Avansların Değerlemesi

Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
557
Konum
ANTALYA
1- aldığımız yabancı para cinsinden avansları değerlemeye tabi tutmalımıyız.
2- aldığımız avansa ait faturanın sonradan kesilmesi durumunda oluşabilecek lehte durumda ayrıyeten kur farkı faturası kesmelimiyiz..
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: avansların değerlemesi

sayın batlı;
1)Bu konuda iki görüş var.Birinci görüşe göre :avanslar gelecekte yapılacak mal ve hizmet teslimleri karşılığında peşin alınan ya da verilen değerleri ifade eder.dolayısıyla mukayyet değerle değerlenirler.Mesela verilen sipraiş avanslarında 159 hesap altında tutulduğu için stok kalemi gibi işlem görür.Alacak veya borç değildir.Sözleşme feshedilmeden para alacağı borcu ortaya çıkmadığından değerlenmez.
ikinci görüştekilere göre:bilanço günündeki kurla değerlemeye tabi tutulabilecektir.Bu durum işletmelerin faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde muhasebeleştirmesiyle ilgilidir.
2)bunu tam anlayamamakla birlikte avansın değerlemesi ile ilgili bir durum sanırım.Kestiğiniz fatura zaten 340 da biriken avansa göre olacağından ayrıca kur farkı faturası kesmenin gerekmediği kanaatindeyim.
kolay gelsin
 

hadisat

Katkı Sunan Üye
Üyelik
8 Nis 2008
Mesajlar
259
Konum
istanbul
Ynt: avansların değerlemesi

sayın batlı yabancı para ile 340 hesaba avans alındı ise burda bu hesabın karşılığı olan rakam 100 veya 102 hesap olması hesabı ile yani işletmenin kaynaklarının arasına girmesi ve işletmede bu parayı bir rehin veya teminat gibi almadığına göre ve istediği gibi değerlendirebileceğine göre 340 hesaptaki bu rakam artık işletme için bir borçtur ve karşılığı mal veya hizmet satarak ödenecektir ve bu borç VUK.280.ci maddedeki anlatılan borçlar kapsamına girer ve değerlemeye tabi tutulmalıdır,2.ci sorunuz çok hassas bir konudur burda net bir cevap için satılacak mal veya hizmetin değeri noktasına göre olaya yaklaşılmalıdır ve bu kapsamda kur farkı müspet veya menfi oluşursa fatura kesildiği günkü kura göre olmalıdır ve bu kapsamda değerlendirilmelidir,kolay gelsin.
 
Üyelik
8 Mar 2010
Mesajlar
62
Ynt: avansların değerlemesi

Günaydın
Cevap 1- Aldığınız avansları değerlemeye tabi tutmalısınız
Cevap 2 Kur farklarına fatura düzenlememiz gerekir diye düşünüyorum.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Avansların Değerlemesi

Selam;
"2- aldığımız avansa ait faturanın sonradan kesilmesi durumunda oluşabilecek lehte durumda ayrıyeten kur farkı faturası kesmelimiyiz.. "
Normal şartlarda dövizli faturaları kestikten sonra kısmen veya tamamen tahsilat ve ödemeler fatura kesim tarihinden sonra olduğunda ortaya çıkacak lehte veya aleyhte kur farkları faturalandırılır.
Burda sayın batlı aldığı avansa istinaden faturanın sonradan kesilmesinden bahsediyor.Burda ne gibi kur farkı olabilir ki?
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Avansların Değerlemesi

Sayın Tamer Başkan;
konusu ile alakalı makaleler ve yayınlarla ilgili link verebiliyormuyuz.Konu çok çeşitlilik arz etmekte kanunlarımızda net olarak açıklanmamıştır.
Veya ben özel mesaj şeklinde atayım linkleri size.duruma göre arkadaşların bilgisine sunarsınız
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Avansların Değerlemesi

2.soru cevabı
fatura kesilmez fatura kesilebilmesi için önce fatura kesilmeli ve kdv doğmalı ve daha sonra kur farkı oluşmalıdır
burdaki kur farkı fatura kesilemez sadece ilgili hesaplara atılır
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Avansların Değerlemesi

Yabancı para cinsinden Avansların değerlemesi konusunda mevzuatımızda iki farklı görüş bulunmaktadır.


