Bağış ve yardım

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,361
Konum
İSTANBUL
690 nolu hesap 28.000 TL olsun. bu tutarın içerisinde yıl içerisinde muhasebeye kaydedilen % 5 ile sınırlı 2.000 TL tutarında bağış ve yardım bulunsun. bağış ve yardımı hesaplara dahil etmeseydik ticari bilanço karımız 30.000 TL olacaktı. şimdi biz bağış ve yardımın hesabını yaparken.

28.000 *0,05 üzerinden mi hesaplamalıyız.
yoksa 28.000+2.000 =30.000 TL*0,05 üzerinden mi yapmalıyız.30.000 üzerinden yapamıyorum çünkü yıl içerisinde gider olarak kaydettiğim için doğal olarak 770 nolu hesaba kaydettiğim tutarı yansıtma hesapları aracılığı ile 690 nolu hesaba attım.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Bağış ve yardım

SONUÇ

Gelir İdaresi, yukarıdaki bölümlerde açıkladığımız üzere 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile indirilebilecek bağış ve yardım tutarının üst sınırının [Ticari bilanço kârı ? (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)]?nın %5?i olduğunu ifade etmiştir.

Kurumlar vergisi mükellefleri dönem sonunda ?690- Dönem Kârı/Zararı? hesabının bakiyesini ?Ticari Bilanço Kârı veya Zararı? olarak beyannameye aktarmaktadırlar. Bu bakiyeye bize göre, yukarıda Kanun?un gerekçesinden yola çıkarak açıkladığımız üzere vergi kanunlarına göre kabul edilmeyen giderlerini ekleyerek, indirime esas alınacak bağış ve yardım tutarını bulmalıdırlar.

Ayrıca gelir vergisi mükellefleri kanunen kabul edilmeyen giderlerin dahil olduğu kâr üzerinden indirilebilecek bağış ve yardım tutarını hesaplarken kurumlar vergisi mükellefleri ticari bilanço kârından kanunen kabul edilmeyen giderleri çıkararak %5?lik indirilebilecek bağış ve yardım tutarını bulmaktadırlar. Gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri için %5?lik tutarın hesaplanmasında başka farklılıklar bulunsa da kanunen kabul edilmeyen giderler açısından bu farklılık giderilmelidir. Gelir İdaresi, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile benimsediği yöntemden vazgeçerek 67 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği?nde yer alan usule geri dönmelidir.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Bağış ve yardım

5520 SAYILI KANUN?UN GEREKÇESİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin gerekçesinde, ?Bağış ve yardımın matrahtan indirimi o yıla ait kurum kazancının yüzde beşi ile sınırlandırılmıştır. İndirime esas kazanç tutarının tespitinde, zarar mahsubu dahil giderler ve iştirak kazançları düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.? ifadesi yer almaktadır. Bu ifade 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği?nde de aynen yer almaktadır.

Bir vergi kanununun gerekçesinde geçen ?gider? kavramı, aksi belirtilmedikçe vergi kanunlarına göre gider kabul edilen ödemeleri ifade ediyor olacaktır. Vergi kanunlarına göre kabul edilmeyen giderler bu kavram içinde yer almayacaktır. Dolayısıyla indirime esas kazanç tutarını tespit ederken vergi kanunlarına göre gider kabul edilen ödemeleri gelirden düşmeliyiz. Yani indirime esas kazanç tutarı [(Gelirler - Vergi Kanunlarına Göre Kabul Edilen Giderler) ? (Geçmiş Yıl Zararları + İştirak Kazançları İstisnası)] olmalıdır.

Yukarıda yer verdiğimiz rakamsal örneği biraz geliştirerek, kurumun gelirleri toplamının 1.500.000 TL ve giderleri toplamının 500.000 TL olduğunu ve giderlerinin de 200.000-TL?lik kısmının kanunen kabul edilmeyen gider olduğunu varsayalım. Kurumlar vergisi mükellefleri, gelirlerden giderlerin tamamını düşerek ticari bilanço kârını hesapladıktan sonra, 1 Seri No.lu Tebliğ?de parantez içinde yer alan ifadeye göre, geçmiş yıl zararlarını ve iştirak kazançları istisnasını düşerek %5?lik indirilebilecek bağış ve yardım tutarını elde edeceklerdir. Yani öncelikle gelirlerden kanunen kabul edilmeyen giderler de dahil tüm giderler çıkarılarak ticari bilanço kârı bulunacaktır.

Ticari Bilanço Kârı
=
1.500.000? 500.000


=
1.000.000 TL


Ticari bilanço kârından geçmiş yıl zararları ve iştirak kazançları çıkarılarak indirime esas alınacak tutar bulunacaktır.

İndirime Esas Tutar= Ticari Bilanço Kârı ? (Geçmiş Yıl Zararları+İştirak Kazançları İstisnası)

İndirime Esas Tutar
=
1.000.000 ?(300.000+100.000)


=
600.000 TL


İndirilecek bağış ve yardım tutarı ise;

600.000 x 0,05 = 30.000 TL olacaktır.

Ancak bize göre, gerekçede yer alan ?giderler? kavramı yukarıda belirttiğimiz nedenle kanunen kabul edilmeyen giderleri içermemektedir. İndirime esas tutar bulunurken gelirlerden sadece vergi kanunlarına göre gider kabul edilen ödemeler düşülmeli ve bulunan bu tutardan geçmiş yıl zararları ve iştirak kazançları istisnası çıkarılmalıdır. Yani;

İndirime Esas Tutar= [(Gelirler - Vergi Kanunlarına Göre Kabul Edilen Giderler) ? (Geçmiş Yıl Zararları + İştirak Kazançları İstisnası)]

olmalıdır.

Anlaşılacağı üzere (Gelirler - Vergi Kanunlarına Göre Kabul Edilen Giderler) = (Ticari Bilanço Kârı + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler)dir. Dolayısıyla bize göre, indirime esas tutar 67 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği yürürlükte iken nasıl hesaplanıyorsa yine öyle hesaplanmalıdır. Yani;

İndirime Esas Tutar = [(Ticari Bilanço Kârı + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) ? (Geçmiş Yıl Zararları + İştirak Kazançları İstisnası)]

Yukarıdaki rakamsal örneğe göre:

İndirime Esas Tutar
=
[(1.000.000 + 200.000) ? (300.000 + 100.000)]


=
800.000 TL

Buna göre indirilecek bağış ve yardım tutarı ise;

800.000 x 0,05 = 40.000- TL olmalıdır.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,361
Konum
İSTANBUL
Ynt: Bağış ve yardım

sayın apaçi mevzuatı biliyorum takıldığım husus beyannamede ekler kısmında gelir tablosunu doldurduğumuzda 28.000 TL olarak yazacağız. kazanç ve ilaveler bölümündeki ticari bilanço karına 30.000 tl mi yazacağız yoksa 28.000 TL mi yazacağız.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Bağış ve yardım

ticari bilanço karına neden 30000 tl yazacaksınız ki 2000 tl kkeg olarak eklenecek
 
Üst