turkcell

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar İçin Faaliyet Bilgi Formu

muku82

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Eyl 2007
Mesajlar
229
Konum
BURSA
Merhabalar ,
Mayıs ayında verilmesi gereken Doğrudan Yabancı Yatırımcılar İçin Faaliyet Bilgi Formunu 31.05.2018 göndermeyi unuttuk, 01.06.2018 de gönderdik fakat form geri geldi alıcı tarafından teslim alınmamıştır iadesi ile; Bir cezası var mıdır? Ne yapmamız gerekiyor? Bilgisi olan var mı?

Teşekkürler
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (Resmi Gazete: 17/06/2003; 25141) ile bu Kanun kapsamında çıkarılan ve 3 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiştirilen "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği" (R.G: 20/08/2003; 25205) gereğince, yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının, 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgilerini söz konusu yönetmelik ekindeki formları doldurarak, gerekli belgelerle 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne / Ekonomi Bakanlığı'na göndermeleri gerekmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin;

1. Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler başlıklı 5 inci maddesinde, Yabancı şirket ve şubelerinin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılacak bildirimleri ve süreleri açıklanmıştır. Buna göre;

a) Kanun kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirketlerin yönetmelik ekinde yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formunu (Ek 1) yıllık bazda doldurarak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

b) Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formunu (Ek 2) ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,

c) Hisse değişikliklerini ise, Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formunun (Ek 3) hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde,

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

2. İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler başlıklı 8 nci maddesi hükmüne göre:

Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiyede geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde yönetmelikte belirtilen sürelerde (5 yıl veya 10 yıl) sonuçlandırabilecektir.

Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmayacaktır.

Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe ileteceklerdir.

İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, sirküler ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu ve ekli belgelerini Ekonomi Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilecektir.

3. Kanun kapsamında olmayan yerli sermayeli şirketlerin bildirim yükümlülüklerinin doğması durumunda verilmesi gereken formlar:

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde; Ek-3: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu doldurulup, işlemin gerçekleştiği tarihi takiben en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirim yapılır.

Tekrar iadeli tahhütlü gönderin bir cezası yok .
 
Üst