"VUK?un 280. maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı,bu madde hükmünün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacak ve borçlar hakkında da cari olacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan madde, ticari kazancın tespitinde tahakkuk esasının cari olması nedeniyle sonraki dönemlerde gerçekleşecek gelir veya giderlerin tespit ve kayıtlara intikalini temin için getirilmiş bir düzenlemedir.

Olayda ileride teslim edilecek emtianın karşılığı olarak peşin alınmış bir döviz dolayısıyla tahakkuk esasına bağlı olarak, gelir veya gider unsuru teşekkül etmemiştir. İhracat 1993 yılında gerçekleşmemiş bulunduğundan yabancı paranın 1993 yılında ihracat bedeli olarak işletmeye dahil bir para gibi değerlendirilmesi mümkün değildir. Nitekim yükümlü şirkette avans olarak aldığı parayı kanuni defterlerine gelir olarak kaydetmemiş ?Alınan Avanslar? hesabına kaydetmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, taraflar arasında yapılan mukavelenin yürürlükte bulunması, ihracattan vazgeçilmemiş olması nedeniyle alınan avansların borç niteliği kazandığı söylenemeyeceğinden borç olarak değerlemeye tabi tutulması mümkün değildir.

Bu durumda, davacı şirketin ihracat karşılığı aldığı dövizlerin yabancı para cinsinden borç olarak kabul edilip yıl sonunda değerlemeye tabi tutularak doğan kur farklarının gider yazılmasından dolayı tespit edilen matrah farkında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.?

Yukarıdaki Danıştay Kararı?ndan da anlaşılacağı üzere, yargının avans değerlemesi neticesinde bulunan kur farklarının gider yazılıp yazılamayacağı konusundaki görüşü Maliye Bakanlığı?nın olaya ilişkin görüşüyle paralellik arz etmektedir (Ancak farklı görüşte Danıştay Kararı?nın olduğu da bilinmelidir.). Buna göre, VUK?un 280. maddesi ile getirilen hüküm, ticari kazancın tespitinde cari olan tahakkuk esasının bir neticesi olarak sonraki dönemlerde gerçekleşecek gelir ve giderlerin tespit ve kayıtlara intikalini temin için getirilmiş bir düzenleme olup, teslim edilecek emtia karşılığı peşin alınan avanslarda mal teslimine kadar kesin bir gelir veya gider teşekkül etmemektedir. Bu nedenle de ihracatın gerçekleşme tarihine kadar avans nedeniyle gerçekleşmiş bir borç veya alacak doğmamaktadır. Bu münasebetle de mal teslimine veya herhangi bir sebeple ihracattan vazgeçilmesine kadar VUK?un 280. madde hükmünün avanslar h
Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: 9, No:1 Sayılı Genel Tebliği?nin 26. maddesinde de avans niteliğindeki alacakların reeskonta tabi tutulamayacağı ve mukayyet değeri ile kaydedileceği belirtilmektedirakkında uygulanması mümkün olmamaktadır.

Netice olarak bizce, yabancı para cinsinden alınan/verilen avanslar, gerçek anlamda bir borç veya alacak olmadığı için, dönem sonunda değerlemeye konu edilmemesi yukarıda anlatılanlar çerçevesinde en gerçekçi çözüm yolu olmaktadır. Kaldı ki, Maliye Bakanlığı?nın konuya ilişkin iç genelge açıklamaları sorunu tek başına çözmemekle birlikte, inceleme elemanlarınca done olarak alınabilmektedir. Bu nedenle bakanlığın konuyu net açıklayan ve gereksiz ihtilaflara da mahal vermeyecek bir tebliğ ile soruna çözüm getireceğini umuyoruz"
 
Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
553
Konum
İSTANBUL
Ynt: Avansların Değerlemesi

Bu olaya biraz düz mantıkla bakarsak firma elindeki TL'yi 1.2 TL kurdan dolara çeviriyor 10.000.000 usd bankaya yatırıyor.Zamanı geldiğinde ithalatla ilgili ödemesini yapmak üzere. Dönem sonunda Kur 1.50 Tl oluyor haliyle banka hesabına değerleme yapıyor ve 3.000.000 Tl Kur farkı karı çıkıyor.

Ancak bu firma bu parayı bankada tutmak yerine yurtdışına gönderseydi herhangi bir değerleme yapmayacak ve herhangi bir vergi ödemeyecekti.

Bu biraz mantıksız değilmi.Ortada reel olarak TL bazında bir kar var.

Öyleyse vergiden kaçınmanın yüz birinci yoluda bu olmalı.
 
Üst