şimdi bu dairenin maliyet bedeli olarak
emlak vergisi değeri mi?
tapudaki değeri mi?
yoksa hangi değeri alınıp ta satış bedelinden düşülecek
İyi çalışmalar Kolay Gelsin

Caferli sordu. [ 10/23/2009 5:34:08 AM]


KARŞILIKLAR

ÖZEL İNŞAAT SATIŞI
Sayın Caferli
Özel inşaat kişilerin oturmak veya satmak amacıyla kendi nam ve hesaplarına bina inşa etmelerini ifade etmektedir.
Kendi nam ve hesabına inşaat işi yapanları, inşaat taahhüt işi yapan işletmelerden ayıran en önemli özellik, yapıları başkası adına (taahhüt) değil, kendi nam ve hesaplarına yapmalarıdır.
Bu şekilde yapılan binaların satılması sonucu elde edilen kazanç ticari kazanç esasına göre, satış aşamasında vergilendirilir.
Söz konusu yapılan binanın vergiye konu olabilmesi için binanın satışının yapılması gerekir. Gayrimenkul inşaatı ticari bir organizasyon içinde yapılmış ise, satma potansiyeli varsa, inşaat faaliyetinin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığını belirleyen objektif ölçü olarak, muamelede çokluk varsa ticari faaliyet sayılır.
Kendi nam hesabına inşaat yapanların vergilendirilmesi, GVK 42. maddede belirtilen inşaat ve taahhüt işlerinin yıllar itibariyle stopaj kesintisi yapılması ve inşaatın tamamının vergilendirilmesinin geçici kabul tutanağının düzenlenmesine müteakip vergilendirilmesinden farklı olarak, yapılan inşaatın satışından sonra ticari kazanca dahil edilerek vergilendirilmesi gerekir.
Bu itibarla, gayrimenkul alım satımı ticari bir organizasyon içinde yapıldığında alım satımın ticari faaliyetin bir unsuru sayılması, ancak ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde ise faaliyetin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığını belirleyen objektif ölçü olarak, muamelede çokluk olup olmadığına bakılması gerekmektedir.
Bu çerçevede, kendi arsası üzerine yapacağı konut inşaatı dolayısıyla şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarının aşılması ve kazanç sağlama potansiyeline sahip olunması halinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerinin uygulanarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarının aşılmaması ve kazanç sağlama potansiyeline sahip olunmaması halinde ise yapılan özel inşaat dolayısıyla vergi mükellefiyeti aranılmaz.
Yapılan inşaat iki yıl sonra satıldığından değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir. Değer artış kazancı bulunurken endeksleme yapılacaktır. Endekslenmiş maliyet ile satış değeri arasındaki fark değer artış kazancıdır. 2009 yılında 7600 TL. sı istisna kapsamındadır. Maliyet bedeli bulunurken inşaatın yapıldığı yıldaki Bayındırlık ve İskan Bakanlığının inşaatın cinsine göre m2 maliyetler esas alınacaktır.Selam ve sevgiler
AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 10/23/2009 3:05:55
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
Ynt: Arsa sahibine ait daire maliyeti ?

metintacer ' Alıntı:
İyi Günler;

Kat karşılığı inşaat yapmaktayız.Arsa sahibine faturası kesilerek 15 daire verilecek.

Arsa sahibi bu daireleri satmak istemektedir.Satışta arsa sahibinin daire maliyeti ;

1-Arsayı aldığı tutarın sahip olduğu daire sayısına bölünmesinde bulunacak tutarmıdır?

2-Yoksa Müteahhidin arsa sahibine kestiği faturadaki tutarmıdır?

Saygılaımla..

sn tacer,

Arsa karşılığı alınan dairelerin satışında, satılan dairelerin maliyet bedelinin tespiti bir tartışma konusudur.

Bir görüşe göre arsa servetin şekil değiştirmesi sureti ile müteahhide verilmiş ve buna karşılık arsaya eşdeğerde belirli sayıda daire alınmıştır. Alınan daireler ile arsanın değeri eşittir. Öyle ise arsanın maliyet bedeli alınan dairelerin maliyetine eşittir.

Diğer bir görüş, müteahhidin arsa payı hariç maliyet bedeline göre m2 maliyetinin bulunacağı yönündedir.

Maliyenin görüşü, maliyet bedelinin takdir esasına göre belirleneceğinden söz etmektedir. Ancak Danıştay kararlarında maliyet bedeli bulunulamadığı zaman, taktir esasının geçerli olacağı belirtilmektedir.

Diğer bir görüş, TEFE? ye göre yükseltilen arsa maliyet bedelinin dairelerin maliyet bedeli olduğunun kabul edilmesidir.

Genel kabul gören müteahhit tarafından arsa sahibine kesilen faturaların, teslim edilen dairelerin maliyeti olarak düşünülecek ve arsa sahibi tarafından satılan dairelerin satış bedeli ile, müteahhitin arsa sahibine kestiği faturada gösterilen bedel arasındaki fark matrah olacaktır.

bu arada sorunuz içerisinde yer almıyor ve biliyorsunuzdur mutlaka ama yine de hatırlatmak istedim.

dikkat edilmesi gereken bir konu da arsa sahibinin değer artış kazancı matrahı tespit edilirken 4 yıllık(2007 den sonra 5 yıllık) sürenin hesaplanmasıdır.

Kazancın değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi gerektiği durumda Mükerrer 80.maddeye göre 4 yıllık sürenin (2007 den itibaren 5 yıl) tespiti konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır.

1.görüşe göre iktisap şekli ne olursa olsun arsanın müteahhide verilerek karşılığında daire alımında 4 yıllık süre, dairelerin alındığı tarihte başlar. Vergi idaresi bugüne kadar vermiş olduğu muktezalarda arsa karşılığı elde edilen bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak inşaatın tamamlanarak bağımsız bölümlerin arsa sahibine teslim edilme tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş bulunmaktadır. Nitekim inceleme elemanlarının konuya yaklaşımı da bu yöndedir.
Yani arsanın alım tarihi yerine dairelerin teslim tarihi sürenin başlangıcı olacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl içerisinde yapılan satışlar değer artış kazancı olarak beyan edilecektir.

2.görüşe göre iktisap şekli ne olursa olsun arsanın müteahhide verilerek karşılığında daire alımında sürenin, arsanın alım tarihinde başlamasıdır. Vergi yargısının konuya yaklaşımı vergi idaresinin tam aksine gerçekleşmektedir. Öteden beri verilen kararlarda kat karşılığı verilen arsalar nedeniyle elde edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap tarihi olarak arsanın iktisap tarihinin esas alınması gerektiği yönündedir.
Bu durumda arsanın alım tarihiden itibaren 5 yıllık süre hesaplanacak ve bu süre içerisinde arsa sahibi tarafından satış gerçekleşirse değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.
genel kabul gören, dört yıllık sürenin tespitinde arsanın alımı ile dairelerin satımı arasında geçen süre dikkate alınmalı, arsanın verilerek karşılığında daire alınması servetin şekil değiştirmesi olarak düşünülmeli ve yeni bir alım olarak düşünülmemelidir. Danıştay vergi dava daireleri genel kurulu 25.6.2004 gün ve E:2004/51-K:2004/80 sayılı kararı da bu yöndedir.

saygılarımla
 
Üst