zirve

Borcu Olan 4/b Ssk'lılarının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 60/g?den Tescili?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
T.C.
SOSYAL GÜVENL?K KURUMU BA?KANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Ba?kanlığı​
Adres:Mithatpa?a Cad. No:7 Sıhhıye / ANKARA Ayrıntılı Bilgi: Başar HALICI, Dai.Bşk.V.
Telefon:0 312 434 11 44 / 458 76 01 Faks:0 312 433 10 47 e-posta:bhalıcı@sgk.gov.tr Elektronik ağ:www.sgk.gov.tr
Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS.TSC.
Konu : Borcu Olan 4/b Sigortalılarının Bakmakla Yükümlü Olduğu Ki?ilerin 60/g?den Tescil
??lemleri.
??????.. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
????????.. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; 60 günden fazla prim ve prime ili?kin prim borcu bulunan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortalıların 18 ya? altı çocukları...... Devamı
 
Üst