Eksik Gün Formu Ve Eklerinin Geçersiz Olması Sebebiyle Ek Bildirge İstendi.

Üyelik
13 Nis 2012
Mesajlar
79
Merhaba,

Arkadaşlar şirketin emekli personeli, sigortada 8 gün üzerinden gösteriliyordu.
Döneme göre 22-23 gün eksik gün bildirim formu veriliyordu.

Ancak kurumdan gelen, eksik gün bildirim formu ve ekinin kurumumuzda geçerli olmadığı tespit edilmiştir şeklinde bir yazı geldi. İçeriğinde ek nitelikte APHB sini elden yada posta yoluyla göndeirlmesi isteniyor.

yani 4 dönem var ilgili yazıda; 2010-05, 2011-02, 2011-03, 2011-06 dönemleri için 22 gün, 534,60.-TL üzerinde ek bildirge isteniyor.

bende ek nitelikte APHB düzenliycem fakat iptal bildirgesi yapmam gerekiyor mu?
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

Eksik gün formu ve ekini geç mi verdiniz?
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,502
Konum
İstanbul
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

kısmi süreli iş sözleşmesini ekde göndermişmiydiniz...
 
Üyelik
13 Nis 2012
Mesajlar
79
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

g705 ' Alıntı:
Eksik gün formu ve ekini geç mi verdiniz?

hayır zamanında verildi, ama eksik verilmiş sn.g705 yani eksik gün sebebi 06-kısmi istihdam olarak kuruma bildiriliyor ama kısmi istihdam sözleşmesi verilmemiş

emansur ' Alıntı:
kısmi süreli iş sözleşmesini ekde göndermişmiydiniz...

kısmi istihdam sözleşmesi gönderilmemiş, sadece eksik gün bildirim formu ve sgk tahakkuk fişi gönderilmiş kuruma..
ancak en başta bu sözleşme kuruma gönderildiğinden ve her ay gönderilmesi zorunlu mu değil mi? bununla ilgili bir şeye rastlayamadığımdan sonraki aylarda bu sözleşmeyi göndermedim. Şimdi bu yüzden kurum eksik gün formunu geçersiz saydı ve ek nitelikte APHB istiyor.
1 ayda süre verdi. tebliğ tarihi 08.05.2012.
bu bir aylık süre içinde verilmezse kurum resen yapacakmış.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

Esma Hanım

Sgk müdürü Mustafa Kuruca sanırım mali müşavirler odasına eğitime geldiğinde aynı soruyu sordular. Vermenize gerek yok demişti Müdür Bey. İtiraz edin bence
Saygılarımla
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

İlk eksik gün bildirimi verilirken sözleşmeyi verdiğinizde sonraki aylarda vermenize gerek yok diye biliyorum bende.Mali müşavirler odasındaki toplantıda Kırklareli sgk müdürü söylemişti.

Bence kuruma gidip müdürle falan bir görüşün.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

ssk zamanında bir kere verilmesinin yeterli olduğu sadece bu sözleşmeler nedeni ile sonraki aylarda ne form nede ekinde sözleşme verilmesine gerek olmadığına dair açıklama yapılmıştı. Ancak sgk olduktan sonra bazı müd. ssk zamanında çıkarılan açıklamanın (tebliğ/yönetmelik tam hatırlamıyorum) geçersiz olduğunu ve her ay verilmesi gerektiği yönünde davranmaktadırlar.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,860
Konum
ADANA
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

Kısmi süreli çalışma sözleşmesinin her ay verilmesine gerek yok. Hatta sözleşme noterden yapılmışsa geç bile verseniz ispat edici belge olduğundan ek bildirge isteyemezler. Bu konuda sgk sitesinde veya nette araştırma yaparsanız daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
edemirci@sgk.gov.tr

Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinin SGK?Ya Her Ay Verilmesi Gerekir

Tarih: 04.04.2012

1- GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, Kurumca belirlenen işyerleri hariç olmak üzere, işverenler, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeleri, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır.

