Askerlik borçlanmasının gelirvergisi kesintimden düşülmesi

Üyelik
20 Ağu 2005
Mesajlar
83
İyi günler iyi çalışmalar...

Bundan 5 yıl önce askerlik borçlanması yaptım ve Bugünden itibaren çalıştığım firmamın personel servisine ibraz etmem durumunda, Gelirvergisi avantaşım olabilirmi... yoksa kaçırdım mı?...
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,500
Konum
İstanbul
Ynt: Askerlik borçlanmasının gelirvergisi kesintimden düşülmesi

Selamlar
Askerlik borçlanmasının gelir vergisi avantajı ile bir ilgisini kuramadım.
Bilen biri varsa bende öğrenmek isterim.
Saygılar
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,063
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Askerlik borçlanmasının gelirvergisi kesintimden düşülmesi

Merhaba ;

Forumda da daha önce görüşülen ,aranıldığında da var olan ama içerisindeki linklerin bazılarına ulaşılamadığı için konuya ilişkin bir özelgeyi paylaşmak istiyorum.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 63-1400 24/08/2011
Konu : Askerlik borçlanması ödemelerinin ücretin safi tutarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde; askerlik süresince ödenmeyen prim ve aidat ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereği borçlanılarak daha sonraki bir tarihte ödenmesi durumunda, yapılan ödemelerin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, ödemenin toptan yapılması halinde yıl sonunda tamamı indirilemeyen borçlanma tutarının ertesi yılın başında tekrar indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile iş yeri değişikliği durumunda borçlanma tutarının kalan kısmının yeni iş yerindeki gelir vergisi matrahından düşülüp düşülemeyeceği hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıdaki gibidir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesinde ücretin tarifi yapılmış olup, 63'üncü maddesinde de "Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.
...
2- (4697 sayılı Kanunun 4.maddesiyle 07/10/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişen bent) Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20.maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler,
..." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 111 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde konuyla ilgili olarak;
"1- Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarına Ödenen Borçlanma Aidat ve Primleri:
Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz Emekli Sandıkları ve Sosyal Sigorta Kurumlarına, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve bunlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63'üncü maddesindeki şartlarla, ücretin gerçek safi tutarının hesabında, gider olarak indirilmektedir.
Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarından, kanunla kurulmuş olanların üyelerine çeşitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat veya primleri borçlanma suretiyle ödeme ve dolayısıyla emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır. Bunun için, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur.
Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/2'nci maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun lafzına ve ruhuna uygun görülmektedir.
Açıklanan nedenlerle;
A- Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nisbetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınması;
B- Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşıncaya kadar bu miktarın ücretlerin vergiye tabi tutarından indirilmesi;
C- Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi gerekmektedir." açıklamaları bulunmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Sosyal Sigortalar Kurumuna askerlik hizmeti süresince ödenmeyen aidat ve primlerin borçlanmak suretiyle daha sonraki bir zamanda toptan ödenmesi durumunda, ödeme belgesini işvereninize ibraz ettiğiniz aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmadan ödenen tutarın tamamının safi ücretinizin tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olmakla birlikte iş yeri değişikliği durumunda; borçlanma tutarının gider olarak indirilmeyen kısmının yeni iş yerindeki safi ücretinizin tespitinde dikkate alınabilmesi için eski işvereninizden alacağınız ödenen primlere ait belgenin onaylı bir sureti ile indirim konusu yapılmayan tutarı gösterir yazının yeni işvereninize vermeniz gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

UZMAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Ocak 2010
Mesajlar
242
Konum
TEKİRDAĞ
Ynt: Askerlik borçlanmasının gelirvergisi kesintimden düşülmesi

samko71 ' Alıntı:
İyi günler iyi çalışmalar...

Bundan 5 yıl önce askerlik borçlanması yaptım ve Bugünden itibaren çalıştığım firmamın personel servisine ibraz etmem durumunda, Gelirvergisi avantaşım olabilirmi... yoksa kaçırdım mı?...

Merhaba,

Sayın Abdullah Makineci bir önceki cevabında özelgeyi paylaşmamış olsa idi, kesinlikle böyle bir indirimin mümkün olamayacağını söylerdim. Ancak özelgenin atıfta bulunduğu tebliği ve kanun maddesine inceleyince haliyle değişik ve aynı zamanda çok faydalı bu bilgiyi edinmiş olduk. Bu yüzden sayın forumdaşıma teşekkür etmek istiyorum.

Soru sahibinin cevabıda özelgede olmasına rağmen yinede altını çizmek istediğim bir husus var. Eğer 5 yıl öncesindede aynı işyerinde çalışıyorsanız sorun yok. Özelgeyi yazdırıp muhasebe birimine vermeniz yeterlidir. Aksi halde 5 yıl boyunca çalıştığınız bütün işyerlerinden ödemiş olduğunuz tutarın Gv matrahından indirim konusu yapılmadığına ilişkin bir yazı almanız gerektiği açıktır.

Saygılarımla,
 
Üst