Çocuğunuzun ve Kendinizin Sigorta Durumunu SGK?ya Sorun

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
27.12.2008 Ali Tezel ali.tezel@aksam.com.tr

1 Sigortamı iptal etmişler. www.ntvmsnbc.com ?daki çocukların sigorta sicil kayıtlarının silinmesi ile ilgili yazınızı okuyup sigorta sicil kaydımı kontrol ettim ve silindiğini fark ettim. Açıkçası böyle bir şey olacağı veya olduğunu bilmiyordum. Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi ne yapmayalım? Sanırım yeniden sigorta kaydı yaptırmak bana bir şey kazandırmayacak. Önerilerinizi bekliyorum. M.Sami Sivri

2 Çocuğumun sigortasını iptal etmişler. Ali Bey, NTV?nin web sayfasındaki açıklamalarınızı okudum. Benim çocuğumun da SSK?sı iptal edilmiştir. Bu konuda ne yapmam gerektiği konusunda daha önceden size mesaj göndermiştim fakat sizden bir cevap alamamıştım. Eğer ilgilenir bir mesaj gönderirseniz olayı size detaylı bir şekilde anlatma fırsatım olabilir. Gani Bulucu

İşte yukarıdaki gibi gerek kendi sigortası gerekse çocuğunun sigortasının SGK tarafından iptal edildiğini haberimizden sonra öğrenen epey sayıda kişi bulunuyor. Şimdi bu kişilerin yapması gerekenler de var.

2008 yılı başında ?Çocuklarınızı ve kendinizi sigorta yaptırın? diye çağrıda bulunmuştum, yeni Sosyal Güvenlik Kanunu yürürlüğe girmeden önceki kanunun avantajlarından yararlanmak için 1 milyon 400 bin kişi sigortalı olmuştu. Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların çocuklarının da erken emeklilik avantajlarından yararlanmak için çocuklarını sigortalı yaptırdığı da ortaya çıkarmıştık. Şimdi ise SGK Sigorta İşleri Genel Müdürü İbrahim Ulaş?ın yaklaşık 20 bin çocuğun sigortasının iptal edildiğini ve iptalin devam edeceğini açıkladı. Ben de ?Sosyal Güvenlik Kanunu?nun gereklerini yerine getirememin ve görevlerini yapamamanın acısını 20 bin çocuğun sigortasını iptal ederek mi çıkarıyorlar? Çocukları 65 yaşında emekliliğe ve 65 yaşına geldiklerinde de 213 YTL almaya mahkum ettikleri yetmiyormuş gibi, şimdi de daha geç emekli olmaları için uğraşacağız diyorlar? diyerek tepki göstermiştim. Şimdi ise yapacaklarınızı tek tek sıralayalım.--------------------------------------------------------------------------------a-Bilgi Edinme Kanunu?nu kullanın

ÖNCELİKLE Bilgi Edinme Kanunu gereğince SGK?dan sigortanızın iptalinin gerçek olup olmadığını ve iptalin gerekçesinin ne olduğu ve gerekçeye esas rapor varsa tarafınıza gönderilmesini talep ediniz?

Bilgi Edinme Kanunu gereğince

sorularınızı http://bilgiedinme.ssk.gov.tr/bilgiedinmebasvuru/GercekKisiEkleForm.do linkini tıklayınca karşınıza çıkacak formun gerekli yerlerini doldurup elektronik ortamda sorularınızı ve talep ettiğiniz bilgileri isteyebilirsiniz. İsteminize en fazla 15 gün içinde cevap vermek zorundalar. Vermezlerse Başbakanlık Bilgi Edinme Kurulu?na şikayet edebilirsiniz. Öte yandan bilgisayar kullanmıyorum diyenler varsa www.sgk.gov.tr web sayfasının sol tarafındaki Bilgi Edinme kısmına tıklayarak boş formu yazıcıdan çıkartabileceğiniz gibi SGK Müdürlükleri?nden Bilgi Edinme Başvuru formu talep edebilirsiniz.--------------------------------------------------------------------------------b-Gelen cevap sonrasında yapacaklarınız

ANAYASAMIZA göre Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, Anayasa Mahkemesi?nin 12 Kasım 1991 tarih ve K.1991/43 sayılı Kararında hukuk devleti ilkesini, ?yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en kapsamlı biçimde hukuksal güvencenin sağlanması, tüm devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması? olarak tanımlamıştır. Bu nedenle de gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun hiçbir yerinde işverenler tarafından sigortalı olarak bildirilenlerin, iptali ile ilgili bir düzenleme olmadığı gibi iptal ile ilgili tek bir cümle de yoktur. Yani SGK hiç kimsenin ama hiç kimsenin sigortasını idari işlem ile iptal edemez.

Buna rağmen Kanun?da olmayan bir yetkiyi kullanan ve suç işleyen SGK?nın Başkanı ve Sigorta İşleri Genel Müdürü için cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.--------------------------------------------------------------------------------c-SGK?nın iptal edeceği sigortalıları mahkemeye vermeli