Sözkonusu belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ile birlikte verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması halinde ise, eksik bildirilen sürelere ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primi, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilmektedir. Ayrıca yasal süresi dışında Kuruma verilen her bir ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine;

-Belgenin işverenlerce düzenlenerek Kuruma verilmiş olması halinde, aylık asgari ücretin iki katı aşılmamak kaydıyla, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/8?i tutarında,

-Belgenin Kurumca re?sen düzenlenmesi halinde ise, aylık asgari ücretin iki katı aşılmamak kaydıyla, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/2?si tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu yazımızda, eksik gün nedeni ?06-Kısmi İstihdam? seçeneği işaretlenmiş sigortalılara ilişkin kısmi süreli iş sözleşmelerinin bir defa Kuruma verilmesinin ardından takip eden aylarda tekrar verilmesine ilişkin uygulamanın yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen, sözkonusu sigortalılarla ilgili sözleşmelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bir defa verilmesine rağmen takip eden aylarda verilmemiş olduğu durumlarda, eksik sürelerin 30 güne tamamlatılmasına gerek olup olmadığı hususları irdelenecektir.

2- KONUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

Aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün nedeni olarak ?06- Kısmi İstihdam? seçeneği işaretlenmiş sigortalılara ilişkin olarak 16/318 Ek sayılı Genelgede, işyerlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmelerin noterden tasdikli olmasının zorunlu olmadığı, bu sözleşmelerin ?Eksik Gün Bildirim Formu? ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Kuruma verilmiş olması kaydıyla, işverenlerden her ay tekrar istenilmeyeceği, ancak bu sözleşmelerin noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş olması halinde, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edeceği, başka bir deyişle verildiği ayı takip eden aylarda her ay istenilmeyeceği belirtilmiştir.

16/318 Ek sayılı Genelgedeki bu düzenlemeler doğrultusunda, kısmi süreli iş sözleşmelerine istinaden ay içinde bazı günlerde çalışmayan sigortalılarla yapılan iş sözleşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bir defa verilmekte, takip eden aylarda ise tekrar verilmesine gerek bulunmamakta idi.

Ancak, 2011/13 sayılı Genelge ile 16/318 Ek sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması ile birlikte, kısmi süreli iş sözleşmelerinin bir defa verilmesi halinde takip eden aylarda tekrar verilmemesi durumu da ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Dolayısıyla, Kurumca istisna tutulan işyeri işverenleri hariç olmak üzere 4/2/2011 tarihinden itibaren, eksik gün nedeni olarak ?06- Kısmi İstihdam? seçeneği işaretlenmiş sigortalılara ilişkin kısmi süreli iş sözleşmelerinin noter tasdikli olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, her ay Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

3- KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİ KURUMA BİR DEFA VERMELERİNE RAĞMEN TAKİP EDEN AYLARDA VERMEYEN İŞVERENLERİN DURUMU

16/318 Ek sayılı Genelgede yer alan, kısmi süreli iş sözleşmelerinin Kuruma bir defa verilmesi halinde takip eden aylarda tekrar verilmesine gerek olmadığına ilişkin uygulamanın yürürlükten kalktığını fark edememiş bir çok işveren ve meslek mensubu, kısmi süreli iş sözleşmelerini bir defa Kuruma verdikten sonra, takip eden aylarda tekrar vermemişlerdir.

Sözkonusu uygulamanın yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen, noterden tasdikli olan kısmi süreli iş sözleşmelerini her ay Kuruma vermemiş olan işverenlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca eksik sürelerin 30 güne tamamlatılması istenildiği durumlarda, bu belgelerin her zaman düzenlenebilir nitelikte bir belge olmadığı dikkate alındığında, noterden tasdikli olan bu sözleşmeler, işverenlerce Kuruma ibraz edildiği takdirde, eksik sürelerin 30 güne tamamlatılmasına gerek olmayacaktır.

Ancak bu durumda, eksik sürelere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesine ilişkin yazının tebliğinden itibaren en geç bir ay içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine, kısmi süreli iş sözleşmesini de ibraz etmek suretiyle itiraz edilmesi gerekecektir.

