E-Deftere Geçiş Süreci

Konu üzerinden, ilk kez 2024 dönemine E-deftere geçicek mükelleflerim olacak.
Buna göre;
* Öncelikle şahıs firması ise Elektronik imza şirket ise mali mühür temin edilecek.
* Özel entegratör ile anlaşma sağlanacak. (Tercihim Luca.)
* GİB bildirimi yapılacak.

Bunların haricinde dikkat edilmesi gereken bir durum varmıdır.? Birde bu Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmeti ilave almak zorunlumudur.? Teşekkürler,
 
Konu üzerinden, ilk kez 2024 dönemine E-deftere geçicek mükelleflerim olacak.
Buna göre;
* Öncelikle şahıs firması ise Elektronik imza şirket ise mali mühür temin edilecek.
* Özel entegratör ile anlaşma sağlanacak. (Tercihim Luca.)
* GİB bildirimi yapılacak.

Bunların haricinde dikkat edilmesi gereken bir durum varmıdır.? Birde bu Gönderilen E – Defter beratlarını saklama hizmeti ilave almak zorunlumudur.? Teşekkürler,
* Luca'nın e-defter modülünü alın.Bunu bir defa alıyorsunuz.Her mükellefiniz için kullanabiliyorsunuz.
* Şimdiden mali mühür veya e-imza talebinde bulunun.Yoğunluk başlar.
* Gib'den e-defter başvurunuzu yapın. Normalde e-imza veya mali mühür kullanılarak başvuru yapılır.Fakat bunların olmadığı durumlarda interaktif dilekçe ile de başvurulabilir.Ancak başvurduktan sonra mali mühür veya e-imza ile tekrar giriş yapılarak başvurunun güncellenmesinde fayda var.
* E-defter arşiv hizmetini mutlaka alın derim.(zorunluluk yok) Defterlerin ve beratların bir şekilde arşivlenmesi gerekir.Eğer arşiv hizmeti alınmazsa bu arşiv ve saklama zorumluluğu mükellefe aittir.Mükellefte pek saklamadığına göre dolayısıyla bize/size aittir.Ama yasal olarak sorumluluk ondadır E-arşiv hizmetini (ben bunun için uyumsoft kullanıyorum,ama luca için işnet kullananlar ağırlıkta) Bu saklama hizmeti her mükellef için ayrı ayrı alınır.Defter yoğunluğuna göre 1 gb, 2 gb, gibi kapasiteler arasından tercihte bulunuyorsunuz.Hatta bu saklama hizmetini sadece defter ve beratlar için düşünmeyin,tüm beyanlar için bile saklama hizmetine dahil edebilirsiniz.Ayrıca bu saklama hizmetini alırsanız e-defter 2.cil beratların gönderimleri de bu hizmeti aldığınız yer üzerinden yapılır.Bu hizmeti almazsanız,saklama sorumluluğu sizde olacağı gibi,2.cil beratları gönderme işlemi de sizin tarafınızdan yapılacaktır.Gerçi bunun içinde GİB'in kendi gönderim programı var.

Genel olarak durum bundan ibaret.
 
* Luca'nın e-defter modülünü alın.Bunu bir defa alıyorsunuz.Her mükellefiniz için kullanabiliyorsunuz.
* Şimdiden mali mühür veya e-imza talebinde bulunun.Yoğunluk başlar.
* Gib'den e-defter başvurunuzu yapın. Normalde e-imza veya mali mühür kullanılarak başvuru yapılır.Fakat bunların olmadığı durumlarda interaktif dilekçe ile de başvurulabilir.Ancak başvurduktan sonra mali mühür veya e-imza ile tekrar giriş yapılarak başvurunun güncellenmesinde fayda var.
* E-defter arşiv hizmetini mutlaka alın derim.(zorunluluk yok) Defterlerin ve beratların bir şekilde arşivlenmesi gerekir.Eğer arşiv hizmeti alınmazsa bu arşiv ve saklama zorumluluğu mükellefe aittir.Mükellefte pek saklamadığına göre dolayısıyla bize/size aittir.Ama yasal olarak sorumluluk ondadır E-arşiv hizmetini (ben bunun için uyumsoft kullanıyorum,ama luca için işnet kullananlar ağırlıkta) Bu saklama hizmeti her mükellef için ayrı ayrı alınır.Defter yoğunluğuna göre 1 gb, 2 gb, gibi kapasiteler arasından tercihte bulunuyorsunuz.Hatta bu saklama hizmetini sadece defter ve beratlar için düşünmeyin,tüm beyanlar için bile saklama hizmetine dahil edebilirsiniz.Ayrıca bu saklama hizmetini alırsanız e-defter 2.cil beratların gönderimleri de bu hizmeti aldığınız yer üzerinden yapılır.Bu hizmeti almazsanız,saklama sorumluluğu sizde olacağı gibi,2.cil beratları gönderme işlemi de sizin tarafınızdan yapılacaktır.Gerçi bunun içinde GİB'in kendi gönderim programı var.

Genel olarak durum bundan ibaret.
Elinize klavyenize sağlık. Ne kadar da güzel açıklayıcı faydalı yazmışsınız. Tekrar teşekkürler,
 
Arkadaşlar 2023 satışları 3 milyon TL üzeri mükellef aynı dönem içinde 750.000-TL satıştan iade almıştır. Rakamlarda Brüt satış Hasılatı alınır denildiğinden E-Defter dolayısı ile de E Faturaya geçmesi gerekirmi?
 
