Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?

Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirket personelinin ürün tanıtımı, pazarlaması ve benzeri ticari faaliyetler kapsamında otel, pansiyon, lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerde aldığı hizmet ve mal bedeline ilave olarak servis hizmetinden memnun kaldığı için kendi rızaları ile örf ve adet gereği hizmet bedelinin %10'unu aşmayan tutarda bahşiş adı altında ödemeler yaptığı ve söz konusu ödemeler için tevsik edici bir belge alınamadığı belirtilerek; ödenen bahşişlerin, gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması halinde, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesi için indirilecek giderlerin neler olduğu sayılmış olup, (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında tadadi şekilde belirlenen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderler olup ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için giderle kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.

Ticari faaliyet kapsamında verilen bahşişler ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi esnasında yapılan bir harcama ve gider unsuru gibi görünmekle beraber geliri doğuran olayla açık ve güçlü bir illiyet bağı mevcut değildir. Ayrıca verilen bahşiş miktarının ne kadarlık kısmının işin genişlik ve niteliğine uygun olarak yapıldığının iktisadi, ticari ve teknik icaplara uygun bir şekilde tespiti de mümkün değildir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; şirket personelinin ürün tanıtımı, pazarlaması ve benzeri ticari faaliyetler kapsamında otel, pansiyon, lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerde aldığı hizmet ve mal bedeline ilave olarak kendi rızaları ile örf ve adetlere göre ödediği bahşişler, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış bir genel gider olarak kabul edilemeyeceğinden söz konusu harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
23 Ocak 2012
Mesajlar
210
Konum
Antalya
Ynt: Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?

Merhaba,

Aşağıda alıntıladığım madde ile çelişkili olmuş sanki.

Bu maddede belirtilen harcamalara örnek olarak ilk akla gelen, bahşiş adı altında yapılan ödemelerdir. Daha sonra şehiriçi dolmuş ücretleri ve normal posta gönderileri bu madde hükmünde değerlendirilebilir.

Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar
Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 228
Kapsam


Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:
1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmıyan müteferrik giderler;

2. Vesikanın teminine imkan olmıyan giderler;

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?

tuna07 ' Alıntı:
Merhaba,

Aşağıda alıntıladığım madde ile çelişkili olmuş sanki.

Bu maddede belirtilen harcamalara örnek olarak ilk akla gelen, bahşiş adı altında yapılan ödemelerdir. Daha sonra şehiriçi dolmuş ücretleri ve normal posta gönderileri bu madde hükmünde değerlendirilebilir.

Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar
Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 228
Kapsam


Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:
1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmıyan müteferrik giderler;

2. Vesikanın teminine imkan olmıyan giderler;

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.
Herşeyi vergi dairesine sorarsanız onlar da kendi lehlerine yorum yaparlar tabi. :)

Sn Tuna07tamamen haklısınız.
Burda tek ölçü ticari kazancın elde edilmesine yönelik ve makul sınırlar içersinde olmasıdır.
 
Üyelik
23 Ocak 2012
Mesajlar
210
Konum
Antalya
Ynt: Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?

Sayın nguroy,

Yorumunuz için teşekkür ederim.

Üniversitedeyken hocam bu madde için şunu şöylemişti:

Rüşvetin belgesi mi olur? Ne belgesi, kanunu bile olur. İşte size kanun ! ;D
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?

Ancak; Olayı da abartmamak lazım. Burda sözü edilenler, ufak tefek dolmuş parası, vb gibi şeyler. İşte biraz da bahşiş.
Rüşvet olduğu zaman tutarlar büyür, hem dikkat çeker hem de yazılması riskli olur.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?

Benim gözlemdiğim kadarı ile valeler en az 5-10-20 tl araba başına alıyor, ne vergisi var ne de kaydı, gider yazmakta sakıncalı ama garsona verilen bahşisi yazma, valeyi yazma ,taksicide de fatura yoksa onu da yazma nereye kadar :)
 
Üyelik
23 Ocak 2012
Mesajlar
210
Konum
Antalya
Ynt: Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?

Şükrü Kızılot'un valelerden bahsettiği bir yazısı vardı. Ciddi bir kazanç elde ediyorlar ve tamamen kayıtdışı, temalı.

Aslında valelere verilen ücret bahşiş sınıfında sayılsa da, tevsiki zaruri olmayan gider kavramında yer alması tartışılır. Zira, normal bir otopark için fiş karşılığı 4 ya da 5 TL. ödenen bir şehirde, açıktan verilen 20-30 TL.lik otopark ücreti bence gider olarak kabul edilemez.

Restaurantta verilen bahşiş de kabaca, yemek tutarının %10'u gibi bir rakama karşılık gelir. 200,00 TL. tutan bir yemek için verilen 50 TL. bahşiş gider açısından eleştirilecektir.

4-5 TL.lik otopark için ödenen 20 TL. de kuvvetle muhtemel eleştirilecektir. Kaldı ki otopark hizmeti için belge ile tevsik edememe gibi bir durum teorik olarak mümkün değildir.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?

Tuna07 son derece doğru bir analiz yapmışsınız. VUK md.228 açık aslında,dolayısıyla özelge son derece yanlış. Örf ve adete uygun bahşişlerin gider yazılması gerekir, örneğin 100.-TL'lik yemek faturası için 10.-TL gibi.
 

Benzer konular

Üst