Noterden tasdikli olmayan kısmi süreli iş sözleşmelerine gelince; bu sözleşmeler, her ne kadar, her zaman düzenlenebilir nitelikte bir belge olsa da, bu sözleşmelerin daha önce Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olduğu dikkate alındığında, daha önce Kuruma verilmiş olan bir belge üzerinde işverenler tarafından değişiklik yapılmasının mümkün olamayacağı ve bu durumun daha önce Kuruma verilmiş olan belgenin her zaman düzenlenebilir bir belge olma durumunu da ortadan kaldıracağı aşikârdır.

Bu çerçevede, daha önce Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olmak kaydıyla, sonraki aylarda Kuruma aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi geçtikten sonra verilen ve noter tasdikli olmayan kısmi süreli iş sözleşmelerinin daha önce Kuruma verilen kısmi süreli iş sözleşmeleri ile aynı olması halinde, bahse konu aylara ilişkin eksik sürelerin de 30 güne tamamlatılmasına gerek olmadığı düşünülmektedir.

Ancak noter tasdikli olan kısmi süreli iş sözleşmelerinin daha önce Kuruma hiç verilmemiş olduğu durumlarda, sözkonusu sözleşme tasdik tarihinden itibaren hüküm ihtiva etmesine rağmen, noter tasdikli olmayan iş sözleşmeleri Kuruma verildiği tarihten itibaren hüküm ihtiva edecektir. Dolayısıyla, daha önce Kuruma hiç verilmemiş olan kısmi süreli iş sözleşmelerinin ilk defa, yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilmesi halinde, sözkonusu sözleşmeler verildiği tarih ve sonrası için hüküm ihtiva edecektir.

4-SONUÇ

Eksik gün nedenlerine ilişkin kısmi süreli iş sözleşmelerinin Kuruma bir defa verilmesi halinde takip eden aylarda tekrar verilmesine gerek olmadığına ilişkin 16/318 Ek sayılı Genelgede yapılan düzenleme, 4/2/2011 tarihinden itibaren 2011/13 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle, Kurumca istisna tutulan işyerleri hariç olmak üzere, ay içinde 30 günden eksik çalıştığı belirtilen sigortalılara ilişkin eksik gün nedeninin 06-Kısmi İstihdam olması halinde, kısmi süreli iş sözleşmelerinin noterden tasdikli olup olmadığına bakılmaksızın her ay Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, noterden tasdikli olmayan kısmi süreli iş sözleşmeleri her ne kadar her zaman düzenlenebilir nitelikte bir belge olsa da, bu sözleşmelerin daha önce Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması halinde, takip eden aylarda Kuruma verilmemiş olduğu durumlarda, daha önce Kuruma verilmiş olan belgenin esas alınarak her zaman düzenlenemeyen belge olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kaynak **************
 
Üyelik
13 Nis 2012
Mesajlar
79
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

demekki her ay verilmesi gerekiyormuş
 
Üyelik
31 Ağu 2009
Mesajlar
10
Konum
İstanbul
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

Merhaba arkadaşlar,
Nisan ayında faaliyete geçen işyerimizle ilgili olarak parttime çalışanlarımızın sözleşmelerini ve eksik günlerini SGK Ulucanlara gönderdik onaylattık. Cuma günü Mayıs 2012 dönemine ilişkin eksik gün formunu ( aynı sigortalılar ) üzerine daha öncesi eksik gün bildirim formunun tarih ve sayısını üzerinde yazarak gönderdim. Ancak çok ilgilnç bir cevap geldi. Daha önce gönderdiğiniz sigortalılara ilişkin olduğu için aşağıdaki yazıyı vererek formu iade ettiler. Diğer SGK birimlerinede bu eksik günleri gönderdim ve hepsi gerekli işlemleri yaptılar. Tüm birimlerdeki bu farklılar artık can sıkıcı boyutta olmaya başladı.
Bize ilettikleri yazı aşağıdaki gibidir. Her türlü bilgi paylaşımı için seve seve yardımcı olurum.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.13.2SGK.0.10.04.00/73-309/06-02-8.353.226 22.05.2012
Konu: Kısmi süreli iş sözleşmesi