* Luca'nın e-defter modülünü alın.Bunu bir defa alıyorsunuz.Her mükellefiniz için kullanabiliyorsunuz.
* Şimdiden mali mühür veya e-imza talebinde bulunun.Yoğunluk başlar.
* Gib'den e-defter başvurunuzu yapın. Normalde e-imza veya mali mühür kullanılarak başvuru yapılır.Fakat bunların olmadığı durumlarda interaktif dilekçe ile de başvurulabilir.Ancak başvurduktan sonra mali mühür veya e-imza ile tekrar giriş yapılarak başvurunun güncellenmesinde fayda var.
* E-defter arşiv hizmetini mutlaka alın derim.(zorunluluk yok) Defterlerin ve beratların bir şekilde arşivlenmesi gerekir.Eğer arşiv hizmeti alınmazsa bu arşiv ve saklama zorumluluğu mükellefe aittir.Mükellefte pek saklamadığına göre dolayısıyla bize/size aittir.Ama yasal olarak sorumluluk ondadır E-arşiv hizmetini (ben bunun için uyumsoft kullanıyorum,ama luca için işnet kullananlar ağırlıkta) Bu saklama hizmeti her mükellef için ayrı ayrı alınır.Defter yoğunluğuna göre 1 gb, 2 gb, gibi kapasiteler arasından tercihte bulunuyorsunuz.Hatta bu saklama hizmetini sadece defter ve beratlar için düşünmeyin,tüm beyanlar için bile saklama hizmetine dahil edebilirsiniz.Ayrıca bu saklama hizmetini alırsanız e-defter 2.cil beratların gönderimleri de bu hizmeti aldığınız yer üzerinden yapılır.Bu hizmeti almazsanız,saklama sorumluluğu sizde olacağı gibi,2.cil beratları gönderme işlemi de sizin tarafınızdan yapılacaktır.Gerçi bunun içinde GİB'in kendi gönderim programı var.

Genel olarak durum bundan ibaret.
Tahsin Bey, Kasım ayında başvurduğumuz mali mühür henüz elimize ulaşmadı. 01.01.2024 tarihinde mükellefi e-deftere geçirmemiz gerekiyor. İnteraktif dilekçe ile başvurabileceğimizi yazmıştınız. Bu başvuruya özel bir dilekçe mi var yoksa genel amaçlı dilekçe ile mi başvurmamız gerekiyor?

Not: Mükellef tüzel kişi ve müdürünün(ortak) e-imzası var acaba onunla başvurabilir miyiz?
 
Tabi benim birebir yapmadığım bir işlem.
Ama ben böyle birşey yapacak olsam,genel amaçlı dilekçeden değil, konuyu anlatan normal dilekçe metnini yazarak (gerekçenizle birlikte)
[email protected] adresine mail yoluyla gönderirdim.
Genelde her yerde "mali mühür kullanmadan da ön başvuru yapılabilir" şeklinde açıklamalar var ama bu başvurunun nasıl yapılması gerektiği pek detaylandırılmamış.
İsterseniz garanti olsun diye,genel amaçlıdan da gönderebilir,bu dilekçenin altına "ilgili başvuru dilekçesi [email protected]" adresine de mail yoluyla gönderilmiştir" şeklinde ibare düşebilirsiniz.Bu şekilde çift taraflı daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.

Not: Mükellef tüzel kişi ve müdürünün(ortak) e-imzası var acaba onunla başvurabilir miyiz?
Bu sorunuzun cevabını ne yazık ki bilemiyorum ama bana göre olmaz.
 
E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKMEKLE BİRLİKTE HENÜZ MALİ MÜHÜRLERİNİ TEMİN EDEMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

30/12/2020

Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği(3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) ile bazı mükellef gruplarına e-Defter Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş olup, 01/01/2021 tarihi itibariyle, söz konusu uygulamaya geçmesi gereken mükelleflerin kapsamı hakkında Başkanlığımızca www.edefter.gov.tr adresinde 18/12/2020 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

Konuya yönelik olarak, Başkanlığımıza iletilen hususlardan,01/01/2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına dâhil olması gereken mükelleflerimizin bir kısmının mali mühür başvurularını yapmış olmakla birlikte henüz mali mühürlerini temin edemedikleri anlaşılmaktadır.

Bu kapsamdaki mükelleflerimizin başvuru ile ilgili cezai yaptırımlara maruz kalmamaları amacıyla, 31/12/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar mali mühürlerini temin etmek üzere Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurmaları ve başvuru evrakı ile ödeme belgesinin bir örneğini “Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III),Elektronik Belge ve Defter Uygulamaları Müdürlüğü”ne hitaben yazacakları bir dilekçe ile birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine göndermeleri ve mali mühürlerinin teminini müteakiben de http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html adresinden elektronik ortamda “e-Defter Uygulamasına Başlangıç Tarihi”ni 01/01/2021 seçmek suretiyle, başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekli bulunmaktadır.
 
İnteraktiften e-fatura için dilekçe var. E-defter için yok diye biliyorum.
2020 yılından kalma bir yazı işlemleri bu şekilde yapmanız gerekiyormuş
 
Üst