BİLANÇO USULÜNE GEÇİŞ

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Değerli Forumdaşlar,
İşletme Hesabı usulüne göre defter tutmaya başlayan bir mükellefin işe başladığı ilk yılı itibariyle Bilanço usulüne göre defter tutma şartlarının oluşmuş olması 2.senesinde defter tutma şeklini değiştirmesine neden olurmu?
Bildiğim kadarıyla mükellefler için üç hesap dönemi müsade olduğudur.
Buna rağmen vergi dairesi usulsüzlük cezası kesmiş.Bu ceza karşısında yapmam gereken nedir.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,057
Konum
Bozüyük - BİLECİK
fbasdemir' Alıntı:
Değerli Forumdaşlar,
İşletme Hesabı usulüne göre defter tutmaya başlayan bir mükellefin işe başladığı ilk yılı itibariyle Bilanço usulüne göre defter tutma şartlarının oluşmuş olması 2.senesinde defter tutma şeklini değiştirmesine neden olurmu?
Bildiğim kadarıyla mükellefler için üç hesap dönemi müsade olduğudur.
Buna rağmen vergi dairesi usulsüzlük cezası kesmiş.Bu ceza karşısında yapmam gereken nedir.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba ;


V.U.K nunun 180.maddesini bir kez daha gözden geçirmenizi öneririm.

Kolay gelsin.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Peki ben 2005 hesap dönemi için işletme defteri tastik ettirdim.bu saatten sonra yapmam gereken nedir.Yıl başından buyana işlediklerimi bilançoya göre tekrar işleyip defterleri ona göre mi tastik ettirmem gerekiyor.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Bir ilave daha...
işletme 01.11.2003 tarihinde işe başlamıştır. Madde 180 - b) (II)'nciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II'nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I'inci sınıfa geçerler.

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse.

Buna göre 1 ve 2. maddeyi ayıran "veya "kelimesi beni nekadar kurtarır.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
birinci sınıf tüccarlar bilanco esasına göre defter tutarmak zorundadırlar.işletme esasına göre defter tutması halinde defter tutmamış sayılırlar kazancın reesen takdiri gereklidir.
vuk 30/3 mad. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse,

ayrıca : vuk 352/I-2. bendi uyarınca tutulması mecburi defterlerden herhangi birinin tutulmaması; 352/I-8. bendi uyarınca tasdike tabi defterlerden herhangi birinin tasdik ettirilmemesi (Tasdik süresinin dolmasını takiben bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler tasdik ettirilmemiş sayılır.) 1. derece usulsüzlük cezasını gerektirmektedir.

ayrıca Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, kanunda belirtilen 1.dereceden usulsüzlük cezaları iki kat olarak kesilir

veya kelimesi siz kurtarmayacaktır.
ayrıca ssk açısından eğer işci çalıştıryorsanız ssiy 25/a-b-f mad. incelemeniz gereklidir.ssk kanun 140 mad.göre asgari ücretin 12 katına kadar para cezası tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz.

ssk 140/ d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurum’ca yapılan yazılı ihtara rağmen on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere;
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin on iki katı tutarında,
Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler aylık asgari ücretin altı katı tutarında,
3. Defter tutmakla yükümlü değil iseler aylık asgari ücretin üç katı tutarında,
Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında, İdari para cezası verilir


celal elibüyük
smmm-ist
 
Üst