- EKSİK GÜN-

SOSYAL GÜVENLİK İ MÜDÜRLÜĞÜNE
(Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi )
Ulucanlar / ANKARA

İlgili : 4/5/2012 tarihli , 8353226 sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 12.05.2010 tarihli, 27579 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 inci maddesinin 12 inci fıkrasında;
? Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;
a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden
alınmış istirahatlı olduğunu gösteren raporu,
b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutuklama haline ilişkin belgeleri,
d) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
e) İşverenin veya sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
f) Grev,lokavt,genel hayatı etkileyen olay,doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,

Sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir?
13 üncü fıkrasında ise;
?Onikinci fıkrada sayılan hallere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi halinde işleme konulmaz. Bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.?
hükümleri yer almakta olup, kısmi süreli iş sözleşmesinin verilme süresine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili 4/2/2011 tarihli, 2011/13 sayılı Genelge ile mülga edilen 16-318 Ek sayılı Genelgenin ? V- Ay içinde 30 günden az çalışılan ve eksik ücret ödenen sigortalılar ile ilgili olarak yapılacak işlemler? başlıklı bölümünün ikinci maddesinde;
? İşyerlerinde kısmi zamanlı ( part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu değildir. Ayrıca, bu sözleşmenin örneği Yönetmeliğin 8 numaralı ekinde yayınlanan ? Eksik Gün Bildirim Formu? ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Kurumumuza verilmiş olması kaydıyla söz konusu form ve sözleşme işverenlerden her ay tekrar istenilmeyecektir.
Ancak, kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edecek, başka bir deyişle verildiği ayı takip eden aylarda yine her ay istenilmeyecektir.?
ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, her ne kadar 16-318 Ek sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olsa da, kısmi süreli iş sözleşmelerinin her ay kuruma verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak yürürlükte bulunan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme bulunmadığından, kısmi süreli çalışan sigortalılara ilişkin düzenlenmiş olan yazılı iş sözleşmesinin yasal süresi içinde eksik gün bildirim formu ekinde Kurumumuza verilmiş olması halinde aynı sigortalılar için takip eden aylarda kısmi süreli iş sözleşmesinin istenilmesine gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Dr. Mehmet BULUT
Kurum Başkanına
İşverenler Prim Daire Başkanı V.
 
Üyelik
7 Şub 2010
Mesajlar
175
Konum
İSTANBUL
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

kısmi süreli sözleşme şayet noter kanalıyla düzenlenmişse bu evrak istenildiği zaman kuruma gönderilebilir. çünkü sözleşme tarihi ve noter tarihi bellidir. ama aranızda her zaman düzenlenecek evrak ise bunun zamanında kuruma verilmesi icap eder. ayni şey raporlu işçi için de geçerli raporu sonradan da gönderebilirsiniz. çünkü resmi kurumun verdiği evraktır. fakat işçi puantajı için aynı şeyi söylemek güçtür.
 
Üyelik
12 Kas 2008
Mesajlar
296
Konum
İstanbul
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

Kuruma verdiğiniz ayın tarih sayısını ya da iadeli postada ilgili barkod numarasını ve tarihi yazmazsanız evrağı sistemde göremezler.

Sonraki aylarda ilgili posta ekini hangi tarih ve sayıda gönderildiğini belirtirseniz iptal edebilirsiniz.
 
Üyelik
31 Ağu 2009
Mesajlar
10
Konum
İstanbul
Ynt: Eksik gün formu ve eklerinin geçersiz olması sebebiyle Ek bildirge İstendi.

Arkadaşlar,
yukarıda bahsettiğim durum kimsenin başına geldi mi? Ankara Ulucanlar SGK inatla eksik gün formunu almıyor. Nisan ayında hem sözleşmelerini hem de eksik gün formunu verdiniz diyorlar.
Yarın uygulama değişir ve bize ceza yazarsınız diyince de belirttiğim yazı göster diye akıl veriyorlar birde. Diğer SGK'lar ise vermelisiniz diyorlar. Yorumlarınızı alabilir miyim?

İyi çalışmalar.
 

Benzer konular

Üst