zirve

Basit Usul Mükellefin Şube Açması Durumu Hakkında

Üyelik
1 Ocak 2006
Mesajlar
208
Değerli arkadaşlar; Basit usul bir mükellef şube açamaz. Şube açarsa sigortalı birisi olacağından gerçek usul olması gerekiyor. 6111 Torba tasarısı ile ilgi bununla ilgi bir değişiklik var mı ? Yanı, Basit usul şube açamaması hususunda bir değişiklik var mı ?
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,493
Konum
İstanbul
Ynt: Basit Usul Mükellefin Şube Açması Durumu Hakkında

malesef yok...

basit usül ile ilgili sadece ;

Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı
MADDE 6- (1) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye
esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 2006 takvim yılı için
% 30, 2007 takvim yılı için % 25, 2008 takvim yılı için % 20, 2009 takvim yılı için % 15 oranlarından az olmamak
üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi
incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.
(2) Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir
vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya
da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve
gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah
ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2006
takvim yılı için 6.370 liradan, 2007 takvim yılı için 6.880 liradan, 2008 takvim yılı için 7.480 liradan, 2009 takvim
yılı için 8.150 liradan, bilânço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için 2006 takvim yılı
için 9.550 liradan, 2007 takvim yılı için 10.320 liradan, 2008 takvim yılı için 11.220 liradan, 2009 takvim yılı için
12.230 liradan az olamaz. Sadece basit usulde vergilendirilenler için vergilendirmeye esas alınacak asgari
matrah, bilânço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10?undan,
geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için 1/5?inden, geliri bunlar dışında kalan diğer gelir
vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az
olamaz.
Bu fıkranın uygulamasında ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul sermaye iratları için belirlenen istisna
tutarları dikkate alınmaz.

bu ibare mevcut...
 
Üyelik
14 Nis 2011
Mesajlar
161
Konum
izmir
Ynt: Basit Usul Mükellefin Şube Açması Durumu Hakkında

basit usul tabiki de şube açabilir çalışan diğer ücretli olur
 
Üst