Bağkur Piriminin İndirim Konusu Yapılması

Üyelik
22 Kas 2005
Mesajlar
23
merhaba arkadaşlar;
Bağkur pirimleri ticari kazançta ve serbest meslek kazancında indirim konusu yapılabiliyor.benim sormak istediğim bu pirimleri indirim konusu yaparken işletme defterine veya yevmiye defterine gider olarak işliyormuyoz yoksa sadece gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu mu yapıyoruz.
paylaşimlarınız için şimdiden çok teşekkürler.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
137
Konum
ANKARA
Sayın diver,
110 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde,bağkur indirimi ile ilgili şöyle der;
1. Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89/1 maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydiyle, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısiyle verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi ;
2. Adî komandit şirketlerinin komanditer ortakları ile limited şirket ortakları hakkında da yukardaki esaslar dairesinde işlem yapılması;
3. Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanununun 68/8 inci maddesi hükmüne dayanarak hasılâtlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartiyle, anılan kanun gereğince ödedikleri Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de yukarıda belirtilen nedenler karşısında, bu kimselerin de, Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmeleri uygun bulunmuştur.
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
145
Aslında, Bağ-Kur Kanunu' nun 49. maddesinde " .. bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içerisinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterilir."

Buna göre gider yazılabilmektedir. Buna karşın 110 No' lu Gelir V. Gen. Tebliği gider yazılabileceğini kabul ettiği halde, beyannameden indirilmesi gerektiğini söylüyor.

O zaman ilkönce gider kaydedip, beyannamede KKEG olarak ekleyip daha sonra indirim olarak tekrar beyannameden indirmemiz gerekir.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
127
merhaba tam konu ile ilgili bir sorum olacak..mükelefim 2005 yılında normal bağkur primlerini ödedi ve önceden kalan bağkur borcunuda 2005 de ödedi şimdi ödenen tüm bağkurları gelir vergisi beyannamesinden indirebilecekmiyim.teşekkürler
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
137
Konum
ANKARA
Sayın sultan,
2005 yılında ödenen bağkur primlerinin,tamamını Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapabilirsiniz.
 
Üst