[email protected] Mutlaka önerilerinizi yazın...

Üyelik
4 Kas 2011
Mesajlar
42
[email protected] adresine önerilerde bulunalım.
ben kendime göre bir kaç öneri yazdım. sizde yazın çünkü ilerde bu işin muhatabı biz olacağız.
mailim aşağıdadır.bilgisayar ortamında işlediğimiz yevmiye defterleri için kullandığımız muhasebe programları fiş girişi bölümlerine çeşitli bölümler ekleyerek (TC bölümü-fatura seri sıra no bölümü-stok bölümü gibi) aylık vermekte olduğumuz kdv muhtasar ba bs formlarınını bu bilgilerden yola çıkarak otomatik alarak kendileri düzenlemektedir. program beyannameleri oluşturup paket yapıp tahakkuklarını aldırmaktadır.

soru 1: yeni sistemde yollanan e kayıtları sizin sisteminiz beyannameleri kendi oluşturup tahakkukları kendi düzenleyecek midir?

öneri 1 : basit hazırlanmış bilgisayar programlarında bile beyanname ve formlar otomatik oluşturulup tahakkuklar alınmaktadır. sisteme yollanan e kayıtların bu şekilde verileri süzerek beyan ve formları kendi oluşturup tahakkuklarını kendi almaları sistemin kullanışlılığını ve cazibesini artıracaktır. böylece beyanname düzenlenmesi için harcanması gereken zaman yevmiyenin ilk kaydedileceği zamana yayılarak hata payı en aza indirgenir. beyanname verme mecburiyeti dahi bu şartlarda ortadan kalkmış olur.

öneri 2 : geçiş aşamasında e defter kayıtlarını aylık kayıtları takip eden 10.-15.-20.gün istenmesi, uygun görülmeyen içerikleri düzeltmek için sistemin rapor düzenleyip kullanıcıya vermesi ve rapor tarihinden 5 gün içindede kayıtların düzeltilerek son halleri ile kesin olarak verilmesi geçiş hükümlerini kolaylaştıracaktır.

öneri3 : mükelleflerin kullandığı basılı belgelerin matbaalar ve noterliklerce başlangıç bitiş no'larını sistemin bir bölümüne girmeleri halinde, defter kayıtlarına konu olan gelir ve harcama belgelerindeki seri ve sıra noları sistem tarafından karşılaştırılıp gelir yazan mükellefin gelir yazdığı tutar ve düzenlediği firma, gider yazan mükellefin gider yazdığı tutar ve aldığı firma karşılıklı olarak teyit edilebilirse mükerrer kayıtlar ve sahte belge kullanımı gibi vergi kaçakçılığına ait işaretler ba bs formalarına konu olmasa bile anında tespit edilebilir.

öneri4 : envanter defteri yılın mart ayında yada belirlenen ayda fiili envanteri göstermek ve firmanın yevmiye kayıtları sonucu oluşturulan bilanço tutarları ile karşılaştırılıp farklılıklar için revizyon defteri gibi yeni bir deftere yıl sonu kayıtlarını mutabık halde yaptırıp, beyanname süresinde verilmesi halinde ve geçici vergi matrahını %10 aşmaması hallerinde ve başkaca cezai bir durum yoksa cezalı duruma düşmeden düzeltilmesine olanak sağlanmalıdır. bu bağlamda envanter defteri elektronik ortama girilmeli ve bilanço aktif ve borçları ile mutabakatı sağlanmalıdır. bu sayede gerçek kar zarar tespit edilmiş olacak mükellef ve idare şeffaflık ve vergi adaletini sağlamış olacaktır.

envanterde kaydedilmesi gereken tutarların bazıları

kasa mevcudu : eğer çok fazla ise uyarılmalı ve fiili tespit için inceleme yapılmalı
stok mevcudu: kayıtlarla arasındaki fark takib eden yılda da yüksekse firma uyarılmalı. fiili tesbit yapılmalı. gerekiyorsa e deftere stok hesapları detaylı açılmalı olarak girilmelidir.
duran varlık: süresi geçmiş amortismanı bitmiş kayıtlarda iz bedeli ile bekleyen miktarlar fiili tespit ve tutanakla mevcut olmayanlar vergilendirilerek mevcut olanlar tutanağa göre çıkışları yapılmalı
borçlar ve alacaklar : e defter sistemi ile karşlılaştırılmalı ve belli tutarı geçen mutabakatsızlıklarda firmalara bilgi verilmeli ve düzeltirilmelidir.
özkaynak: şirket ortaklarının bilgileri veri tabanında başka şirketlere olan ortaklıkları göz önüne alınarak ilişkili kişi olup olmadıkları saptanmalıdır.


öneri 4 : TTK ve UFRS de istenen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler örneğin şirkete ortağın borçlanması, borca batık olduğu halde durumu ortaklara bildirmeyenler, e defter vasıtası ile hemen bulunabilecek bir yapıda olmalıdır.
-sistem borca batık durumu anında görmeli, açılış yevmiye kaydındaki sermaye hesabının altında tc no su kayıtlı ortağa anında bilgi yollanmalıdır.
-ortağın borçlandığı yevmiye kaydını anında uyarmalı ve ortağı ve şirket yöneticilerine anında mesaj yollamalıdır.
-mali tablolar TTK da belirtildiği üsülde direk olarak firmanın internet sitesinde yayıma gönderilmelidir.

öneri 5: e bordro sistemine geçilmelidir. bankalar vasıtası ile alınan ücret bankaların sisteminde bürüte çevrilmeli her personelin banka nosu tc nosu aldığı ücreti vergi ve ssk kesintileri ve gider yazılacak toplamlar elektronik kayıt vasıtasi ile şirkete yollanmalı şirket o bilgileri isterse veri aktarımı yaparak e defterine işlemelidir. banka kanalıyla ödenen ücret ve oluşturulan e bordrodaki tutar yine bankaca ücret ödendiğinde veya balirlenen günde tahsili yapılabilecek halde olmalıdır.

öneri 6: sistemde kayıtlı bilgiler denetçilerin banka ve kredi verenlerin çeşitli özel ve kamu kurumlarının denetiminde kredi güven analizlerinde(mükellefin personelinin maaş bilgi dahil) kamu icra takiplerinde büyük önem arzetmektedir.

-karşıt inceleme tutanakları
-kdv raporları
-b formlarının karşı firmalardan teyid edilebilmesi
-firmanın geçmiş ebilanço kayıtlarındaki aktif ve sermaye ile ilgili veriler
-firmanın karlılık analizleri için emali tablolarındaki veriler
-firmanın özkaynak durumu
-firmanın çalışanlarının gelir durumu
-firma cari borçları ve alacakları

bu bilgiler mali müşavirlerin , yeminli mali müşavirlerin banka ve kredi verenlerin haciz icra takibi yapmak isteyen kurumların,firmaya yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı kurum ve kişilerin bilgisayar firmalarının hizmetine belli kıstaslarda belli ücret ve vergilerle sunulabilir. bu sayede sistem kendi finansmanını sağlamış olur.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: [email protected] mutlaka önerilerinizi yazın...

m_akdere ' Alıntı:
...
soru 1: yeni sistemde yollanan e kayıtları sizin sisteminiz beyannameleri kendi oluşturup tahakkukları kendi düzenleyecek midir?
...
Yine sizin kendi paket programınız ile işlem yapacaksınız. Şimdikinden tek fark kağıda döküm almak yerine bakanlığın belirlediği formatta sisteme aktarım yapılması ve e-mühür ile mühürlenmesidir. Yani bu muhasebe işlemlerinin kaydedileceği bir program değildir.
 
Üst