YASADA olmayan bir yetkiyi hiçbir kamu görevlisi de kullanamaz ama buna rağmen birtakım sigortalıların sosyal güvenliğini yok etmek isteyen ve buna ilişkin tespitleri olacak olan SGK tıpkı rücu olaylarında olduğu gibi ilgililer hakkında tek tek dava açabilir. Şayet, bunu yapmamış da yetkisi olmadığı halde bazı kişilerin sigortasını iptal etmişlerse, altında kimin imzası varsa suç işlemiş ve Anayasal bir hak olan sosyal güvenlik hakkından vatandaşları mahrum bırakmış demektir. Yasalarımıza göre SGK herhangi bir birim veya yetkilisinin Türkiye?deki bir tek vatandaşın dahi sigortasını iptal etme yetkisi yok. Eğer sigortalı olamayacağı konusunda ilgilinin düşünceleri varsa tespitleriyle beraber her bir sigortalı için iş mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmaları gerekir. Kendilerinden ?iptal ettik? diyemezler. Bu suçtur. Anayasa?da söylendiği gibi hukuk devleti isek, kişiler ve kurumlar ancak kanunun verdiği yetkileri kullanabilirler.--------------------------------------------------------------------------------d-Sizler de iş mahkemesinde dava açabilirsiniz

30.04.2008 günü öncesinde sigortalı olmuş kişilerin/çocukların sigortalarını iptal etmişlerse kurum yetkilileri suç işlemişlerdir. Bu görevliler hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmak gerekir. İkinci olarak da bu iptallerle ilgili iş mahkemelerinde menfi tespit davası açmaları gerekir. Ama en önemli şey şu: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise hukuk devletini uygulamakla yükümlü olan Bakanlar Kurulu?nun SGK yetkililerini derhal görevden almaları gerekir. Hukuken verilmemiş bir yetkiyi kullandıkları, kendilerini hukuk devletinin ve TBMM?nin üzerinde gördükleri için.--------------------------------------------------------------------------------e-Merak edilenler de var

KİŞİLERİN ve çocukların sigortasını 60 değil de 65 yaşından emekli olsun diye iptal eden SGK?nın yetkililerinin açıklaması gereken merak edilen hususlar da var. Mesela, Cumhurbaşkanı?nın çocuğunun sigortası iptal oldu mu, Bakanlar Kurulu?ndaki üyelerden hangilerinin çocukları veya torunlarının sigortası iptal oldu, TBMM milletvekillerinden kimlerin çocuklarının sigortası iptal oldu, kurumunuzda üst düzey yöneticilik yapmış kişilerden kimlerin çocuklarının sigortası iptal oldu?--------------------------------------------------------------------------------Çocuklara emzirme yardımını da çok gördüler. Rakam halen 50 YTL

EŞİM SGK?ya kayıtlı ve aktif çalışan olarak 01.09.2008 tarihinde doğum öncesi raporuna çıktı 09.10.2008 tarihinde sağlıklı ve sıhhatli bir kız çocuğu dünyaya geldi. 09.10.2008 tarihinden sonra 04.12.2008 tarihine kadar doğum sonrası 56 günlük raporu açıldı ve 05.12.2008 tarihinde işbaşı yapması gerekirken 6 aylık ücretsiz izin hakkını kullandı ve şu anda 6 ay ücretsiz izinli. 5510 Sayılı Kanun?un 16. maddesinde iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde sağlanan haklar bölümünde sigortalı kadına çocuğunun yaşaması şartı ile doğumdan sonra altı ay süresince her ay doğum tarihindeki asgari ücretin 3/1 lik kısmı kadar emzirme yardımı yapılır diyor.

Karabük SGK?na müracaatımızı yaptığımızda bize yalnızca 50,00.-YTL bir yardım yapıldığını beyan ettiler. Bu konuda buradaki kurum yetkililerinin de detaylı bilgisi yok. Bu emzirme ödeneğini alabilmemiz için izlememiz gereken yolu gösterir misiniz?

Muhammet GÜL

Sayın okurum, berbat yeni Sosyal Güvenlik Kanunu?nu sizlere birazcık parlatmak ve öyle sunmak gerekiyordu. İşte bu parlak yerlerden birisi de emzirme yardımı yani süt parası idi.

***5510 sayılı Kanun?un 2007 yılı ocak ayında yürürlüğe girecek versiyonunda her doğan çocuğa 6 ay boyunca asgari ücretin üçte biri kadar yani toplam 1277 YTL süt parası verileceği yazılıydı ama Kanun daha yürürlüğe girmemişti. 2006 yılı aralık ayında 2007 yılı Bütçe Kanunu TBMM?de görüşülürken (Bu parayı duyanlar her yıl çocuk doğurur diyerek) verilen bir önerge ile süt parasının asgari ücretin üçte bir değil onda biri olarak uygulanması kanunlaştırıldı. Yani 6 ay boyunca ayda 63 YTL?den toplam 378 süt parası verilecekti. Fakat bu Kanun?un emzirme yardımı ile alakası olmayan kısımlarını Anayasa Mahkemesi iptal ettiği için 2007 Ocak ayında yürürlüğe girmedi.

***Kanun?da epey değişiklik içeren bir düzenleme yapacak olan Çalışma Bakanlığı hazırladığı taslakta 378 YTL çok olur, bunun yerine bir defa asgari ücretin üçte birini yani 210 YTL?yi bir defada verelim dediler. TBMM?ye bu şekilde gönderdiler.

Fakat, işçi sendikalarının da aralarında olduğu sivil toplum kuruluşları ayaklanınca, uzlaşma için Bakanlıkta yapılan toplantılardan sonuç alınamadı. Sonunda Kanun?da bu kararın Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu?na bırakılması kararlaştırıldı ve 1.10.2008 günü yürürlüğe giren düzenlemede bu yer aldı. Fakat, SGK Yönetim Kurulu da bir türlü rakama karar veremedi, devlet tarafından atananlar 200 lira olsun, sivil toplum temsilcileri 650 lira olsun derken, sonunda şimdilik 50 lirada kalsın dediler. Yani süt parası halen 50 YTL?dir.
 
Üst