E Faturaya Geçiş

Üyelik
12 Şub 2006
Mesajlar
747
Konum
istanbul
geçen sene firma 10 milyon üzeri ciro yaptı,bu senede aynı ve seneye de aynı olacak eta8 sql kullanıyoruz e faturaya geçmek için ne gibi hazırlıklar yapmamız lazım başvuru için son gün var mı nasıl tedbir almalıyız teşekkürler.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,798
Konum
İSTANBUL
Sayın Tanca

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ile mükerrer 242 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)dan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) e-Fatura Uygulaması Başvurusu

e-Fatura gönderebilmek ve alabilmek için firmaların Ana Sayfa adresinde yer alan “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi (Tüzel Kişiler İçin)ni doldurup yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra doğrudan GİBe başvurmaları ve e-Fatura işlemlerinde kullanacakları hesap bilgilerini edinmeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında istenen belgeler:

“e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi (Tüzel Kişiler İçin)nin imzalı aslı
“Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesinin imzalı aslı
Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı örneği (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı örneğinin de eklenmesi gerekmektedir.)
Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

Mali Mühür Başvurusu

Oluşturulan e-faturaların veri bütünlüğü ve inkar edilemezliğinin sağlanması için gereken elektronik Mali Mühür cihazı için Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesinin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİBe ulaştırılması gerekmektedir.
GİB tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir.
Mali mühürü kendisine ulaştırılanlar, başvuruda bildirdikleri yetkilileri aracılığı ile mali mühür sertifikalarının aktivasyonunu (Mali mühür cihazına ait şifre) gerçekleştirecektir.
Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Mali Mühür Sertifikası adresinde yer almaktadır

 
Son düzenleme:

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
geçen sene firma 10 milyon üzeri ciro yaptı,bu senede aynı ve seneye de aynı olacak eta8 sql kullanıyoruz e faturaya geçmek için ne gibi hazırlıklar yapmamız lazım başvuru için son gün var mı nasıl tedbir almalıyız teşekkürler.

Sayın Tanca.

Bende 1.1.2016 da e fatura ve edeftere geçiyorum ve Eta kullanıyorum.
Bu konuda herhangi bir başvuruda bulunmadım.
Özel entegratörler aramaya başladı.
Bugün uyumsoft aradı. Aklımı bulandırdı.
E faturaya başvuru onaylandıktan sonra 15 gün içerisinde e fatura sisteminden
fatura göndereceğimizi söyledi.
Sanırım e defterle karıştırdı.Çünkü bildiğim kadarıyla e defter başvurularında başlangıç tarihi seçiliyor.
Eğer tarih seçilmezse bir sonraki aydan itibaren e deftere geçmek zorunluğu oluyor.
Bu sebepten e defter başvurularında çok dikkatli olmak gerekiyor.
Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
Ayrıca 35.000 mükellef 1.1.2016 da e fatura sistemine giriyormuş.
Bilginize.
 
Üyelik
12 Şub 2006
Mesajlar
747
Konum
istanbul
bende hata yapmak istemiyorum ama işveren çok ağırdan alıyor bu ülkede herşey erteleniyor öteleniyor bunu 2016 da uygulayamazlar deyip sallıyor işi çok ağırdan alıyor masraf yapmak istemiyor bende yarın bir cezalık durum olursa bize dönüp suçlamada bulunmasın diye üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye yanlışlığa mahal vermemeye çalışıyoruz
 

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
bende hata yapmak istemiyorum ama işveren çok ağırdan alıyor bu ülkede herşey erteleniyor öteleniyor bunu 2016 da uygulayamazlar deyip sallıyor işi çok ağırdan alıyor masraf yapmak istemiyor bende yarın bir cezalık durum olursa bize dönüp suçlamada bulunmasın diye üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye yanlışlığa mahal vermemeye çalışıyoruz

İşin maddi boyutu var tabiki. Eta V8 e defter ve efatura için 6.000 tl fatura çıkardı.
Entegtratör dahil değil.
Ekim ayına kadar beklerim.Ekimde başvurulara başlarım.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,250
Konum
Manisa
E-defter başvurusu için aralık ayını bekleyin. Eğer daha önce başvurursanız yıl içi kapanış ve sonraki aylar için e-deftere geçersiniz.
 

erkan212

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Tem 2010
Mesajlar
152
Konum
istanbul
E-defter başvurusu için aralık ayını bekleyin. Eğer daha önce başvurursanız yıl içi kapanış ve sonraki aylar için e-deftere geçersiniz.

5 e-Fatura Uygulamasının Kullanmaya BaşlamaUygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmeleriniizleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yenikayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-Fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Faturauygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden 7 günden sonrakayıtlı kullanıcılara e-Fatura göndermek ve almak zorundadırlar.

Daha açık bir ifade ile eğer e faturaya geçecekseniz ve GİB portalını seçerseniz firmanızın ismi listede göründüğü andan itibaren 7 gün içerisinde e fatura kullanmak zorundasınız. 1.1.2016 dan önce e-faturaya geçmiş olursunuz.

Yanlışlık bir bilgimidir?
 

erkan212

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Tem 2010
Mesajlar
152
Konum
istanbul
Ayrıca e fatura başvurusu için
Öncelikle mali mühür sertifikası ve mali mühür alınması gerekiyormuş.
Buda şirketler için 3 yıllık 585+ kdv
Mali mühür almak için Ankaraya evrak göndermeden e imza ile başvuruda bulunabiliyormuş.
e imza kep adresiyle beraber paket olarak veriliyormuş.(ltd şirketlerde zorunlu) oda 470 tl (Türkkep fiyatı)

Gip portalından fatura göndermek almak sorgulamarda sıkıntı yaşanıyormuş.
Özel entegratörlerler vasıtasıyla göndermek hem sorgulamak hemde göndermek açısından kolaymış.
Tabi maliyeti var.
Adım adım ilerliyoruz..
 
Üyelik
26 Eyl 2016
Mesajlar
3
Konum
istanbul
merhaba,
Efaturaya 01 ocak 2017 de geçiş yaptık. Elimizde geçen yıldan kalan kağıt faturalar var. Nasıl iptal etmeliyiz?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,250
Konum
Manisa
Onları saklayacaksınız. E-ft kesilmesini engelleyen durumlarda kullanacaksınız. (e-arşiv olsanız dahi)
 
Üyelik
12 Kas 2017
Mesajlar
1
Konum
ankara
E-fatura 1 ocak 2017 de geçtik ve entegratörle çalışmaktayız.
Şirket bu kontör satın alma işinden bir hayli sıkıldı.
Yok mudur bu durumun alternatif bir çözümü?
 

tancam

Üyeliği Durduruldu
Üyeliği Durduruldu
Üyelik
23 Ara 2016
Mesajlar
332
Konum
istanbul
sayın tempo eğer temponuz yüksekse ona gore asagı yukarı aylık kesilen ve alınan fatura sayılarınız bellıdır ona gore tek tek hesaplamak yerıne sıze uygun bır paketı secebılırsınız bız gecen sene 700 tl fazla odemıstık ama gene en uygunu buydu dıger turlu daha pahalıya debk gelıyor
 
Üst